Formatieperikelen

De Kracht van Lokale politiek

Het volgende tekstfragment geeft aan hoe KiesKatwijk de verkiezingsuitslag duidt en die tekst hebben we ook aan de informateurs doen toekomen:


“De sleutel voor verandering ligt op dit moment in feite in handen van Durf. Zij moeten de stap durven zetten om tot andere verhoudingen en vervolgens tot ander beleid te komen. Dat hebben ze de kiezer ook beloofd en daar hebben ze gezien de grote overwinning ook mandaat voor gekregen. Dat is onze duiding van de verkiezingen: het moet anders. Dat is belangrijker dan een zo breed mogelijke deelname aan een coalitie.”

Het is duidelijk dat de voorgestelde combinatie Durf-CDA-SGP-PvdA niet de beste oplossing is voor wat wij als KiesKatwijk belangrijk vinden. Die koerswijziging gaat er zo niet komen. Wij denken dat ook de kiezers de logica hiervan niet gaan begrijpen.

De informateurs hebben er blijkbaar een rekenspelletje van gemaakt en vooral gekeken naar de breedst mogelijk coalitie waarbij de deelnemers elkaar niet uitsluiten of elkaar als potentiële samenwerkingspartner hebben genoemd. Men heeft daarbij de inhoud van een toekomstig gezamenlijk politiek programma blijkbaar geheel buiten beschouwing gehouden. Dat gaat uit van de verkeerde veronderstelling dat partijen volkomen uitwisselbaar zijn. Dat is naïef te noemen. Verder is het in onze ogen volkomen oninteressant of er 4 of 6 partijen aan de coalitie deelnemen. Het gaat er om of er een voldoende hechte combinatie ontstaat met voldoende kleefkracht voor vier jaar. Meer zetels voor de coalitie is niet per definitie meer stabiel. Meer zetels betekent slechts dat de meerderheid bij stemmingen er ook is als er een paar mensen ziek zijn of met vakantie. Verder is dat aantal niet zo interessant.

De informateurs bleken tot onze ontsteltenis niet in het bezit te zijn van de ambtelijke handreiking voor de formatie. Uit dat stuk blijkt dat KiesKatwijk het juist gezien heeft m.b.t. de financiële toestand waarin de gemeente verkeert. De fraaie verhalen uit de verkiezingsfolders blijken dus niet te kloppen of zijn onuitvoerbaar. Zoals wij voorspeld hebben is een omvangrijke saneringsoperatie niet te vermijden. De nieuwe coalitie moet die gaan uitvoeren en het maakt nogal wat uit op welke manier je dat wilt doen.

Je zult daarvoor een hechte club nodig hebben die de komende jaren het herstelproces kan vormgeven en die de koers standvastig vasthoudt. De verliezen op Valkenhorst zullen op een of andere manier moeten worden geneutraliseerd. KiesKatwijk heeft daar een prima voorzet voor gedaan. Hoe hoog laten we de belastingen oplopen en gaan we de personeelsformatie afbouwen? Allemaal zaken waar je het met elkaar over eens moet gaan worden. Dat vergt visie, kennis van zaken, samenwerkingsbereidheid en de nodige competenties. Maar dat vergt vooral een voldoende gelijkgerichtheid en hetzelfde gevoel voor urgentie in de nieuwe club. Daar is dus blijkbaar helemaal niet naar gekeken. Het gevolg zou kunnen zijn dat Durf de verkiezingen gewonnen heeft maar de formatie gaat verliezen.

KiesKatwijk zou dat betreuren gezien onze interpretatie van de verkiezingsuitslag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com