Hoe hangt de vlag er bij in Katwijk ?

De Kracht van Lokale politiek


De
vlag hangt er nu anders bij
Binnenkort brengt KiesKatwijk haar nieuwe programma
uit. We zitten nu vier jaar in de raad. KiesKatwijk is pakweg vier jaar geleden opgericht om
tegenwicht te bieden tegen dominante beroepsbestuurders die vrijelijk hun gang
konden gaan, mede doordat de gemeenteraad het destijds allemaal wel prima vond. Dat
heeft onze gemeente nogal wat schade opgeleverd. Alleen al het feit dat
KiesKatwijk er zich mee ging bemoeien heeft vier jaar geleden al het nodige
resultaat opgeleverd. De vlag hangt er vier jaar later gelukkig heel anders bij
kunnen we heden vaststellen.
 
Regentenbestuur
Het hoofdthema van de formateur van het huidige college
was destijds “bestuursstijl”. Het bestuur moest het regenteske gedrag afleren.
De gewenste ondertunneling van de N206, toevallig een ideetje van die zelfde formateur
van een paar jaar daarvoor, kwam tijdens de verkiezingstijd weer vol in de
belangstelling. Mede dankzij onze inspanningen en omdat de Kattukbinse bevolking
het niet meer pikte werd het een hot item. Het vorige college had de originele initiatiefnemers
destijds rondweg geschoffeerd en de plannen in de versnipperaar gestopt. Door
de politieke druk kwamen ze later met een vreselijk plan om op Duinvallei een
soort Manhattan neer te zetten. Dat afgrijselijke plan moest de nodige pecunia opleveren
om een min of meer overdekte N206 te realiseren. Die onzin is gelukkig niet
door gegaan. Maar het was op het nippertje.
Wat
nu ?
Helaas heeft Gemeentebelangen de vorige keer door interne ruzies de kans verprutst
om een wethouder te leveren. Er is nooit in het openbaar verantwoording
afgelegd over het hoe en het waarom van dit debacle. Ik zeg namens alle kiezers
in Katwijk dat dit onvergeeflijk is. Om een onduidelijke reden heeft men voor
vier zetels aan politieke invloed door het toilet gespoeld. En dus zaten we
deze periode met een college dat maar op 55% van de kiezers kon steunen en dat
toch min of meer almachtig was. De coalitiepartijen hebben namelijk vooral als
applausmachine gediend.
Het kan beter
Het zou in
onze ogen wenselijk zijn als er in de volgende raadsperiode een einde wordt
gemaakt aan de eenzijdige coalitie met uitsluitend confessionele c.q.
Christelijke partijen. KiesKatwijk is bereid om hier verantwoordelijkheid te
nemen zodat in de komende raadsperiode het goede beleid kan worden doorgezet en
geïntensiveerd. Uiteraard moet daar wel iets tegenover staan. 
Programma 2018 – 2022

We streven
er naar dat de wat minder prima aspecten of de witte vlekken in het huidige beleid
met nieuw elan en met wellicht een wat andere en mogelijk creatievere
invalshoek worden aangevat. Ons programma dat we binnenkort publiceren laat
zien dat er nog voldoende te doen is. De toekomst zal waarschijnlijk voldoende
tegenslagen (maar ook kansen) bieden waarop adequaat zal moeten worden
gereageerd. Dat gaat beter met een college dat een betere c.q. bredere afspiegeling
van de samenleving vormt.
KiesKatwijk gaat door
We willen
best toegeven dat we voor pakweg 80% tevreden zijn met wat het huidige college
gepresteerd heeft. Dit college is ongelooflijk veel beter dan het vorige, maar
nog lang niet goed genoeg. We hebben ook een nieuwe burgemeester die zich heel
anders opstelt dan de vorige. Dat zijn allemaal winstpunten.

