Het is nu of nooit

De Kracht van Lokale politiek


Een bekend gezegde luidt dat ieder
dorp het bestuur krijgt dat het verdient. Dat is natuurlijk helemaal waar. Het
is voor iedereen heel belangrijk welke besluiten er in de gemeenteraad (of in de
provinciale staten)  worden genomen. Er
komen nu 5000 huizen op Valkenburg. De provinciale VVD en CDA hebben besloten dat onze groene polders worden bebouwd en dat de Oostvlietpolder in Leiden groen kan blijven. De Katwijkse afdelingen van die landelijke partijen hebben zich daarbij neergelegd. Die woningen hadden ook ergens anders
kunnen staan in de regio. Best belangrijk dus om te gaan stemmen op 21 maart. 

De politiek gaat daarnaast ook over uw centen. Zorg er dus voor
dat er straks mensen in het gemeentehuis zitten die daar verstandig mee omgaan.
En zorg er ook voor dat u als kiezer mensen aanstelt met fatsoenlijke principes
en voldoende verstand van het bestuurlijke werk.

Een voorbeeld
Er ligt nu
een plan om een bedrag van meer dan 11 miljoen euro te besteden aan de Noordzeepassage. Het plan om de
Noordzeepassage voor teveel geld aan te kopen, en er vervolgens
een hele
dure verbouwing aan toe te voegen is een slecht idee. Het gaat er echt niet
voor zorgen dat er meer geld komt in de kassa’s van de winkeliers. En dat lijkt
me ook helemaal geen gemeentelijke taak. Zelfs de Katwijkse Ondernemers
Vereniging heeft dit plan tot de grond toe afgebrand, en terecht. Het ergste is
nog dat de bibliotheek misbruikt wordt om doelen op een ander terrein te
bereiken. Dat was vier jaar geleden ook al zo toen men het hele Andreasplein
wilde dichtplamuren met een bibliotheek met theaterfunctie. De voornaamste taak van
dit cultuurhuis was toen ook al om trekker te zijn voor het winkelcentrum. Er
ligt een paar miljoen op de plank voor een nieuwe bibliotheekvestiging en blijkbaar
probeert iedereen dat geld te  gebruiken
voor zijn eigen doeleinden en eigen achterban.
De kern van de zaak
Dat is de
kern van de zaak en dat gebeurt natuurlijk ook op andere terreinen. Een duur woord daarvoor is cliëntelisme. De Noordzeepassage
is een voorbeeld van een bestuursstijl die we kennen uit het Wienen-tijdperk. Het
is een echo uit het verleden. KiesKatwijk is vier jaar geleden opgericht om
daar een einde aan te maken. Het is niet voor niets dat Niek Jan van Kesteren
destijds als formateur van het huidige college het veranderen van die
bestuursstijl als de belangrijkste missie benoemde. Die missie is voor een deel
geslaagd. Maar op sommige beleidsterreinen zien we nog naweeën. Die behoren tot
de 20% van het beleid dat KiesKatwijk wil veranderen. Er doen zich nog steeds
zaken voor die tot verspilling, schade en gemiste kansen leiden. Het lek is nog
niet helemaal boven water. De Noordzeepassage is daarvan het ultieme voorbeeld,
maar die casus staat natuurlijk niet op zichzelf. Het is een symptoom van een
onderliggend probleem.
Andere politiek vraagt andere mensen
Gedurende
deze collegeperiode zijn een aantal mensen met veel macht, die de oude politiek
een gezicht gaven, van het toneel verdwenen. En vergis u niet, ook achter het
toneel waar de vierde macht aan de touwtjes trekt, zitten mensen met een
bepalende invloed. Deze collegeperiode verliep daarom stukken beter dan de
vorige. Dat zat hem vooral in het feit dat er nieuwe mensen kwamen op
sleutelposities. 

Dat karwei is echter nog niet af. Het is nu of nooit. Deze
verkiezingen bieden een kans om de balans
definitief naar de goede zijde te laten doorslaan. Daar kan alleen de kiezer
voor zorgen. Stem dus strategisch ! Nieuwe politiek vraagt nieuwe mensen.

Maar pas op. Een proteststem op een partij met platte
praatjesmakers brengt ons van kwaad naar erger. We hebben gezond verstand
politiek nodig, maar wel met enige diepgang en met fatsoenlijke principes. Dat
is kortweg waar KiesKatwijk voor staat. Lees ons programma op www.kieskatwijk.nl om te zien hoe we die
filosofie naar de praktijk vertalen.

Jaap Haasnoot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com