Besluit fusie bibliotheek en muziekschool gebaseerd op drijfzand

De Kracht van Lokale politiek

In de
commissievergadering van 18 juni 2020 heeft Rozemarijn Dees het standpunt van
KiesKatwijk op heldere wijze voor het voetlicht gebracht. De onderbouwing van het
collegevoorstel d.m.v. een rapport van
het adviesbureau Berenschot is boterzacht. Het rapport staat vol met loze
beweringen die geen onderbouwing hebben. Dit betekent dat het belangrijke
beleidsbesluit dat er gefuseerd wordt tussen Bibliotheek en Muziekschool
gebaseerd is op drijfzand. Overigens laten we in deze discussie K&O even
buiten beschouwing want een fusie tussen K&O en de bibliotheek is wel een
prima idee.

Fusie Bibliotheek en Muziekschool op drijfzand gebaseerd


Wat is er
aan de hand ?

We spreken
weer eens opnieuw over het gebruikelijke recept. Een combinatie van wensdenken
en tunnelvisie. Het idee van een “cultuurbedrijf” sprak sleutelspelers erg gaan
en gaandeweg is men blijkbaar ook steeds meer in het sprookje gaan geloven. Dat
is een bekend psychologisch verschijnsel. Als we het Berenschot rapport moeten
geloven dan is de fusie overal goed voor, zelfs voor wintertenen. Allemaal
flauwekul. Bij alle beweringen kun je de vraag stellen: Hoe dan ? Daar zijn vervolgens
geen antwoorden op of onderbouwingen voor.

KiesKatwijk
gaat klacht indienen

Onze fractie
is van mening dat een dergelijke belangrijke beleidsbeslissing waarop geen
terugkeer meer mogelijk is niet gebaseerd mag zijn op niet meer dan een vrome
wens of op een verzameling geloofsartikelen. Nu akkoord gaan met dit voorstel
betekent weer langer door op een eenrichtingsspoor en nog verder in de fuik. We
zien dat de opdrachtgever hier duidelijk de hand van de adviseur heeft
vastgehouden, en dat Berenschot een rapport heeft geschreven onder het motto “u
vraagt en wij draaien”. Eerlijk gezegd is het een flutrapport. Wij vinden de
kwaliteit van het Berenschot rapport van dermate bedenkelijke kwaliteit dat wij
waarschijnlijk een klacht gaan indienen bij de Raad voor Organisatie
Adviesbureaus. Om die slechte kwaliteit van het rapport te kunnen toelichten
komen wij binnenkort met een aparte notitie.

Standpunt
KiesKatwijk

 • In
  het B&W voorstel kunnen we als gemeenteraad kiezen tussen een fusie en een
  fusie. We zien hier weer de bekende fuik waarbij de gemeenteraad blijkbaar
  wordt geacht om de ideeën van B&W kritiekloos af te stempelen. Er zijn geen
  alternatieven. Wij hebben echter een heel ander en veel beter idee.

 • Op
  basis van een digitale commissievergadering onder het regime van de 90 seconden
  spreektijd worden nu door B&W alle andere alternatieven uitgesloten. Dat is
  nogal wat.

 • Het
  oorspronkelijke verhaal ging over huisvesting. Dit probleem blijft bestaan en
  is niet opgelost. Wat is hier aan gedaan de afgelopen twee jaar na het debacle
  van de Noordzeepassage ? De zogenaamde noodzakelijke volgordelijkheid is geen
  goed argument, je had parallel moeten blijven werken aan het oorspronkelijke
  probleem.

 • Gezamenlijke
  huisvesting en alle denkbare vormen van samenwerking kunnen ook zonder fusie
  ! Overigens is gezamenlijke huisvesting van bibliotheek en muziekschool enorm problematisch en duur gebleken in het Noordzeepassage debacle. Is dat nu allemaal anders ?

 • Wij
  hebben grote twijfels over een fusie van de drie organisaties. Een fusie tussen
  de bibliotheek en K&O zien we wel als kansrijk en wenselijk.

 • De
  argumenten die Berenschot bijvoorbeeld op blz. 38 van haar rapport bij elkaar
  gesprokkeld heeft om de fusie tussen bibliotheek en muziekschool aan te prijzen
  zijn buitengewoon gezocht en niet overtuigend. Wiens brood men eet, wiens woord
  men spreekt. Het hele rapport staat vol met loze beweringen die niet deugdelijk
  onderbouwd worden. Wij gaan hier vragen over stellen.

 • Een
  succesvolle fusie met synergie vergt idealiter dat de corebusiness en de aard
  van de primaire processen en de interne cultuur goed op elkaar aansluiten en
  dat de dienstverlening in elkaar geschoven kan worden. Dat is allemaal niet of
  nauwelijks het geval. Het is alsof de Koninklijke Bibliotheek en het Koninklijk
  Conservatorium met elkaar gaan fuseren. Zoiets is volkomen zinloos. We hebben
  een opleidingsinstituut voor muzikale vaardigheden met vakdocenten en aan de
  andere kant een bibliotheek “nieuwe stijl” met totaal andere dienstverlening,
  ander soort personeel en specifieke doelgroepen met totaal andere behoeften en
  kenmerken. Het zijn twee werelden, de muziekwereld en de wereld van taal en
  informatiedragers, die echt niet bij elkaar gaan komen.

 • Een
  andere structuur gaat bovendien niet als vanzelf leiden tot “cultureel
  ondernemerschap”, of andere hoogdravende abstracte doelstellingen
  bewerkstelligen. Daarvoor heb je vooral meer geld en voldoende goede mensen
  nodig. Als die voorwaarde wordt ingevuld kan het walhalla van de cultuurtempel
  in elke denkbare structuur bereikt worden.

 • Samenwerken
  kan altijd en overal, daar is een fusie helemaal niet voor nodig.

 • De
  gewenste fusie is opnieuw een product van wensdenken. De  betrokkenen hebben een mooi sprookje bedacht
  en zijn er gaandeweg zelf in gaan geloven. Vervolgens zetten we onszelf vast in
  een tunnelvisie. Er is niets veranderd op het gemeentehuis, en er is niets
  geleerd van eerdere debacles. Dit is bestuurlijke zwakte in het kwadraat.

 • Bedrijfsmatige
  voordelen worden niet aangetoond en zijn een illusie of te verwaarlozen en
  wegen niet op tegen de nadelen, die overigens nergens worden benoemd.

 • We
  hebben veel begrip voor het Welzijnskwartier die blijkbaar al veel eerder tot
  de conclusie kwam dat een volledige fusie zinloos en zelfs schadelijk is.

 • De
  bibliotheek opzadelen met een muziekschool als koekoeksjong is uitermate
  gevaarlijk en zal tot allerlei gedoe leiden. Intern zal energie weglekken en
  bovendien gaat er ook veel geld weglekken. De bibliotheek gaat straks enorme
  spijt krijgen als dit plan onverhoopt doorgaat.

 • De
  schaalvergroting zal eerder leiden tot meer overhead en meer kosten dan dat
  beiden verminderd worden. Er komen echt niet meer uren beschikbaar in de
  primaire processen door deze fusie.

 • We
  kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het wensdenken op het gemeentehuis
  vooral gevoed wordt door de gedachte dat men op deze manier op een gemakkelijke
  wijze van de muziekschool kan afkomen als onderdeel van de gemeentelijke
  organisatie.

 • Berenschot
  heeft zich geleend om tegen betaling de munitie hiervoor te leveren. Maar die munitie
  blijkt van bedenkelijke kwaliteit te zijn.

Jaap
Haasnoot
Rozemarijn Dees
KiesKatwijk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com