Het moet. Het kan. Op voor het nieuwe plan !

De Kracht van Lokale politiek

Hoera !
We hebben een
nieuwe coalitie die Katwijk de komende vier jaar gaat regeren. Het
eindresultaat moeten we afzetten tegen de opdracht die de politiek zichzelf
gegeven heeft. Men wilde een zo groot mogelijk meerderheid en het principe dat
er vijf wethouders zouden kunnen komen was daarbij algemeen aanvaard. We voldoen dus
met vier wethouders niet aan de eerste eis: een zo groot mogelijke meerderheid.
Jammer !
Helaas is het
draagvlak ook maar 56% van de opgekomen kiezers en men steunt op slechts 34,5% van de
opgeroepen kiezers. Of dat een stabiel bestuur oplevert is de vraag.  Bijvoorbeeld maar 10% van de 53% aan niet-confessionele
kiezers in Katwijk zijn in dit machtsblok verenigd. Gemeentebelangen heeft voor die mensen
een pretportefeuille in de wacht gesleept. Dat is nogal scheef. En een stabiel
bestuur was de tweede eis. Het had dus beter gekund maar men heeft dat niet
echt meer geprobeerd na het afhaken van de PvdA. Er waren dus andere dingen
belangrijker dan de opgave die er was geformuleerd.
Samen voor ons eigen
Deze week
kregen we als niet-deelnemers aan de coalitie een half uur voordat het verhaal wereldkundig
zou worden gemaakt een paperas in de digitale brievenbus dat het coalitieakkoord
bleek te zijn. De titel van het werkstukje leverde in eerste instantie een wee
makend gevoel op: “Samen voor het Katwijk van morgen”. Door dit soort achterhaalde
kretologie te gebruiken geef je direct al een visitekaartje van jezelf af. Het
doet denken aan de grote economische plannen uit de dertiger jaren van de
vorige eeuw “Het moet. Het kan. Op voor het nieuwe plan !” 
Een retro-college
Wat ook aan
die dertiger jaren doet denken is het vleugje corporatisme dat rond het
opgeleverde werkstuk of beter gezegd rond de makers er van is waar te nemen.
Het is een soort gedachtengoed waarbij de politieke machthebbers samen met de
voormannen van het bedrijfsleven buiten de volksvertegenwoordiging om dealtjes
maken om hun belangen veilig te stellen. Dit onder het motto “voor wat, hoort
wat”. Het is een groot voordeel dat er niks nieuws in het collegeakkoord staat.
Dan kun je lekker je gang gaan en wordt je nergens op afgerekend. De Nieuwe
Open Bestuursstijl is het schaamlapje of alibi. Het draait allemaal om presentatie
en uiterlijkheden. De CU en de SGP laten zich heerlijk meeslepen in deze goed
nieuws show.
Voorbeeldfunctie
Rutte en Buma
regelen op landelijk niveau gunstige fiscale voorwaarden voor het grootbedrijf.
Het alibi of de drogreden is natuurlijk dat dit op enigerlei wijze goed is voor
Nederland. Dat is onjuist, want het kan niet tegelijkertijd goed zijn voor zowel
de bedrijven als voor de belastingbetaler. En waarom herinnerde zowel Buma als
Rutte zich zo weinig van de deal met de dividendbelasting tijdens het debat in
de Tweede Kamer. Men had blijkbaar wat te verbergen.
Lobbycratie
Het gaat hier
plat gezegd om cliëntelisme of zelfs corruptie en diefstal van de gemeenschap. Je
zult waarschijnlijk geen tijd hebben voor onderstaand filmpje uit 2015 maar dat
gaat over deze ziekte. De “lobbycratie”, of de enorme verstrengeling en het
elkaar de bal toespelen en het elkaar bevoordelen van politieke figuren en
ondernemers. De toegang tot het overheids(be)stuur is geld waard en de Handige
Harry’s in het Openbaar Bestuur verzilveren graag hun marktwaarde.

