Financiële situatie Katwijk kritiek

De Kracht van Lokale politiek

Inwoners gaan een hoge prijs betalen

Uitstel van executie

De financiële situatie van Katwijk is zwaar beroerd. De tactiek die op het gemeentehuis wordt gevolgd is om de feiten zo lang mogelijk te ontkennen en toe te dekken. De ellende wordt daarmee vooruit geschoven maar dat is natuurlijk een kwestie van uitstel van executie. De gemeente heeft hetzelfde gedrag als veel mensen met problematische schulden waar minder geld binnenkomt dan er uitgegeven moet worden. Die mensen gooien de rekeningen en belastingbrieven uit wanhoop in de vuilnisbak. Dan is de ellende uit het zicht. Maar de problemen worden zo natuurlijk wel steeds erger. De gemeente Katwijk leeft dus op de hoop dat de noodzakelijk te plegen investeringen door omstandigheden naar achteren schuiven en dat we later eventueel nog wat kunnen schrappen.

Inwoners betalen de hoofdprijs

In de tussentijd verhoogt de gemeente de lokale belastingen jaar op jaar met grote percentages. Op die manier wordt het probleem aan de inkomstenkant wat minder. Iemand moet het betalen niet waar? Maar het uitgavenpatroon wordt vooralsnog niet aangepast. Integendeel, de ambtenaren worden per dozijn extra aangenomen. En er worden nog steeds veel onnodige uitgaven gedaan, zoals een hele grote bijdrage aan de stadsverwarming van Leiden.

Na ons de zondvloed

Het grootste deel van de inkomsten van de gemeente komt uit Den Haag en het is al jaren bekend dat er per 2026 een grote inkomstenvermindering zit aan te komen. Waarom denkt u dat dit fenomeen wordt aangeduid met het ‘Ravijnjaar’? In de begroting van de gemeente staat gewoon dat ze niks gaan aanpassen omdat nog niet duidelijk is hoe groot de ramp gaat worden. Dat heet bij ons thuis ‘je kop in het zand steken’.

Gat van Valkenhorst

Een groot probleem dat niet wordt benoemd is het feit dat de gemeente helemaal niet in staat is om de grootste verlieslatende post die er is aan te passen. Er is namelijk net als in voorgaande jaren een enorme olifant in deze begroting verborgen. Die olifant heet het Gat van Valkenhorst en betreft het extravagante verlies op de gebiedsontwikkeling Valkenhorst. Met enig zoeken kun je in een bijlage onder andere aanduidingen 42 miljoen euro aan investeringen voor de komende vijf jaar terugvinden, maar het echte verlies op Valkenhorst over de hele looptijd is onbekend. Ik heb er naar gevraagd maar men weigert mij de cijfers te geven. Dat is een teken aan de wand. Er is blijkbaar iets te verbergen.

Paragraaf 10 in deze begroting is specifiek voor de Gebiedsontwikkeling Valkenhorst (GOV) ingericht. In dit begrotingshoofdstuk is geen enkel cijfer te vinden maar alleen letters. Toch wel gek voor een begroting. De gemeenteraad is dus niet op de hoogte van de precieze omvang van het verwachte gigantische verlies op deze gebiedsontwikkeling. Dat is toch tamelijk bijzonder en veelzeggend, of zelfs achterlijk (in de zin van onprofessioneel of niet van deze tijd) te noemen. Kun je op die manier met een blinddoek om een gemeente besturen? Geeft de begroting daarmee een getrouw beeld van de werkelijkheid?

We kunnen het niet meer betalen

Op bladzijde 29 staat een vage grafiek die niet goed onderbouwd wordt:

Het is zeer de vraag of en zeer onwaarschijnlijk dat alle investeringen en kosten die samenhangen met Valkenhorst hierin verwerkt zijn. Maar in ieder geval is het duidelijk dat we wat noodzakelijk is straks niet meer kunnen betalen. Hier zitten geen luxe of overbodige zaken in, dat is wel duidelijk. Het eufemisme luidt “het is noodzakelijk om keuzes te maken”. Achter die kreet verbergt zich een enorm drama.

We zien dat de diverse fracties in de komende begrotingsvergadering met een diarree aan moties komen die allemaal extra wensen bevatten voor voorzieningen in onze gemeente. Die wensen zijn allemaal gerechtvaardigd maar zijn niet begroot door het college omdat we met het Gat van Valkenhorst zitten. Dat zwarte gat verzwelgt al die gerechtvaardigde wensen van onze inwoners. Moeten zij de dupe worden van onverantwoord slecht beleid? Moet ons geld naar woningbouw voor dure expats van elders? Moeten onze inwoners de woningbouw of de energievoorziening voor de regio bekostigen? Of zijn wij er als politiek voor onze inwoners?

Redden wat er nog te redden is

We zijn, met name door de extravagante kosten van het Gat van Valkenhorst, ook al niet meer in staat om de kleedkamers van Valken ‘68 te vervangen waarmee ook een vestiging voor huisartsen in Valkenburg in gevaar is. Wat denkt u dat er straks staat te gebeuren als de aap helemaal uit de mouw komt en het drama niet meer binnenskamers gehouden kan worden? Daarom wil KiesKatwijk dat het wurgcontract over Valkenhorst waarin geaccepteerd wordt dat wij de verliezen ophoesten van tafel gaat. Als we zwarte cijfers schrijven zijn al onze financiële problemen opgelost. Daarvoor dienen we een motie in om de gemeenteraad de gelegenheid te bieden om nog te redden wat er te redden is. We zijn benieuwd.

Jaap Haasnoot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com