Gemeente Katwijk gebruikt trukendoos

De Kracht van Lokale politiek

Nachtbus belangrijker dan Voedselbank?

De gemeente Katwijk heeft te maken met twee enorme kostenposten die de komende jaren onze inwoners onvoorstelbaar veel geld gaan kosten. Ten eerste is daar het feit dat letterlijke elke school in Katwijk vervangen moet worden door nieuwbouw. En ten tweede hebben we natuurlijk het Gat van Valkenhorst waarbij het gemeentebestuur een wurgcontract van het Rijksvastgoedbedrijf geslikt heeft.

Hierdoor kan de gemeente geen zwarte cijfers schrijven op Valkenhorst maar leiden we een onvoorstelbaar groot verlies op deze gebiedsontwikkeling. B&W hadden overigens echt geen idee van de financiële consequenties toen ze hun handtekening zetten destijds. Dat is dus verwijtbaar disfunctioneren.

Als gevolg hiervan gaan de huidige machthebbers in het gemeentefort niet minder dan pakweg 100 extra ambtenaren aanstellen voor al het werk dat samenhangt met deze klussen. Al die kosten die moeten worden gemaakt kunnen maar op een manier bekostigd worden en dat is door de lokale belastingen te verhogen. De belastingknop wordt dus voortdurend op maximaal gezet want anders gaan we failliet. Zoals het nu gepland is in de laatste begroting is het verschil tussen de omvang van de OZB in 2016 en die in 2026 niet minder dan 230%. Maar dit is een tussenstand want vorige week is alleen de OZB voor 2023 vastgesteld, de resterende jaren betreft slechts een voorlopige raming.

Het is absoluut zeker dat die 230% nog veel verder de hoogte in zal gaan. Dat komt omdat de precieze hoogte van de bedragen die samenhangen met Het Gat van Valkenhorst en de scholenbouw op dit moment nog niet bekend zijn gemaakt. In de begroting staat letterlijk dat “slechts het voor nu relevante deel van het verlies op Valkenhorst is opgenomen”. Wat daarmee wordt bedoeld wordt niet uitgelegd. Ook staat er in de begroting dat men eind 2023 gaat kijken hoe de vlag er dan bijhangt.

Wat er dus gebeurt is het volgende. Men heeft de maximaal haalbare belastingverhoging ingecalculeerd. Vervolgens zijn er net zoveel kosten in de meerjarenbegroting opgenomen die met deze ruimte haalbaar waren. Vervolgens komt men er volgend jaar zogenaamd achter dat er “tegenvallers” zijn en dan wordt er weer opnieuw extra aan de belastingknop gedraaid. Door dat niet in een keer te doen valt het minder op. Er zitten dus enorme kostenposten achter de horizon die bewust buiten beeld worden gehouden. De komende jaren is er daarom nauwelijks geld voor nieuw beleid. Hoeveel fietstunnels en geluidsweringen denkt u dat we zouden kunnen aanleggen als we dat verlies op Valkenhorst niet aan onze broek hadden hangen?

Maar het gaat niet alleen om hoeveel geld je kunt besteden maar ook waaraan je dat doet. De huidige coalitie vindt de nachtbus nogal belangrijk. Ook ChristenUnie en SGP zijn daarmee akkoord gegaan. Daarvoor werd 75.000 euro per jaar vrijgemaakt. KiesKatwijk noemt dat geld over de balk smijten. En van die slechte hobby zijn nog wel wat meer voorbeelden uit de begroting te halen. De SGP en CU raadsleden mogen echter niet hun eigen opvattingen volgen. Zij zijn tot slaaf gemaakt zou je kunnen zeggen. Zo werd onze motie van KiesKatwijk om de 75.000 euro voor de nachtbus aan de voedselbank te besteden afgewezen door een meerderheid in de gemeenteraad.

Het worden vier gure en onaangename jaren in Katwijk. Ik denk dat veel mensen spijt gaan krijgen van hun keuze in het stemhokje als ze beseffen wat hen dat gaat kosten en hoe weinig het oplevert. Het zal blijken dat ze straks zowel door de kat als door de hond worden gebeten. En de oppositiepartijen kunnen voortaan wel thuisblijven. Als we eens per jaar voor de vorm de begrotingsvergadering bezoeken als ware het een aandeelhoudersvergadering dan is dat met de huidige pseudo-democratie wel voldoende.

Jaap Haasnoot

Één reactie

  1. Nico van Beelen schreef:

    Landelijk is er een grote discussie gaande over het nieuwe pensioenplan, één van de belangrijkste punten is de jeugd niet opzadelen met een gigantisch tekort. Hier in Katwijk wordt het nog veel erger en enkel alleen maar de jeugd. Niet alleen financieel maar ook nog eens geen woning terwijl we wel de grond in onze omgeving ervoor hebben.

    En de Katwijkers slapen verder, het is net als met de zondvloed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com