Flutrapport over Valkenhorst probeert rookgordijn op te trekken

De Kracht van Lokale politiek

Voorstel KiesKatwijk gesaboteerd door collega’s

Op het laatste nippertje is zaterdag nog een rapport van het bureau ABC Nova toegevoegd aan de stukken voor het bestemmingsplan Valkenhorst. Onze fractie had eerder een motie ingediend om de financiële kosten die verhaald worden te kunnen vergelijken met wat we mogelijk (meer) zouden kunnen declareren bij de grondeigenaren als we de zaak anders aanvliegen. Wij wilden een onafhankelijk onderzoek door een extern bureau dat in opdracht van de gemeenteraad zou werken. Dat voorstel is door D66 gesaboteerd en afgezwakt. Op deze manier werd wethouder Gerard Mostert in de gelegenheid gesteld om zelf een onderzoek op touw te zetten. Zoals was te verwachten is dat een flutrapport geworden (definitie flut: “geeft geen antwoord op de gestelde vragen”) dat de gemeenteraad poogt zand in de ogen te strooien.

Hoogte van kostendeclaratie wordt niet beoordeeld

De onderzoekers concluderen eigenlijk alleen dat de meeste kostencategorieën die je als gemeente kunt declareren via een exploitatieplan ook wel terug te vinden zijn in de SOK c.a. (het anterieure contract dus). Dat is echter een weinig boeiende conclusie.

Maar ze zeggen ook dat ze de hoogte van de vergoedingen niet kunnen beoordelen. En dat is het nou juist. Daar ging de vraag nu juist over! En die vraag wordt dus niet behandeld in het rapport waarmee wethouder Mostert gered is. Met dank aan D66 en de rest van de gemeenteraad.

Het verlies op Valkenhorst is ontstellend hoog

Eerdere rapporten laten zien dat we er tot 120 miljoen euro op gaan verliezen. Maar dat is niet alles. Ze constateren in het nieuwe rapport ook niet dat de dingen die het RVB wel voor ons betaalt (zoals het plank viaduct) onder de maat zijn. Daar is door het bureau helemaal niet naar gekeken. De kosten voor een door de raad ooit gewenste betere ruimtelijke kwaliteit (b.v. auto’s onder de grond parkeren) worden niet voor rekening van het RVB genomen, waardoor we een doorsnee Vinex wijk gaan krijgen. Ook een klimaatbestendige sanitatie blijkt voor het Rijk een brug te ver te zijn, alleen omdat het geld kost. En deze lijst is natuurlijk nog veel en veel langer.

Het Rijk heeft onze gemeente afgescheept met een fooi.

Allerlei kosten zoals bovenwijkse voorzieningen, groen en ook het plan viaduct zijn eigenlijk afkoopsommen die als fooien te beschouwen zijn. We leveren kwaliteit in en de werkelijke kosten worden bij lange na niet gedekt. Ons college is destijds volledig door de pomp gegaan bij de grote jongens uit Den Haag. Daar komt dan ook een groot deel van het enorme verlies van 120 miljoen euro vandaan. En dan, dove gevels (gevels zonder ramen) in de woningen die pal naast de N206 gebouwd worden vanwege de geluidsoverlast. Wat een gruwel!

His Masters Voice

Het bureau ABC Nova is verder in het algemeen nogal lovend over de methodiek van de anterieure overeenkomst. De schrijvers sommen vooral de nadelen van de methodiek van het exploitatieplan op. Dat is te verdedigen wanneer je 2 partijen hebt (Gemeente en Grondeigenaar) die aan elkaar gewaagd zijn en die opereren in een vorm van echte gelijkwaardige samenwerking met een wederzijdse gunfactor. Daar is in dit geval van Valkenhorst geen sprake van. We hebben te maken met een als dictator optredend RVB die alleen de machtsbenadering kent. Het RVB gebruikt alle, ook niet toegelaten middelen, om haar doel (winstmaximalisatie) te bereiken. De theorie van ABC Nova is dus helemaal niet van toepassing in onze praktijk.

Gemeenteraad kan Katwijk nog redden

Op zo’n machts-dwangstrategie van het RVB kun je als gemeente alleen, net als bij Poetin, reageren door tegenmacht te organiseren. Die tegenmacht ontwikkel je met het instrument van het exploitatieplan. Hier is het RVB doodsbang voor. Daarmee kun je als gemeentebestuur je gerechtvaardigde wensen en eisen kracht bij zetten en uit de slachtofferrol komen. Het doel zou moeten zijn om als gemeente zwarte cijfers te schrijven. Ik denk dat het nog nooit eerder in Nederland is voorgenomen dat een gemeente zo door de mangel is gehaald met een anterieure overeenkomst betreffende een gebiedsontwikkeling. En dan ook nog door een medeoverheid. Het is gewoon beschamend.

Gaat de gemeenteraad alle inwoners duperen?

In Almere is een college opgestapt om 34 miljoen verlies op de Floriade. Het schandaal Valkenhorst is vele malen groter. We zijn als gemeenteraad niet verplicht een verlies met een dergelijke omvang te accepteren. Zeker niet als daar te weinig tegenover staat in termen van ruimtelijke kwaliteit, voldoende betaalbare woningen voor de eigen inwoners die dit bedrag immers gaan ophoesten, en de enorme belasting van onze directe leefomgeving (verkeersoverlast, natuurvernietiging door stikstof, geen geld voor groen uit de grondexploitatie). Dat kan allemaal anders als we als gemeente zelf de regie zouden gaan voeren.

Als de gemeenteraad donderdag 30 juni net als B&W ook door de pomp gaat dan is het spel uit. De 120 miljoen euro verlies blijft dan dus staan. En ook blijft de vraag staan of we dat überhaupt kunnen betalen. Wat dit betekent voor onze gemeentelijke begroting en voor de lokale lasten is nog steeds onduidelijk. Hoe kun je nu donderdag zo’n verreikend besluit nemen als je de financiële consequenties voor onze gemeente en zijn inwoners helemaal niet kent?

3 reacties

  1. Erik schreef:

    Valkenhorst is een prima naam voor een nieuw dorp. En alles lezend zie ik eigenlijk maar één oplossing: laat het rijk en de provincie daar een nieuw dorp realiseren met een eigen voorzieningen, bestuur en begroting. En over 15-20 jaar kan je altijd nog gaan nadenken over eventueel samenvoegen met de gemeente Katwijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com