Gesjoemel in het bibliotheekdossier

De Kracht van Lokale politiek


De gemeenteraad heeft destijds
bepaalt dat een nieuwe bibliotheek annex theater niet meer dan 11 miljoen euro
zou mogen kosten. Zoiets heet in jargon “een taakstellend budget”. Inmiddels is
besloten dat er geen echte theaterfunctie mag komen. Dan wordt zo’n bibliotheek
natuurlijk een stuk goedkoper. Het budget van 11 miljoen is echter niet naar
beneden bijgesteld.
Jongleren met tonnen
Momenteel
is er sprake van een bibliotheek met een bescheiden zaaltje maar wordt de
muziekschool min of meer noodgedwongen samen met de bibliotheek onder één dak
gebracht. Dat was nodig omdat de Noordzeepassage die het college wil kopen veel
te groot is voor een bibliotheek alleen. Tevoren was helemaal niet bedacht dat
de muziekschool een andere huisvesting behoefde. Inmiddels wordt deze nieuwe
ontwikkeling wel als alibi gebruikt om net te doen of het “taakstellende” budget
voor de nieuwe combinatie inmiddels 11,6 miljoen euro bedraagt. Maar dat heeft
de gemeenteraad nooit beslist en dat is dus illegaal ! Ik zou zeggen trek eerst
eens 6 ton van het budget af omdat het theater niet is doorgegaan.
Sjoemelen
De gedachte
is dat als de gemeenteraad het plan van eisen accepteert, waarin dit stiekem
verhoogde bedrag is opgenomen, men impliciet akkoord gaat met het verhoogde
budget. In gewoon Nederlands is daar wel een woord voor. Dat heet sjoemelen.
De trukendoos
Het woord sjoemelen
mag best gebruikt worden want voor al de interne uren die gedurende de jaren
aan dit rampenproject worden besteed staat een bedrag van 865.800 euro ergens
in een bijlage in de gemeentebegroting. Deze kosten worden in het project helemaal buiten
beschouwing gelaten. Dat zelfde geldt voor de kosten van het inventaris voor de
nieuwe bibliotheek. Alleen al door die laatste post zou het plafond van 11 miljoen
worden overschreden. En dus grijpt men naar de trukendoos en heeft men die
kosten uit het project gelicht. Het inventaris wordt met dezelfde truc buiten
de projectbegroting om betaald uit de verwachte opbrengst van de verkoop van het oude
bibliotheekgebouw. 
 
Krom is niet recht
Maar de
gemeenteraad heeft toch niet gezegd dat het kostenplafond 11 miljoen is
exclusief inventaris en interne uren ? En stel nu dat bewezen is dat mensen
gelukkiger en gezonder worden van lezen, communiceren en muziek maken in de
Nieuwe Noordzeepassage. Gaan we dan een paar ton optellen bij het taakstellende
budget omdat we elders minder kosten maken ? Nee, want een kostenplafond is gewoon
een plafond ongeacht of er elders opbrengsten of verminderde kosten ontstaan.
Het kan niet
Het is
duidelijk dat de bibliotheek veel meer gaat kosten dan de 11 miljoen euro die
de gemeenteraad als bovengrens heeft gesteld. Alleen al om die reden kan het
project om de Noordzeepassage om te bouwen niet doorgaan. Het wordt gewoon te
duur. Dat was voor KiesKatwijk van het begin af aan al duidelijk. Het pand
wordt voor veel te veel geld aangekocht. De gemeente heeft zich in de luren laten leggen door een gehaaide vastgoedexploitant.
En daarnaast is het winkelpand helemaal niet ontworpen voor de
nieuwe functies en moeten er dus zeer extreme bouwkundige maatregelen worden
genomen. En dan nog blijft het resultaat beneden de maat.

