Gemeentelijk investeren voor dummies

De Kracht van Lokale politiek


Kosten-batenanalyse
Gebouwen vervullen functies. Als de gemeente dus een
gebouw neerzet (of andere infrastructuur ontwikkelt) dan is dat om een bepaald
doel te verwezenlijken. Een gebouw realiseren vormt dus geen doel op zichzelf,
het is ergens goed voor. Vervolgens is de plek van een gebouw belangrijk. De
locatie moet zo goed mogelijk passen bij het gewenste gebruik. Dat klinkt
allemaal logisch en begrijpelijk.
Tenslotte kijken we naar de vormgeving en inrichting
van een gebouw. Het spreekt vanzelf dat die moet passen bij het gewenste
gebruik. Je koopt tenslotte ook geen fiets zonder zadel. En tenslotte mogen we
ook nog wat vinden van de esthetische aspecten, een gebouw moet er ook een
beetje kek uitzien en het moet passen in de omgeving. En zoals iedere burger
moet de gemeente tenslotte ook op de centjes letten. Het is immers
belastinggeld dat we besteden. Daar moet je zuinig mee omgaan en je moet dus zorgen
dat de prijs/kwaliteit verhouding goed is. De burger heeft recht op goede waar
voor zijn geld.
Politiek
ontbeert vaak boerenverstand
Bovenstaande logica is niets anders dan gezond
boerenverstand. Je zou verwachten dat er in het gemeentefort voldoende gezond
verstand aanwezig moet zijn. KiesKatwijk moet echter keer op keer in de benen met
onze “Nieuwe Soberheid” filosofie om rond allerlei vastgoedontwikkelingen aan de
bel te trekken. Naar onze mening wordt er in Katwijk nog teveel geld over de
balk gegooid en/of aan de verkeerde zaken besteed.
De vraag daarbij is in feite of KiesKatwijk nou zo
bijdehand is of dat anderen soms zo onverstandig zijn. Die vraag moet je
natuurlijk nooit zelf willen beantwoorden. Daarom hierbij wat meningen van
KiesKatwijk over recente infrastructuur waar in de meeste gevallen heel veel
centjes mee gemoeid zijn. Een mooie test voor de lezer om te zien of hij of zij
onze standpunten kan delen.
Uit
de oude doos
In een vorige blog hebben we al wat slechte voorbeelden uit het verleden aangestipt.
Bijvoorbeeld de vele miljoenen die we naar de regio hebben gebracht en waar we
veel te weinig voor hebben teruggekregen. Weet u het nog ? Voorschoten krijgt
een ondertunnelde Rijnlandroute maar de Valkenburger mag fijnstof happen bij
een bovengrondse snelweg pal langs het dorp. Zou dat het vertrouwen in de
democratie nou vergroten of verkleinen ?
Op dezelfde wijze wilde men ons destijds het project
Duinvallei in de maag splitsen. De kiezer heeft gesproken en KiesKatwijk heeft
daar als spreekbuis van de gezond-verstand-politiek van geprofiteerd. De VVD is
van het pluche verwijderd en door de gewijzigde politieke verhoudingen heeft
CU-wethouder Klaas Jan van der Bent de ruimte gekregen om het project
Duinvallei om zeep te kunnen helpen. Wij hebben daar graag aan meegeholpen,
want dat was de opdracht van onze stemmers. Hiermee is een ramp voorkomen en is
de mogelijkheid van een fatsoenlijk ondertunnelde N206 bij Katwijk aan den Rijn
open gehouden. En die tunnel gaat er ook komen, mark my words. Maar nu naar wat
recentere zaken.
AZC
Een AZC is maatschappelijk nuttig, dat is geen
onderwerp van discussie. Katwijk is nagenoeg volgebouwd, een ambtelijk onderzoek
toonde dat ook aan want er was absoluut nergens een plekje te vinden voor een
AZC binnen onze gemeente, behalve dan op het vliegveld. KiesKatwijk vindt dat
geen goede plek voor een woonfunctie. Dat is zo ook vastgelegd in het
bestemmingsplan. Besturen is afwegen en wij denken dat Unmanned Valley
Valkenburg een groter belang vertegenwoordigt. De oude legeringsgebouwen zijn
daarvoor nodig en dat is een van de redenen waarom wij niet aan de bestemming
van dit gebied willen rommelen.
