Het moet echt anders met bouwen en wonen. KiesKatwijk heeft het plan klaarliggen.

De Kracht van Lokale politiek

Verdichting? Katwijk gaat de problemen van de regio oplossen

Recent werd er in de raad gesproken over een visiestuk om binnen de bebouwde kom van Katwijk meer huizen te bouwen door te verdichten. Deze verdichtingsvisie geeft richting aan de grote opdracht die Katwijk op zich genomen heeft: het realiseren van 8000 extra woningen. Dit geeft de nodige uitdagingen. In gebieden waar de bevolkingsdichtheid al groot is, geven extra woningen nog meer druk op de leefbaarheid en bereikbaarheid. Meer huizen bouwen op plekken waar dat kan en waar dat verantwoord is is prima, maar laat het Rijk en de regio dan eerst maar eens financieel over de brug komen. Deze plannen vloeien rechtstreeks voort uit de op Leids initiatief gemaakte regionale visie “Hart van Holland”. Maar terwijl wij alles verstenen weigert Noordwijk huurwoningen te bouwen op de locatie Bronsgeest. In Leiden mag de Oostvlietpolder groen blijven, maar Katwijk moet wel ons groene vliegveld volbouwen. Katwijk moet dus blijkbaar de problemen van de regio oplossen.

Inwoners van Katwijk gaan het betalen

Natuurlijk is het zo dat er ook gewoond moet worden in de regio. Maar waarom worden de nadelen daarvan altijd eenzijdig bij de gemeente Katwijk gelegd? Of beter gezegd waarom is de gemeente Katwijk niet beter in staat om onze belangen in de regio te verdedigen? Voorschoten kreeg een ondertunnelde Rijnlandroute, Wassenaar kreeg al het groen op het vliegveld, en Katwijk is vaak het afvoerputje. Ik denk dat Katwijk een meer assertief bestuur verdient.

Het is van de gekke dat onze inwoners alleen op Valkenhorst al met een bedrag tot 100 miljoen euro de woningbouw voor mensen van elders gaan subsidiëren. En dat terwijl onze inwoners daar zelf nauwelijks kunnen gaan wonen. 65% van de 5600 woningen wordt “zo duur als de markt toelaat” staat in het contract dat B&W destijds getekend hebben. De nadelen van die extreme verstedelijking komen wel op ons bordje. Het verkeer binnen onze gemeente neemt bijvoorbeeld exponentieel toe. Door de Rijnlandroute gaan onze mensen in Katwijk aan den Rijn en Valkenburg een heel ongezonde toekomst tegemoet. Het Rijk geeft enorme bedragen aan de grote steden om stadsvernieuwing te realiseren. Dat geld gaan ze voor een groot deel verdienen door grondverkoop op Valkenhorst. Verdichten in Katwijk en bouwen op Valkenhorst is prima Mark Rutte, maar waarom moeten onze deels arme inwoners de rijke expats en de regio-bewoners subsidiëren?

Bouwhoogte is niet het echte probleem

Kom eerst maar over de brug Rijksoverheid dan maken wij daarna wel een plan om Katwijk nog verder te verstenen. Dat geld hebben we bijvoorbeeld keihard nodig voor groencompensatie in de Mient Kooltuin en op de Kwakelwei. Dat geld is ook nodig om de N206 te ondertunnelen. Een ondertunnelde N206 geeft trouwens op het traject van het Zeewegviaduct tot aan de grens met Noordwijk enorm veel mogelijkheden tot verdichting met woningbouw bovenop de tunnel. Als onze inwoners 100 miljoen moeten ophoesten voor Valkenhorst wil KiesKatwijk graag 200 miljoen van het Rijk terugzien voor rigoureuze stadsvernieuwing in de Hoornes en het Molenblok. En wij willen ook nog een paar miljoen van de regio voor het Rijnpark. Voor wat, hoort wat.

Die hele discussie over hoe hoog er gebouwd zou kunnen worden in Katwijk laat zien dat zowel de voorstanders als de tegenstanders het echte probleem van onze inwoners niet in het snotje hebben. Geblaat over zowel te hoog als te laag is gewoon populisme. Het echte probleem is de leefbaarheid en het gebrek aan voldoende betaalbare woningen voor onze inwoners. Het echte probleem is dat het onaanvaardbaar is dat de inwoners van Katwijk 100 miljoen euro op tafel moeten leggen die in de portemonnee van projectontwikkelaars en het Rijksvastgoedbedrijf terecht komt. Nogmaals, wat staat daar tegenover?

KiesKatwijk heeft een beter plan

Tot nog toe krijgt KiesKatwijk onvoldoende steun voor ons realistische plan om op Valkenhorst vele honderden peperdure woningen te vervangen door betaalbare. Als Katwijk daar de regie pakt kunnen wij ook zwarte cijfers schrijven. Het moet dus anders. Katwijk moet zijn lot in eigen handen nemen. Zeer binnenkort komt KiesKatwijk met een initiatiefvoorstel. Dan weet u na de stemming wie de echte problemen wil aanpakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com