Het uur van de waarheid

De Kracht van Lokale politiek

Gaat de nieuwe gemeenteraad zelf nadenken of blijft het een gezelschap passieve volgers van wat hen door B&W wordt voorgezet?

Het vorige college had de bedoeling om het bestemmingsplan voor Valkenhorst nog voor de verkiezingen door de gemeenteraad te laten afstempelen. Dat goedkeuren zou zeker kritiekloos gelukt zijn door een meerderheid maar het is niet doorgegaan vanwege het feit dat de stikstofproblematiek niet is opgelost.

Het kan echt beter, dus moet het beter

KiesKatwijk heeft grote problemen met het asociale woningbouwprogramma, slechts 35% van alle woningen wordt immers betaalbaar. Verder worden de kosten van de gebiedsontwikkeling eenzijdig bij de gemeente Katwijk gelegd. Hierdoor gaan we als gemeente een verlies lijden dat tot 120 miljoen euro kan oplopen bleek eind 2021. Maar misschien is dat bedrag inmiddels al achterhaald en is de schade nog groter. KiesKatwijk heeft een plan gepubliceerd om veel meer betaalbare woningen te realiseren en tegelijkertijd het verlies voor de gemeente te beperken. Dat plan volgt qua aanpak een andere route die wettelijk is vastgelegd. Hierbij komt de regie bij de gemeente. Op die manier kunnen we het onevenwichtige kostenverhaal corrigeren.

Wie wil er 1235 extra betaalbare woningen en minder verlies op Valkenhorst?

Het is erg belangrijk dat de nieuwe gemeenteraad straks een weloverwogen besluit over Valkenhorst kan nemen. Het gaat om 120 miljoen euro en 1235 extra betaalbare woningen. Er is waarschijnlijk niet eerder in de geschiedenis van de gemeente zo’n belangrijk besluit gepasseerd. Die 120 miljoen euro verlies kunnen we als gemeente trouwens helemaal niet betalen.

Onafhankelijk onderzoek moet informatie opleveren t.b.v. verantwoorde besluitvorming

Om die reden heeft KiesKatwijk het initiatief genomen om in de pauze van de voortgang van Valkenhorst een onafhankelijk vergelijkend onderzoek te laten uitvoeren naar twee verschillende routes om de gebiedsontwikkeling te realiseren. Het gaat dus om de oude aanpak via een door B&W afgesloten samenwerkingsovereenkomst, die zeer nadelig is voor onze gemeente. En aan de andere kant een andere methode die in de wet beschreven staat. Hierbij maakt de gemeente een zogenaamd exploitatieplan. We kunnen dan eenzijdig het woningbouwprogramma bepalen en ook de kosten van de gemeente beter doorberekenen naar de grondeigenaren. Wij hebben op 21 maart in het Presidium voorgesteld om de gemeenteraad een voorstel voor zo’n vergelijkend onderzoek voor te leggen.

Burgemeester niet blij

Hierbij ondervonden wij ergerlijke tegenstand vanuit het oude college. Het is duidelijk dat het falen van het oude college wordt aangetoond als het onderzoek uitwijst dat de door ons voorgestelde methode voor Katwijk en haar inwoners veel aantrekkelijker is qua kosten en/of kwalitatief resultaat. Dat verklaart de tegenstand. Daarom doen we hierbij in het openbaar de oproep aan de nieuwe gemeenteraad om zichzelf niet de informatie te onthouden die dit voorgestelde vergelijkend onderzoek gaat opleveren.

Het is niet onze bedoeling om achteraf te bewijzen dat het vorige college gefaald heeft. Het is ons doel om het best mogelijke besluit voor Katwijk en haar inwoners te realiseren. In een volgende vergadering met alle fractievoorzitters wordt nu besloten of het voorstel van KiesKatwijk alsnog op de agenda van de gemeenteraad wordt geplaatst. De partijen die dat straks eventueel willen tegenhouden laten daarmee hun ware gezicht zien. We houden u op de hoogte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com