Hoe lang is een Katwijker ?

De Kracht van Lokale politiek


Aardrijkskunde is
niet sexy
Onlangs kreeg KiesKatwijk door de Katwijksche Post een rapport
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onder de neus geduwd met de veel te lange titel “Eerst waren we gewoon wij en
nu is het wij en zij”. De ondertitel luidde “gebruik, slijtage en vernieuwing
van lokale en regionale identiteiten”. Het onderzoek is geschreven door een
paar medewerkers van een  universiteit
die doorgeleerd hebben in de Sociale Geografie. Zij leiden de aardrijkskundeleraren
op en ik wil niemand beledigen maar er zal toch wel een reden voor zijn dat dit
beroep in het algemeen niet echt sexy wordt bevonden. Ik vraag me eigenlijk af
of het wel een echt vak is. Dat vooroordeel van mij zal wel onterecht zijn maar
na lezing van het rapport dat de heren hebben opgeleverd ben ik nog niet van
mening veranderd.
Pulponderzoekje
Het rapport met de lange naam is het zoveelste
pulponderzoekje waarvoor ministeries bijvoorbeeld opdracht geven als ze een
alibi willen hebben om zaken op de lange baan te kunnen schuiven (“wij
onderzoeken de kwestie, gaat u rustig slapen”). Een andere reden is vaak dat men argumenten en
onderbouwing zoekt voor besluiten waarvan al lang vast staat dat ze genomen
worden. Of, zoals bijvoorbeeld bij de windmolens op zee, wordt er onderzoek
gedaan om een deel van de Tweede Kamer (en haar achterban) het idee te geven dat
er geluisterd wordt naar argumenten. Op die manier hou je het oppositionele politieke volkje rustig en kunnen die tegen hun kiezers zeggen dat ze iets bereikt hebben. Het onderhavige rapport staat werkelijk
bol van de tenenkrommende clichés en rammelt methodologisch aan alle kanten. Ik
raad het u niet aan maar als u er zelf kennis van wilt nemen dan kunt U het
hier downloaden: LINK
Sprookjes
Men had het onderzoek gezien het onderwerp trouwens ook beter door
sociaalpsychologen of cultureel-antropologen kunnen laten uitvoeren dan door
beoefenaars van de aardrijkskunde. Wanneer houden we eigenlijk eens op met dit soort “u
vraagt en wij draaien” vragenlijstonderzoekjes ? Ik heb hier helaas geen ruimte
om al de missers op een rijtje te zetten. Er staat bijvoorbeeld in dat we in het zeedorp allemaal een eigen dialect spreken. Maar het begint al met het feit dat
er slechts 21 gesprekjes zijn gehouden met tevoren bewust geselecteerde
respondenten. Ik kan u verzekeren dat daar geen Somalische immigrant uit de
Hoornes bij was. Als je kennis neemt van de inhoud van het onderzoek dan blijkt dat het verhaal niets meer dan de bevestiging van
geconstrueerde clichématige sprookjesverhalen is die maar beperkte actuele realiteitswaarde
hebben. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen verschillen te constateren
zouden zijn tussen diverse dorps- of woonkernen. Maar wie zegt er dat
er in een bestuurlijke eenheid als de gemeente Katwijk sprake moet zijn van een
eenheidsworstcultuur ?
Echte feiten
Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om nog verder energie te spenderen om dit onderzoekje
neer te sabelen, het is echt zonde van de tijd. Ik heb een veel beter plan.
Laten we eens kijken naar echte feiten en niet naar meningen over cliché
verhaaltjes die mensen elkaar napraten omdat ze anders niets te melden
hebben. Zijn die echte feiten dan beschikbaar ? Jazeker, de gemeente heeft nog maar kort geleden een zg. Big Data onderzoek laten doen waarbij in allerlei
bestanden feitelijke gegevens zijn verzameld over Katwijk en de Katwijkers. Dat
geeft daarnaast ook vermakelijke mogelijkheden om verschillen te achterhalen
tussen de mensen in de diverse woonkernen van Katwijk.
Ja doei !
Zo weet ik sinds kort dat 23,6% van onze inwoners
dierentuinen bezoekt, tegen een gemiddelde van 28,3% in heel Nederland.
Natuurlijk moeten we zelfs hier uitkijken want een heel aantal indicatoren zijn
net als het onderzoek met de lange naam samengesteld op basis van
vragenlijstonderzoek. En u weet dat mensen graag de sociaal wenselijke
antwoorden geven. Dat gaat net zo als bij de dokter. U kent allemaal wel een
familielid of buurman die op de vraag van de dokter hoeveel alcohol hij
gebruikt aangeeft dat het slechts enkele borreltjes per week betreft. Waarom
hij dan elke week los van zijn bierconsumptie vier lege jeneverflessen naar de
glasbak brengt is het geheim van de smid. Zo lees ik in het rapport dat 30,9%
van de Katwijkers zegt regelmatig de kerk te bezoeken, tegen 12% van alle
Nederlanders. Ja doei !
De echte verschillen
Als uitsmijter laat ik u graag zien wat deze cijfermatige
onderzoekers hebben gevonden betreffende de verschillen tussen de diverse
woonkernen. Dit is dus niet het napraten van elkaars vooroordelen maar hier
zitten allemaal echte cijfermatige data achter. Natuurlijk wordt er wel een beetje gegeneraliseerd en worden zaken in hokjes gestopt maar dat is niet te vermijden.

Zo zit dat rapport vol
met wetenswaardige zaken. In de Hoornes zitten bijvoorbeeld 12% “multiculturelen”,
terwijl er in Valkenburg niet een te bekennen is. Daar hebt u dan meteen een belangrijk
deel van de verklaring waarom er in de diverse woonkernen ook diverse
subcultuurtjes te onderscheiden zijn. De bevolkingssamenstelling is gewoon
anders. En bovendien zijn er vanzelfsprekend verschillen tussen de hechtheid van wijken
(en gehechtheid van bewoners daaraan) die gekenmerkt worden door weinig in- en
uitstroom met de buitenwereld en daarnaast gebieden die meer het karakter van een
duiventil hebben. Aan beide varianten zijn trouwens allerlei voor- en nadelen te
onderkennen.

Ik stel voor dat we daar vooralsnog geen probleem van maken. Althans,
zolang maar duidelijk is dat een Katwijker iemand is die zowel uit Rijnsburg,
Valkenburg als uit de beide Katwijken kan komen. Als we ons vervolgens allemaal normaal
blijven gedragen dan zullen we op een dag merken dat we in die zin allemaal lokale multiculturelen
geworden zijn.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com