Tenslotte
gaat er door de noodzakelijke verbouwingen tussen de 30% en 40% aan bruto
vloeroppervlak verloren. Die moeten dus extra worden aangekocht en maken de
zaak ook veel duurder dan noodzakelijk.
De rug recht houden
Tenslotte
nog iets over het sjoemelen. In het voorstel staat dat het college wil
meewerken aan “fiscale optimalisatie” voor de verkoper. Dat is een eufemisme
voor sjoemelen want het betekent dat men als gemeente gaat meewerken om
rijksbelasting te vermijden. Als er zoveel morele bezwaren zijn tegen
zondagsopening van openbare voorzieningen verwacht ik dat het gemeentebestuur
ook hier de rug recht houdt en niet meewerkt aan dit soort praktijken.
Het standpunt van KiesKatwijk
Ons
standpunt is simpel. Wij zijn voorstander van het snel regelen van een nieuwe
locatie die passend is voor de eisen van de bibliotheek “nieuwe stijl”. We zijn
verdrietig dat twee colleges achter elkaar deze klus tot nog toe niet geklaard
hebben. Dat is een brevet van onvermogen. KiesKatwijk heeft inmiddels drie
alternatieve locaties voorgesteld waar men niet naar wilde kijken. We vinden
het overigens prima om de muziekschool samen met de bibliotheek onder één dak
te brengen. We vinden het ook prima om de bibliotheek in het centrumgebied te
huisvesten. Bij dit alles geldt voor ons boven het kostenplafond van 11 miljoen echter nog
wel een aantal aanvullende en normaal te achten eisen:

 1. Er moet sprake zijn van aanvaardbare
  kosten (kosten/baten moeten in balans zijn).

  We gaan dus niet uit van het principe (dat het college lijkt te volgen) dat de
  Noordzeepassage gerealiseerd moet worden ongeacht wat het gaat kosten. De
  aankoopprijs was veel te hoog. De verbouwkosten zijn exorbitant en buiten
  proportie. Om dat buiten beeld te houden wil men niet naar alternatieven
  kijken. Naar onze mening wegen de extra kosten die samenhangen met de vestiging
  in het winkelcentrum niet op tegen de voordelen die dat zou bieden. 2. Extra’s en samenvoegingen met andere
  organisaties moeten voldoende meerwaarde bieden.

  De belangrijkste toegevoegde waarde van het betrekken van de muziekschool is
  dat beide organisaties samen de grote zaal zouden kunnen gebruiken. Dat is mislukt
  vanwege de akoestische bezwaren die samenhangen met het feit dat de huisvesting
  onderdeel uitmaakt van een woongebouw. Het “alles onder één dak principe”, dat
  heilig is verklaard in het kader van de verbouw van het gemeentehuis, blijft
  hier buiten beschouwing want de muziekschool moet veel activiteiten nog steeds elders
  uitvoeren. 3. De huisvestingsoplossing moet
  voldoen aan de basiseisen.

  Dit is voor de muziekschool niet het geval vanwege de bouwkundige situatie die
  onvoldoende verdieping-hoogte biedt voor de leslokalen. Er zijn problemen met steunpilaren
  in de lesruimtes. Het parkeerprobleem (fietsen. auto’s) is niet opgelost en
  wordt zelfs genegeerd. Een groot deel van het vloeroppervlak is kelderruimte. Wij
  achten die ongeschikt als werkruimte of lesomgeving. Daglichttoetreding is
  überhaupt een groot probleem en zal ondanks de draconische maatregelen
  waarschijnlijk toch suboptimaal blijven. Voor de backoffice (kantoorruimte) en
  overige werk- en lesruimte is dat onaanvaardbaar en voor de andere functies
  ongewenst.
 4. De risico’s moeten overzienbaar en beheersbaar zijn
  Er zijn tal van bouwkundige en technische risico’s die aanleiding kunnen geven tot
  grote problemen en hoge kosten. Hetzelfde geldt voor de relatie met de VVE, en
  überhaupt met het feit dat we gaan “inwonen” en niet een volledig eigen gebouw
  hebben met alle zeggenschap die daarbij hoort. Tenslotte is daar de zaak van
  het willen vermijden van belastingen (“fiscale optimalisatie”) die onethisch en
  risicovol is.
Hamvraag
De hamvraag
is waarom een politieke partij of een bestuurder van de gemeente Katwijk haar
inwoners zou willen opzadelen met een dergelijk project. Waarom moet dit koste wat het kost worden doorgezet ?
Waarom weigert men naar alternatieven te kijken, zoals het Rabo gebouw aan de
Rogstraat ? Welk motief is al die (extra) kosten en risico’s waard ?
Als u het weet mag u het zeggen. Als u vindt dat de voorstanders van dit miljoenenproject van voldoende bestuurlijk inzicht blijk geven dan adviseer ik u gewoon weer op hen stemmen de volgende keer.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com