Gemiste kans op de Parklaan

De Kracht van Lokale politiek

Door een toeval kwam
ondergetekende ergens
ver weg gestopt in het
digitale systeem van de gemeente
als vertrouwelijk bestempelde informatie tegen
van B&W
over
de aankoop van aanleunwoningen door DSV aan de Parklaan. Daardoor
ontstaat daar een enorm terrein dat in handen komt van DSV, en dat
vanaf de Parklaan doorloopt tot aan de duinen. Naar
nu blijkt speelde de discussie over het onderwerp al tijdens de
behandeling van de nieuwbouw Christelijke Opleidingsschool (COS),
zoals bekend eveneens
aan de Parklaan gelegen. Wethouder
Knape heeft zijn mond hier over dicht gehouden in de vergaderingen
met de gemeenteraad en dat is gewoon achterbaks in gewoon Nederlands.
Want hierdoor kon hij de voorstelling van zaken overeind houden dat
een combinatie van ouderenhuisvesting en een school op dat terrein
niet mogelijk zou zijn. Ik vind het gedrag van deze wethouder erg
kwalijk. Ze zullen wel weer zeggen dat ik verkeerde woorden gebruik,
maar de feiten zijn gewoon dat deze wethouder namens het college
(mede)verantwoordelijk is voor een heel aantal zeperds, mislukkingen
en gemiste kansen. Daar zijn miljoenen euro’ s mee gemoeid, punt.


Foto COS: “Alles over Katwijk”

 

De
kans die hier gemist is bestaat uit het feit dat B&W toestemming
moest geven voor de aankoop van de aanleunwoningen. Dat hadden ze
nooit moeten doen want
met dit middel in handen had men
een doorbraak kunnen
bewerkstelligen in de
moeilijke puzzel om de Christelijke Opleidingsschool (COS) aan een
nieuwe huisvesting te helpen.
Daarbij had
grondruil met DSV kunnen worden toegepast. Er zijn natuurlijk
heel veel voordelen te
behalen als de nieuwe COS op de locatie van de voormalige
Rehobothschool wordt gesitueerd. Het
sportveldje aldaar zou ook prima door de school kunnen worden
gebruikt. De
ouderenhuisvesting kan
ook beter gespreid worden als we de oude COS gebruiken voor
ouderenhuisvesting Je
zou op die manier zelfs
meer grond ter beschikking kunnen krijgen. Het schoolplein kan benut
worden en de gymzaal kan behouden blijven en een nieuwe functie
krijgen. Op de oude locatie kun je ook een combinatieproject maken
met b.v. koop- of huurappartementen, wat goed is voor de
betaalbaarheid van het hele project. Wat bij de Visserijschool kan
zou hier nog veel makkelijker en beter kunnen. Nieuwbouw voor
de COS in combinatie
met vernieuwbouw op de oude locatie is zeer risicovol en lastiger dan
ombouw naar een woonfunctie met behoud van de monumentenstatus. Ik
voorspel hier weer een ramp als de huidige plannen worden doorgezet.
Dit is zo jammer. Ik hoop en bid dat we andere mensen na de
verkiezingen aan het roer krijgen in het gemeentehuisInmiddels heeft ook het Leidsch Dagblad over deze zaak geschreven: https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20220105_97215309  Om
te kijken of er nog iets te redden is hebben Gijsbert Schrijvers
(Hart Voor Katwijk), Raf Boland (D66) en ondergetekende een aantal
officiële vragen ingediend:


 1. Waarom
  is de informatie betreffende de aankoop van de aanleunwoningen door
  DSV van Dunavie als vertrouwelijk aangemerkt, aangezien er geen
  aankoopbedragen worden genoemd?

 2. Realiseert
  u zich dat op de locatie van de betreffende aanleunwoningen voor de
  bouw hiervan decennialang een school heeft gestaan (Rehobothschool)?

 3. Bent
  u het met ondergetekenden eens dat deze locatie aldus als zeer
  geschikt voor scholenbouw kan worden aangemerkt en ook de enige
  alternatieve locatie voor nieuwbouw van de COS in deze omgeving is?

 4. Ziet
  u met ondergetekenden de voordelen van nieuwbouw van een school
  t.o.v. de moeizame combinatie van nieuwbouw en verbouw op een
  locatie die een monumentenstatus heeft?

 5. Bent
  u het met ondergetekenden eens dat vernieuwbouw van het huidige
  gebouw van de COS voor de functie ouderenhuisvesting veel
  eenvoudiger en goedkoper zal zijn dan de huidige plannen voor de
  school, en dat daarbij ook de gymzaal kan worden behouden?

 6. Bent
  u het met ondergetekenden eens dat het in principe mogelijk moet
  zijn om hier synergie te bereiken, m.a.w. dat er een arrangement
  mogelijk moet zijn waarbij zowel de gemeente, als DSV en ook
  Prohless er beter uitkomen dan met de huidige opzet en dat zo’n
  oplossing ook met de nodige overtuigingskracht en bestuurlijk
  manoeuvreervermogen realiseerbaar moet kunnen worden geacht?

 7. Bent
  u bereid om (een deel van) de meerkosten die ontstaan door de
  moeizame (en dus dure) oplossingen die moeten worden gevonden om
  nieuwbouw op de huidige locatie van de COS mogelijk te maken in te
  zetten voor een vorm van ouderenhuisvesting op deze locatie, om
  daarmee tegelijkertijd een kwalitatief betere oplossing voor de
  school op de plek van de aanleunwoningen mogelijk te maken?

 8. Zo
  nee, welke apen en beren ziet u op de weg?

 9. Bent
  u conform het gezegde “ beter ten halve gekeerd, dan ten hele
  gedwaald” niet met ondergetekenden eens dat een verkennend
  onderzoek van de voor en nadelen nog steeds zinvol is, zodat
  duidelijk kan worden wat het maatschappelijk rendement is in
  vergelijk met wat nu in de pijplijn zit?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com