Havenscharnier, KiesKatwijk vreest het ergste

De Kracht van Lokale politiek

Sturen of meedrijven?

De coalitie van CU, DURF en SGP staat weer eens voor een tweesprong met de plannen op het gebied Havenscharnier. Gaan deze partijen opnieuw kritiekloos de voorstellen die op het gemeentehuis worden bedacht afstempelen?

Durf blijft onzichtbaar

Het blijft erg teleurstellend dat de grootste partij DURF tot nog toe helemaal niks heeft ingebracht dat ook maar enigszins lijkt op een koerswijziging in vergelijk met het beleid van voorgaande jaren. Er is helemaal niks veranderd aan het beleid sinds de verkiezingen, behalve dan dat de lokale belastingen jaar op jaar steeds weer enorm worden opgeschroefd.

Raadsleden CU en SGP blijven afstempelaars

Tot nog toe was dit gebrek aan vernieuwing en een enorme passiviteit de gevolgde lijn bij dubieuze beslissingen, van het Cultuurhuis tot het gasvrij maken van de wijk Kalkoven. Business as usual. Er is dus helemaal niets veranderd in Katwijk, ondanks beloften die in de verkiezingstijd zijn gedaan. Het mislukte bibliotheekexperiment in de Noordzeepassage wordt vrolijk 50 meter verderop herhaald. En nu zijn er weer vage plannen voor drie torenflats op de locatie van de voormalige Rabobank. En wie zit er eigenlijk te wachten op een duur magazijn voor oude spullen langs de uitwatering? En dan zullen we het maar niet hebben over het voorgenomen gebruik van de geparkeerde auto als melkkoe om de enorme tekorten te kunnen verminderen.

Gebiedsvisie Havenscharnier is blanco cheque

Donderdag wordt besloten over de gebiedsvisie Havenscharnier. Die visie is een buitengewoon vaag, abstract en onduidelijk verhaal. B&W krijgt hiermee een blanco volmacht om in overleg met de grondeigenaar te doen waar ze zin in hebben. Net zoals dat bij de grote ontwikkellocatie Valkenhorst is gebeurd gaat dan ook hier de macht van het geld de doorslag geven. Dat worden dus teveel dure woningen, en teveel bouwvolume op een te kleine postzegel. Alleen op die manier is het voldoende lucratief voor de ontwikkelaar. Het Algemeen Belang, zoals de zorg voor leefbaarheid en voldoende betaalbare woningen en aandacht voor het aanzicht van de gemeente op die kwetsbare plek zal dan het onderspit delven.

Gemeenteraad maakt zichzelf monddood

De tactiek van B&W is duidelijk. Er wordt een visie gepresenteerd die zeer abstract is en waarmee je alle kanten uit kunt. Als de gemeenteraad er ja tegen zegt is ze haar zeggenschap kwijt. Dan herhaalt de wethouder zijn bekende mantra “ik voer slechts uit wat de gemeenteraad heeft beslist”. Een verkeerde voorstelling van zaken, of een leugen zoals we in het dagelijks spraakgebruik zeggen. Want de gemeenteraad kan helemaal niet weten waarvoor ze stemmen met deze visie. De bouwplannen liggen in de kluis en er worden slechts vage hints gegeven hoe die er uit zouden kunnen zien. Als deze zogeheten “Visie” wordt goedgekeurd dan degradeert de gemeenteraad zich als een inspraakpartner i.p.v. als het hoogste gezag dat bepalend zou moeten zijn m.b.t. de toekomst van Katwijk.

Weg van de minste weerstand

De vraag is of gemeenteraadsleden het lef zullen hebben om hun positie op te eisen. Of volgen ze weer de weg van de minste weerstand, smoesjes verzinnen om niet tegen de eigen partijvrienden te hoeven ingaan?

KiesKatwijk komt met een amendement dat het totale bouwvolume op de locatie Rabobank maximeert. Dat is de enige mogelijkheid om nog wat invloed te kunnen uitoefenen. Dit is een testcase of de coalitievrienden in de gemeenteraad gaan doen wat in het belang van Katwijk is of wat in het belang is van de ontwikkelaar. Ik hoop dat ik het mis heb met mijn waarnemingen en dat de coalitiepartijen in de raad wat lef gaan vertonen en een ongewenste ontwikkeling gaan bijsturen. Ik heb er weinig vertrouwen in. Als ik het mis heb en ons amendement gaat het halen zal ik uiteraard het boetekleed aantrekken.

Jaap Haasnoot

2 reacties

  1. B. Van der Velden schreef:

    Goed verhaal Jaap, wees steeds kritisch op de macht. Het gekonkel en verdoezelen blijft helaas een eindeloze strijd. Veel succes ermee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com