Gesjoemel in het KKC dossier

De Kracht van Lokale politiek

In
het KKC dossier (Kennis- en Cultuurcentrum) wordt volop gebruik gemaakt van creatief boekhouden om de
illusie in stand te houden dat het plafond van 11 miljoen niet overschreden zou
worden op de locatie Noordzeepassage (NZP). Er worden b.v. kosten buiten beschouwing gehouden. Er worden ook
oneerlijke vergelijkingen gemaakt tussen varianten. Dat is beneden alle peil.

Sjoemelen

Een voorbeeld: De kosten van
(fiets)parkeren bij de Noordzeepassage (NZP) worden buiten beschouwing gelaten.
Bij de optie Baljuwplein worden die kosten wel meegerekend. Daar hebben we bij ons
thuis een term voor, we noemen dat “de boel besodemieteren”.

Verwijtbaar
kwalijk gedrag

Bij het Baljuwplein wordt 4,5
miljoen euro genoteerd voor een parkeergarage. Om die reden is die locatie te
duur bevonden. Volgens mij ligt die locatie op precies dezelfde afstand van de
grote parkeergarage in de zeereep als de NZP. Mag KiesKatwijk dan zeggen dat
het college hier de boel besodemietert ? Dat is toch geen bedrijfsongeval ? Hoe
kunnen individuele bestuurders hier verantwoordelijkheid voor nemen ?

Parkeren
auto’s

Het parkeren van auto’s is voor
de NZP natuurlijk niet opgelost met een parkeergarage op honderden meters
afstand. De wethouder gaat dan kinderachtig zeuren over de precieze afstand tot de ingang
van de parkeergarage, een garage die zelf geloof ik al 500 meter lang is, en
die trouwens ’s zomers vaak vol is. 

Als dat goed uitkomt wordt (fiets)parkeren buiten de kostencalculatie gehouden

Parkeren
fietsen

Fietsparkeren kan in het centrum net als bij
het Baljuwplein alleen onder de grond. Een paar jaar geleden zag KiesKatwijk
die problematiek al aankomen. We hebben toen een motie ingediend om een
kostencalculatie te krijgen voor een ondergrondse fietsparkeergarage onder het
Andreasplein. Kosten: destijds 2 miljoen euro (400 fietsplekken). Hier is het
bewijs: https://katwijk.notubiz.nl/document/4689205/1#search=%22motie%20parkeergarage%20andreasplein%22

Als we slechts de helft van
die kosten toerekenen aan de NZP (200 a 250 fietsplekken nodig) dan is dat 1
miljoen euro (prijspeil 2015) die niet meegenomen is in de kosten voor de NZP.
Dat komt dus later terug via een apart kredietvoorstel.

Camelnose

Naast het parkeren zijn er zo
nog heel veel open einden en genegeerde risico’s. Ik noem er nog één. In de
crisistijd had je aanbestedingsvoordelen en daar hebben we bij het zwembad van
geprofiteerd. Nu hebben de aannemers teveel werk, zijn de kosten voor
bouwmaterialen omhoog geschoten en zijn er te weinig bouwvakkers. Het is
absoluut zeker dat er dus sprake zal zijn van een aanbestedingsnadeel dat bovendien
zeer aanzienlijk zal zijn. Dat valt niet te ontkennen.

Het enige verweer dat de
wethouder hier tegenin kon brengen was dat we dat op andere projecten ook
tegenkomen. Zwak. De tactiek is dus om alle problemen naar achteren schuiven en
eerst het locatiebesluit te laten nemen. De gemeenteraad moet nu door de hoepel springen. De miljoenen die er later nog achteraan
komen worden dan straks als “onverwachte tegenvaller” gepresenteerd.
In vakkringen is daar een benaming voor, deze klassieker noemen we een camelnose.

De
kiezers worden belazerd

Het is niet goed te begrijpen
hoe de coalitievrienden CDA, SGP en GB dit gedrag naar hun kiezers kunnen uitleggen. Ook D66 toonde
zich trouwens voorstander. Deze partijen verbloemen op zijn minst de waarheid en zijn onverantwoord
bezig.

René Slootweg (GB) werd de oren
gewassen door Sonny Spek (Durf) en had geen enkel weerwoord. Voor de verkiezingen
heeft Gemeentebelangen de kiezer bezworen dat ze tegen de Noordzeepassage
waren. Nu zijn ze zonder enig voorbehoud en zonder deugdelijke argumentatie of
redenering felle voorstanders.

Ook het CDA heeft niet of nauwelijks
argumenten voor deze locatiekeuze en investering op tafel gelegd. Ze hebben de
hamvragen genegeerd en slechts wat kanttekeningen gemaakt bij een paar bijzaken
rond de samenwerking van de welzijnsorganisaties. De SGP laat de kiezer in de
steek omdat ze hun wethouder niet in de steek willen laten. Het hemd is nader
dan de rok.

KKC als push-up voor het winkelcentrum Zeezijde

De CU neemt een andere
positie in, zij zijn actief op zoek naar feitelijke onderbouwing voor het
vermoeden (voor KiesKatwijk een feit) dat de cijfers niet kloppen c.q. dat
zaken buiten beschouwing worden gelaten. De afspraak is immers dat er niet meer
dan 11 miljoen mag worden uitgegeven ? Er is dus nog hoop dat het gezond
verstand zou kunnen zegevieren.

Ik ben trouwens benieuwd of,
en zo ja waarmee het college de VVE c.q. de eigenaren van de woningen boven de
NZP wil overhalen om akkoord te gaan. Ook dit gaat veel geld kosten, en ook dit
is niet begroot. en zo kunnen we nog wel even doorgaan…

De
cijfers:

Als we alleen al de cijfers
op een rijtje zetten van de kosten  die
nu bekend zijn dan komen we al op een bedrag uit van 13,9 miljoen euro.

Bron: J.S.G. (Jaap) van Duijn

 

2 reacties

  1. Unknown schreef:

    Laat de boel belazeren maar aan de Christelijken over, dat doen ze al eeuwen.

  2. Unknown schreef:

    GB was tegen de Noordzeepassage, maar als er iemand een baan moet hebben, dan worden er concessies gedaan. GB kan de naam veranderen in EB (Eigen Belang).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com