We hebben
onszelf dan ook serieus de vraag gesteld of KiesKatwijk nog door moest gaan. Er
is een duidelijke koerswijziging sinds de vorige periode. De zaken gaan op een
aantal sleuteldossiers zoals die van het Vliegkamp Valkenburg/Unmanned Valley,
de ontwikkelingen rond Duinvallei, de Pioniersbaan en naar verwachting ook op
het terrein van jongerenhuisvesting en seniorenhuisvesting (Knarrenhof) de goede
of de best mogelijke kant op. En zo zijn er nog wel wat positieve zaken die we liever
niet noemen om de concurrentie niet op het paard te helpen 😉
Er is geen alternatief
Alles
overwegende denken we dat KiesKatwijk nog niet gemist kan worden in het
politieke landschap. Laten we man en paard noemen. De twee grootste
oppositiepartijen hebben het  gewoon niet
goed gedaan. Gemeentebelangen heeft de vorige keer het vertrouwen van alle
kiezers geschonden door de aangeboden plaats in het college niet in te nemen.
Hun optreden in de raad was weinig overtuigend. Kort geleden stemden ze nog
tegen een poging om bij de provincie te pleiten voor een minder schadelijke en
veel slimmere inpassing van de Tjalmaweg.

We zien continu raar gedrag dat voor de
bühne bestemd is maar waarmee niemand geholpen is. Men claimde voor de N206 een
plan van iemand anders, dat paste in een situatie die inmiddels niet meer
bestaat, voor een weg die helemaal niet van de gemeente is, en waarvoor het
geld door Katwijk niet op te hoesten is. Het strategisch inzicht ontbreekt. Over
Hart voor Katwijk kun je van alles zeggen, behalve dat ze wel eens met iets constructiefs
gekomen zijn. Ook hier staat de bühne centraal. Op die manier neemt niemand je meer serieus.

Het wordt moeilijk
In de
komende periode komen er hele zware onderwerpen op de agenda. De spaarpot is leeg. Bezuinigingen
zullen waarschijnlijk niet kunnen uitblijven en dan is het superbelangrijk dat
de juiste keuzen worden gemaakt. Wij vinden daarom dat er een goed alternatief
moet zijn voor de kiezers die samen de vorige keer zeven zetels hebben gegeven
aan Hart voor Katwijk en Gemeentebelangen. Zeven zetels die vervolgens niet zijn omgezet naar politieke invloed. Daarvoor zijn die mensen niet naar de stembus gegaan.
Samenwerkingsvaardigheden
In dat
kader van constructieve politiek zijn we bijvoorbeeld blij dat onze motie over
het toekomstbestendig maken van de oude flatwijken is overgenomen door het
college. De omgevingsvisie heeft nogal wat consequenties. Dat zal zeker ook in relatie met ingrijpende demografische
veranderingen, zoals veroorzaakt door de vergrijzing en door immigratie, een
belangrijk onderwerp worden in de volgende collegeperiode. In combinatie met
het meer in lijn brengen van de woningvoorraad met de lokale behoeften zal die
opgave enorme stuurmanskunst vragen. Dunavie moet bijvoorbeeld veel meer weerwerk
krijgen.
Teamwork
En zo zijn
er nog wel een paar uitdagingen, zoals een effectievere inburgering van
nieuwkomers, of het voortzetten van het beleid rond het Vliegkamp Valkenburg. Dat
alles vraagt om een college met een bredere basis dan het huidige. Dat vraagt
ook om een college dat als een team opereert want anders gaat het niet lukken.
Zowel Gemeentebelangen als Hart voor Katwijk hebben een slechte reputatie als
het om samenwerkingsvaardigheden gaat.
KiesKatwijk kan (helaas) niet gemist
worden
Het voorgaande
heeft zwaar meegewogen om de keuze te maken nogmaals mee te doen met de verkiezingen.
We hadden liever  andere hobby’s beetgepakt. Dat hadden we zeker gedaan als de twee grote oppositiepartijen in onze ogen een voldoende gehalte aan Gezond Verstand Politiek zouden hebben laten zien. De nieuwe partij Durf is misschien
een kandidaat voor de toekomst maar heeft nu nog te weinig ervaring.

Het
voorgaande kan arrogant overkomen maar wij willen het toch een keer gezegd hebben.
Natuurlijk zijn we niet objectief als we de collega’s de maat nemen. Maar we
denken dat de meeste insiders het er wel mee eens zijn. De kiezer moet
overigens  zelf maar oordelen. Daarom
zullen we in onze volgende bijdragen niet meer over de concurrentie schrijven. Maar
iemand moet dit toch een keer gezegd hebben.

De volgende keer presenteren we dus een aantal positieve argumenten voor de
kiezer om de volgende keer opnieuw of voor het eerst op KiesKatwijk te stemmen.
Lijst 9 !

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com