Het Zanderij Drama

De Kracht van Lokale politiek


De
fracties van Gemeentebelangen en de PvdA hebben vragen ingediend over de recente
rechterlijke uitspraak die de verlengde Westerbaan, die eigenlijk een vermomde
verlengde Laan van Nieuw Zuid moet worden, voor de zoveelste keer verbiedt. De fractie
van KiesKatwijk was ook van plan hier vragen over te stellen. Hierdoor is ons
dus wat werk uit handen genomen, maar de vragen van de collega’s dekken naar
onze mening nog niet alle van belang zijnde aspecten.
Het is eigenlijk ongelooflijk dat een gemeente die graag wil dat burgers zich aan
de gestelde regels houden tot op heden hier zelf keer op keer sluipwegen zoekt om wetten
en regels te omzeilen of niet uit te voeren. Het zou me daarom zelfs niet meer verbazen
als ze in die traditie binnenkort ook aan belastingvermijding of –ontduiking gaan
doen. Laten we hopen dat de gemeente terugkeert van deze dwaalwegen en zich
weer op het rechte pad begeeft. En dat pad moet wat ons betreft niet door de
duinen lopen. Is er dan niets meer heilig ?
ZAND
Naar
onze mening moet er een andere weg worden gevolgd waarbij de belangen van onze
bewoners, en vooral de mensen die in de wijk Zanderij wonen, centraal worden
gesteld. Zij hebben de N206 al langs de wijk lopen en een tweede snelweg in de
vorm van een verlengde Westerbaan levert meer problemen dan oplossingen op. Bij
de gemeente staat de doorstroom naar het centrum van Katwijk aan Zee blijkbaar
voorop en daar wordt blijkbaar alles aan opgeofferd. Er moeten zoveel mogelijk mensen van
buiten worden gelokt die hier zoveel mogelijk euro’s achterlaten.
Wij
denken dat we het als gemeente maar moeten doen met de aan- en afvoerwegen die
er zijn. Onze filosofie is die van de Nieuwe Soberheid, de bomen groeien niet
meer tot in de hemel. De groei is ook eindig: “What goes up must come down”. De tijd
van luxe zwembaden en overbodige zeejachthavens is echt voorbij. Politiek
wensdenken in de vorm van “de crisis is vanaf volgend jaar voorbij” is nergens
op gebaseerd. We moeten dus zuinig zijn als gemeente want het alternatief is
dat de lokale belastingen omhoog moeten.
Overbodige
investeringen in een verlengde Laan van Nieuw Zuid zijn ook vanuit die financiële
invalshoek naar onze mening ongewenst. De bestaande hoofdwegen kunnen nog prima
geoptimaliseerd worden door een aantal fiets-/voetgangerstunnels aan te leggen.
Dit zou zowel onder de Zeeweg als onder de Hoorneslaan moeten gebeuren. Dat
zijn investeringen die echt maatschappelijk rendement opleveren.
ZANDERIJ
Vanuit
deze achtergrond hebben we de volgende brief aan het College van B&W doen
toekomen met een heldere vraagstelling:

“Omdat wij niet in de
gelegenheid zijn geweest de vragen van de fracties van  Gemeentebelangen en PvdA tevoren in te zien
en/of aan te vullen, willen wij graag op deze reeds ingediende vragen, waarvan
de beantwoording ook onze grote interesse heeft, een aanvullende vraag
indienen.
Naar onze mening is een
grote “weeffout” in het tot nog toe gevoerde beleid dat de gemeente Katwijk de
ontsluiting van de woonwijk Zanderij moedwillig en bewust gekoppeld heeft aan
het langjarig streven om een extra ontsluitingsweg (de verlengde Laan van Nieuw
Zuid) voor het centrum van Katwijk aan Zee  te creëren. Het gevolg hiervan is extra
overlast en gevaarlijke situaties in zowel de wijk Zanderij als elders, zoals
het kruispunt Bosplein/Julianalaan.
Het aansluiten van een
eventuele verlengde Westerbaan op de Meeuwenlaan zou aldaar tot dezelfde
problemen leiden, problemen die we inmiddels goed kennen van b.v. de
Brouwerstraat. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom de voorgenomen
afsluiting van de Tramstraat (centrum Katwijk aan Zee) voor autoverkeer een
ernstige vergissing is.
Vanuit deze achtergrond en
visie stellen wij u de volgende vraag:
·        
Bent
u bereid onderzoek te doen naar een ontsluiting van de wijk Zanderij waarbij
doorgaand verkeer met een andere bestemming dan de wijk wordt geweerd ?Wij
wachten met grote belangstelling uw beantwoording af.”

KiesKatwijk houdt u op de hoogte
van de beantwoording van onze vraag via deze blogsite.
De Zanderij in vroeger tijden
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com