’s
Heeren Loo
Het is niet uitsluitend aan de gemeente Katwijk om de
problemen van het COA op te lossen. In Noordwijk is bijvoorbeeld een prima plek
voor een “permanent” AZC. De grondeigenaar “Heeren Loo” (voorheen de W. v.d.
Berghstichting) wilde een woonwijkje op eigen terrein. Dat is mislukt en de
optie van een AZC op dat terrein is hier een meer dan fantastische kans. Er is
daar ruimte en bij toekomstige afstoting van het AZC door het COA zou de
locatie in de toekomst natuurlijk een prachtige functie binnen de
bedrijfsvoering van ’s Heeren Loo kunnen hebben. Dat is gezond verstand.
Emotiepolitiek
De meerderheid in de gemeenteraad functioneert echter
anders. Men wilde een goede daad verrichten en daar een fijn gevoel voor
zichzelf aan overhouden. En dus werd de discussie geen zakelijke afweging met zakelijke
argumenten over ruimtegebruik in het licht van het algemeen belang. Het werd
een discussie over “voor of tegen vluchtelingen”, met vooral moreel geladen
argumenten en niet ontbloot van enige zelfverheffing. Het geheel had een hoog “kijk
mij eens humaan zijn” gehalte. Die situatie was dus een eitje voor een
politieke burgemeester die een eigen politieke doelstelling wilde realiseren.
Lef
Wij hebben tegen de locatie gestemd maar we zijn dus
niet tegen een AZC. De meeste raadsleden zijn blijkbaar niet in staat om dat
onderscheid te maken. Het COA is met de Katwijkse locatie helemaal niet gebaat
want er zijn veel betere oplossingen in de directe omgeving. Maar ook daar zal
de zesjescultuur wel heersen. Er zijn in deze zaak vooral carrières gesteund
maar het algemeen belang is geschaad. Unmanned Valley Valkenburg is
belangrijker en wonen van zowel regiobewoners als vluchtelingen kan overal
elders beter en goedkoper. Besturen is keuzes maken, maar daar is lef voor nodig.
De
vis wordt duur betaald
Er is nog ruimte voor één andere casus om te laten zien
dat het zoveel beter kan in Katwijk. Daarmee willen we overigens niet zeggen
dat het in het algemeen zo slecht gaat in Katwijk. Het collegeprogramma dat
deze periode als leidraad geldt is in onze ogen prima, maar de uitvoering kan
soms een stuk beter. Waarom genoegen nemen met een mager zesje als het ook een
acht kan zijn ?
We kunnen kiezen uit Tripodia c.a., het nieuwe zwembad,
de nieuwe bibliotheek, de Viskiosk op het Andreasplein, of de te dure verbouwing
van het gemeentehuis die als een bezuiniging wordt verkocht. Over het
Hoogwaardig Openbaar Vervoer durf ik nog niet te beginnen omdat het nu nog niet
duidelijk is welke kant die bus zal opgaan. Bij de meeste van deze
investeringen is het duidelijk dat het veel beter en/of goedkoper kan. Laat ik het
nog even kort over die veel te dure verbouwing van het Andreasplein hebben.
Recent liet het college de buitenwereld weten dat ze “de
stekker uit de onderhandelingen met de eigenaar van de viskiosk hadden
getrokken”. Een rare voorstelling van zaken, of zoals dat tegenwoordig op z’n
buitenlands heet, wat een gekke framing. Stoer doen over het stoppen, terwijl
het van het project van het begin af aan gewoon een faliekante mislukking is,
waar al veel te veel geld aan verspild is. Wat het college dus had moeten
zeggen is “we hebben ingezien dat we op een doodlopende weg zaten, en geven
deze fout nu impliciet toe door de handdoek in de ring te werpen”.
Over die doodlopende weg gesproken. Wat dacht u van de
verlengde Laan van Nieuw Zuid ? Een financiële leegloper van de eerste orde. Misschien
is die fantoomweg voor sommigen “nice to have”, maar voor ons in ieder geval een
stuk minder belangrijk dan de noordelijke randweg rond Rijnsburg of de
ondertunneling van de N206. Als het aan ons ligt trek het college hier gewoon
de stekker uit en regelen we de ontsluiting van de Zanderij hier los van. Dat
zou pas stoer zijn.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com