Dédain en hoogmoed
Als ik een
lokale Handige Harry dingen hoor zeggen met de strekking dat het gemeentehuis
niet zo belangrijk is, omdat het echte werk toch eigenlijk allemaal in de
samenleving gebeurt, dan is dat een symptoom van een bepaald gedachtengoed. Men
spiegelt zich graag aan de grote jongens op het Binnenhof. De anticiperende
socialisatie was ook in uiterlijke kenmerken duidelijk waarneembaar. De vraag
is dus gewettigd of dit een college wordt voor de ondernemers of voor alle Katwijkers. 
De politieke spelletjes zijn ook duidelijk afgekeken van de grote jongens. De
grijnzende gezichten van de heren van Tuijl en Boland spraken boekdelen toen ze
nog dachten dat ze de concurrentie mooi hadden uitgeschakeld. De zelfingenomenheid
lag er bij diverse participanten in het coalitiespel nogal dik bovenop bij de
Grote Presentatieshow aan het Valkenburgse Meer. Een beetje bescheidenheid richting
de inwoners als je net uit onmacht, en/of desinteresse in alternatieven, hebt
besloten om de belastingen te verhogen met 10% zou meer op zijn plaats zijn.
Krentenbrood
Ook andere
signalen wijzen er op dat we met deze Nieuwe Open Bestuursstijl wel eens minder
goed af zouden kunnen zijn dan met de Oude Bestuursstijl. Er was in de onderhandelingsperiode een
bepaald dédain te zien voor de gemeenteraad, die vooral dom werd gehouden. In de
kringen van de Handige Harry’s regelt men zaken het liefste in het
achterkamertje of in zg. klankbordgroepen. Ouwe jongens krentenbrood en een
vriend uit de businessclub probeer je natuurlijk verder te helpen met zijn
zaakjes. De kwestie rond het Ondernemershuis was in dat verband tegelijkertijd
onthullend en ontluisterend.
Vriendjespolitiek
Bij
KiesKatwijk zien we de overheid als hoeder van het algemeen belang. Natuurlijk
wordt dat algemeen belang niet door iedereen op dezelfde wijze vertaald. Maar
wat we zeker niet moeten hebben is een overheid die is gegijzeld door mensen op
sleutelposities die vriendjespolitiek bedrijven in de richting van
belangengroepen, zoals de ondernemers in het centrum van Katwijk of mensen die
geld verdienen aan toerisme. Daar zijn enorm veel voorbeelden van te geven uit
de Katwijkse praktijk. Ik zie de Nieuwe Open Bestuursstijl daar nog geen
verandering in brengen.
Rondvaarbotenbeleid
We gaan
donderdag zien of ik gelijk heb. De gemeenteraad heeft na het failliet gaan van
de Triton besloten dat er geen commerciële rondvaarboten meer worden toegelaten
in het Prins hendrik kanaal. Daar waren hele goede argumenten voor. Vervolgen
hebben we voor veel geld de kades opgeknapt en er aanlegsteigers aangelegd voor
particulieren. Het varend erfgoed moet een plekje krijgen in dat kanaal. Nu
komt er een nieuwe ondernemer die weer met een rondvaartboot vanuit het Prins Hendrikkanaal
wil opereren. Deze zette een lobby op om weer toegang te krijgen tot het kanaal
en om de publieke aanlegsteiger te mogen gebruiken voor zijn business. Het
college van B&W moet consequent en voorspelbaar handelen. Het beleid is
duidelijk. Als u of ik een winkeltje willen beginnen aan dat kanaal mag dat ook
niet omdat het vigerend beleid is om de winkeliers van Winkelcentrum Zeezijde te
beschermen. Dat is zo besloten door een meerderheid. Nu gaan we kijken hoe de
discussie donderdag over de rondvaartboot afloopt. Gaan we de ondernemer
faciliteren of houden we ons gewoon aan wat er afgesproken is. Mag de
ondernemer dingen doen die voor u en mij verboden zijn ? Neemt het
gemeentebestuur zichzelf en haar beleid serieus of laten we onze jas naar het
windje van de lobbyende ondernemer waaien ? Ook dat heeft te maken met integer zijn.


Boeien !
Zoals dat in
het filmpje over de lobbycratie wordt geconstateerd is het merkwaardig dat het
de gemiddelde burger geen ene mallemoer interesseert dat er misstanden zijn in
politiek en bestuur. Na alle schandalen wordt het blijkbaar geaccepteerd als business
as usual. Men kijkt nergens meer van op. De lokale en regionale pers heeft niet
de middelen om echt waakhond te kunnen zijn. De burger heeft blijkbaar andere
dingen aan het hoofd. Daarom is de VVD nog steeds de grootste partij in
Nederland en verandert er in Katwijk ook niet zoveel in de onderlinge
verhoudingen.
Oude wijn in nieuwe zakken
Terug naar
het werkstukje dat de coalitiepartners hebben ingeleverd na niet minder dan
drie maanden van onderhandelingen. Ik kan u zeggen dat ik het vooral een
verzameling algemeenheden en holle frasen vind. Nagenoeg alle beleidszaken die
genoemd worden zaten al op diezelfde manier in de pijplijn. Wat heeft men nu na
drie maanden vergaderen toegevoegd behalve holle retoriek en een leuke
verpakking ? Wat is er echt nieuw en op welke punten gaat het straks echt anders
en beter ? Het belangrijkste nieuws is dat men de lokale belastingen met 10%
gaat verhogen zonder goed aan te geven waar dat voor nodig is en of dat niet
voorkomen kan worden door eerst te bezuinigen.
Roeptoeters
Eerlijk
gezegd was ik na vijf minuten klaar met het werkstukje dat vooral vorm en
weinig inhoud laat zien. Datzelfde gold voor het zalvende reclamefilmpje. Veel
algemeenheden, geblaat en cliché ’s en weinig wol. Laten we hopen dat dit de
aanloopproblemen zijn die horen bij de periode waarin men nog in de vrijloop
staat. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als straks het gas er op gaat. Als
dat gas er tenminste op gaat. Want voor hetzelfde geld zitten we opgescheept
met een paar roeptoeters die het promotiegedeelte en de marketing doen voor de
ambtenaren die het echte stuur in handen hebben. We gaan het zien.  Vooralsnog is het eerst zien, dan geloven.

 

Één reactie

  1. Unknown schreef:

    Ik ben benieuwd naar jullie plannen, het is makkelijk om te schieten op andere plannen. Jullie analyse onder het kopje jammer spreekt mij wel aan, dat zijn de feiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com