Gemeenteraad laat zich links en rechts passeren

De Kracht van Lokale politiek

Heeft het
college zich weer in de luren laten leggen ?

Naar nu
blijkt heeft het college van B&W op 3 juni een overeenkomst met het Rijk en
de Provincie getekend die bekend staat als de Woondeal Zuidelijke Randstad. Het
huidige kabinet is op allerlei manieren bezig om de grote steden extra geld toe
te schuiven. Geld dat ze overigens eerst bij de kleinere gemeenten hebben
weggehaald. De grote partijen rekruteren hun ministers altijd traditiegetrouw
uit het club van wethouders in de grote steden. Deze mensen hebben door hun
achtergrond altijd bijzonder veel gevoel voor de problemen van de grote steden.
U snapt het mechanisme. In deze Woondeal zit 1 miljard euro. Nu is Katwijk de
kans geboden of opgelegd om hieraan mee te doen vanwege de gebiedsontwikkeling
op het voormalig Vliegkamp Valkenburg. Er is echter geen cent subsidie verstrekt aan
de gemeente Katwijk ! Merkwaardige deal is dat.


Wordt
Katwijk onder curatele gesteld ?

Maar we
worden als gemeente wel min of meer onder curatele gesteld door het Rijk die
deze regeling hiervoor oneigenlijk gebruikt. Het college van B&W heeft de
overeenkomst ondertekend zonder overleg met en zelfs zonder informatieverstrekking
vooraf naar de gemeenteraad. Als alibi gebruikt het college het argument dat de
kans dat er ooit een bijdrage van het Rijk komt op deze manier groter is. Een
beetje zwak verhaal. Vindt u ook niet ? Je hebt als gemeente Katwijk in deze
kwestie een stevige onderhandelings- of machtspositie. Wettelijk gezien moeten
wij eerst een bestemmingsplan goedkeuren voordat er gebouwd kan worden. Gebruik
die positie dan ook en laat je niet keer op keer intimideren door de grote
jongens uit Den Haag. We hadden gewoon moeten zeggen “eerst geld en daarna
praten over deelname aan die zogeheten Woondeal”.

Is het
college van B&W een maatje te klein ?

Keer op keer
blijkt echter dat ons college net een maatje te klein is. Dat is heel erg want
de gemeente gaat zonder een rijksbijdrage grote tekorten oplopen met alles wat
we binnen en naast het plangebied moeten gaan investeren. Dat gaat u straks direct
merken in uw belastingaanslag van de gemeente. Alleen al de ontwikkeling van de
Mient-Kooltuin dat als recreatiegebied moet worden ingericht gaat heel veel
miljoenen kosten. Dit college heeft zich hierbij laten afschepen met 1 miljoen
euro uit de grondexploitatie van het Rijksvastgoedbedrijf. Daar komen we dik
tekort aan.

Katwijkers
betalen de prijs !

En zo zijn er
nog een heel aantal andere voor Katwijk slechte clausules in de contracten, die
het college buiten de gemeenteraad om in het verleden heeft afgesloten. Het
resultaat hiervan is dat we er geld bij moeten leggen of dat er een armoedige
openbare ruimte in de nieuwe wijk gaat komen. Het doel van het Rijk is immers
geld verdienen. Men is helemaal niet geïnteresseerd in betaalbare huisvesting. En
een mooie wijk is alleen maar handig als daardoor meer geld voor de grond kan
worden gevraagd. Dik 60% van de 5600 woningen aldaar wordt duur tot extreem
duur omdat het Rijk en de provincie vooral expats in de watten willen leggen
waaraan ook het meeste verdiend kan worden. Wie betaalt daarvoor de prijs denkt
u ?

Gemeenteraad
wordt niet meer serieus genomen.

In deze
kwestie staat bovendien de positie van de gemeenteraad op het spel. We worden
in toenemende mate links en rechts door het college gepasseerd via oneigenlijk
gebruik van privaatrechtelijke contracten. Nu worden we zelfs niet eens meer vooraf
geïnformeerd over een majeure ontwikkeling in het Valkenburg-dossier. We kunnen
het achteraf lezen via een lijst van ingekomen stukken als we goed opletten. En
dat terwijl we als raad zelfs een speciale commissie hebben opgericht om alle
ontwikkelingen op Valkenburg met elkaar te kunnen bespreken.

Er zijn
teveel bange mensen.

Als de
meerderheid in de raad dit soort ontwikkelingen blijft toedekken met de mantel
der liefde brengen we schade toe aan de positie van het hoogste gezag in de
gemeente. Ik begrijp dat het met name voor fractievoorzitters van
coalitiepartijen soms een moeilijk dilemma betreft om qua loyaliteit te moeten
kiezen tussen wat het algemeen belang in een kwestie van je vraagt en
anderzijds het belang van de politieke vrienden in het college. Maar politiek
is niet voor bange mensen. Bij de kwestie DSV zagen we zelfs drie zg. oppositiepartijen
die niet het lef hadden om de consequenties te trekken uit het disfunctioneren
van het college. Dan krijg je dit dus, waarbij de raad gemakshalve maar
helemaal gepasseerd wordt.

Opnieuw
een wake-up call.

Ik zie hier aldus
een sluipend proces waarbij de positie van de gemeenteraad stapje voor stapje
wordt uitgehold. Dat is heel erg slecht. Niet zozeer of niet uitsluitend voor
het prestige van de gemeenteraad of in verband met het beeld dat dit naar
inwoners oproept, maar vooral ook omdat er hierdoor geen stimulans uitgaat om
de kwaliteit van ons bestuur te verbeteren. Al die slechte besluiten ontstaan
omdat er te weinig “checks & balances” zitten in ons bestuurlijk systeem.
En ook omdat er nooit consequenties zitten aan ernstig disfunctioneren. In mijn
visie is er nogal wat ruimte om te verbeteren en is er daarvoor zelfs een hele
grote noodzaak. DSV zou ook voor de gemeenteraad een wake-up call moeten zijn !

Gemiste
kans

Deze kwestie
van de Woondeal schaar ik onder de lange lijst van bestuurlijk niet goed
afgehandelde zaken en debacles. Zo ga je bovendien niet met een gemeenteraad om
en in mijn visie moet je je als gemeente op deze manier ook niet de kaas van
het brood laten eten door externe partijen. Als we onze onderhandelingspositie
beter hadden gebruikt hadden we nu een forse bijdrage van het Rijk uit deze Woondeal-regeling
in de pocket gehad. Dit is dus weer opnieuw een gemiste kans.

Leiderschap,
zelfrespect en doorzettingsvermogen

Met name de
fractievoorzitters van de coalitiepartijen kunnen en moeten in mijn visie laten
zien dat ze beschikken over leiderschap, zelfrespect en doorzettingsvermogen.
Als we hier als gemeenteraad opnieuw in een belangrijke kwestie “door de pomp
gaan” dan zetten we onze raad definitief te kijk als een soort
speeltuinvereniging die je van alles kunt laten besluiten of zelfs geheel
buiten de besluitvorming kunt laten. Om die reden heeft KiesKatwijk een serie
vragen ingediend bij het college en gaan we het onderwerp ook agenderen in het
fractievoorzittersoverleg.

Jaap
Haasnoot
 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com