Gemeenteraad Katwijk blijkt speeltuin te zijn

De Kracht van Lokale politiek

De
behandeling van onze motie over het Rijnpark heeft duidelijk een aantal betreurenswaardige
zaken aan het licht gebracht. U kent de kwestie, iedereen zegt een groene
toegankelijke parkachtige voorziening in het gebied Kwakelwei te willen. Laten
we dat even een stadspark noemen. Op 7 maart hebben een aantal bewonersgroepen
voor dit park en voor andere groene initiatieven gepleit in een van de meest
versteende gemeenten van Nederland. Voorzitter Koos Nijgh van het Rijnpark initiatief
deed een dringend beroep op de gemeenteraad om duidelijkheid te verschaffen
over haar positie op dit onderwerp. KiesKatwijk is warm voorstander van dit
Rijnpark en dus maakten wij een motie waarin staat dat dit park er moet komen.
Kat in het bakje zou je denken.
Inhoud versus ego’s
Niet dus.
Waarom verzetten al deze op het oog verstandige mensen zich nu met hand en tand
tegen mijn verzoek om duidelijkheid te verschaffen? Dat werd eigenlijk al
duidelijk uit de haatmail die ik direct al van Gemeentebelangen kreeg. In de
eerste zin werd mij al verweten dat ik hier zelf politiek beter van zou willen
worden. Het CDA liet weten dat ik dit onderwerp wilde “kapen”. En alle andere
fracties, behalve de fractie van Hart voor Katwijk die zakelijk bleef, kwamen met de meest
gezochte argumenten om niet voor de motie te hoeven stemmen. Hoe kan dat nou?
Je zegt iets te willen, dan komt er een papiertje langs dat je de kans biedt om
dat samen met anderen tot een echt besluit om te vormen, en dan ga je je in de
wonderlijkste bochten wringen om dat papiertje in de prullenmand te krijgen.
Wat maakt het nou uit wie dat papiertje als eerste heeft neergelegd? Het gaat
toch om de inhoud of de zaak ?
Elkaar het licht in de ogen niet gunnen
Dat was de
naïeve fout die ik heb gemaakt. Het gaat er in de gemeenteraad dus blijkbaar helemaal
niet om goede zaken voor Katwijk en de Katwijkers voor elkaar te krijgen. Uit
de psychologie weten we dat het vaak voorkomt dat mensen hun eigen gedachtegoed
op anderen projecteren. Als Gemeentebelangen dus denkt in termen van er “politiek
beter van worden” of als het CDA denkt in termen van “een kwestie kapen” dan
geven ze daarmee een visitekaartje van zichzelf af. Dat is dus de heikele
kwestie. We zien elkaar als concurrenten en gunnen elkaar het licht in de ogen
niet. Daardoor laten we zelfs de kans lopen om op dit moment vast te leggen dat
het streefdoel voor het gebied Kwakelwei een “stadspark” zou moeten worden. Die
kwestie blijft nu dus boven de markt zweven. En dat is gevaarlijk.
Onvolwassen gedrag
Dit
onvolwassen gedrag ging zelf zo ver dat het CDA, GB en de partij van baantjesverzamelaar
Spek bij elkaar zijn gaan zitten om een concurrerende motie in elkaar te
draaien die de motie van KiesKatwijk zou moeten neutraliseren. Ze kwamen niet
verder dan het statement dat het park straks in het groenbeleidsplan zou moeten
worden opgenomen. Of ik even bij het kruisje wilde tekenen. Die motie hebben ze
uiteindelijk toch maar niet ingediend want de strekking van die motie is dat de Paus
katholiek moet zijn, en dat zegt dus niks. Hilarisch was dat Geesje Haasnoot van
de ChristenUnie haar huiswerk wel had gedaan en de querulanten in de
vergadering meedeelde dat het park zelfs al in het oude en inmiddels verlopen
groenplan was opgenomen.
Wat is
hiervan nu de conclusie? Ik denk dat u die zelf wel kunt trekken.
Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com