Inburgering en integratie werken niet

De Kracht van Lokale politiek


Inburgering werkt niet. In 2011
slaagden nog 25.000 mensen voor hun examen, momenteel is dat getal ongeveer
5000. KiesKatwijk is van mening dat dit een tijdbom is. Als we “de boel bij
elkaar willen houden” moeten we voorkomen dat er sub-samenlevingen ontstaan met
eigen regels en mores die mijlenver afstaan van het gemeenschappelijke democratische
gedachtegoed in Nederland. We moeten ook voorkomen dat er een onderklasse
ontstaat van mensen die permanent aan een uitkeringsinfuus zitten en die
zichzelf niet kunnen redden.
Meer professioneel, en minder
vrijblijvend
Dit
onderwerp moet, ook in Katwijk, meer professioneel  worden aangepakt. Met inburgering moet naar onze mening ook veel
minder vrijblijvend worden omgegaan. Het is te gek voor woorden dat
vrijwilligers hier het meeste uitvoerende werk doen. Het is ook merkwaardig dat we essentiële
taken als het taalonderwijs overlaten aan allerlei bedrijfjes van uiteenlopend
allooi. Als u mij niet geloofd luister dan eens naar het volgende korte
interview dat ik van Radio 1 plukte. Als u dit gehoord heeft weet u alles. 
 
U
begrijpt nu ook waarom KiesKatwijk en de ChristenUnie dit onderwerp meer
aandacht willen geven in Katwijk. Als eerste stap hebben wij een soort “hoorzitting”
of “informatieve sessie” georganiseerd met de gemeenteraad om het onderwerp
voor Katwijk eerst eens goed in kaart te brengen. Komt allen, donderdag 22 februari, aanvang 19:30 uur
in het gemeentehuis !
Emotie- en symboolpolitiek
Het beleid
rond inburgering en integratie is voor een groot deel symboolpolitiek en dus niet
effectief. We laten gewoon Gods water over Gods akker lopen. Daar gaan we
over een aantal jaren een hoge prijs voor betalen. Men doet in veel gevallen heel
besmuikt (lekker woord !) over het onderwerp, en men wil het er vaak maar liever
niet over hebben.Dat is niet de goede reflex.

Polarisatie
Dat omzichtige gedoe komt
omdat het debat enorm gepolariseerd is zoals dat in dure termen heet. Geertje Wilders heeft het onderwerp misbruikt om er
via een hoop heisa en ophitserij zelf beter van te worden. Van de weersomstuit
(ook een heerlijk woord !) gingen sommige mensen die het daar niet mee eens
waren naar het andere uiterste. Dat de multiculturele samenleving alleen maar
een zegen voor Nederland zou zijn is op zijn minst een eenzijdige benadering.
En dat wij in Nederland of Europa per definitie iedereen die aan de poort
morrelt zouden moeten binnenlaten is in ieder geval niet uitvoerbaar. 
https://www.nu.nl/binnenland/4412532/huidig-systeem-inburgering-faalt.html
Rapport Rekenkamer
Twee weken
geleden is er op nationaal niveau een rapport verschenen van de Algemene Rekenkamer.
Dat rapport maakt gehakt van het inburgeringsbeleid. Lees er HIER meer over.
De Katwijkse situatie
Maar over
het vluchtelingen- of toelatingsbeleid wil ik het hier beslist niet hebben,
want dat is een onderwerp waarover op nationaal en hoger niveau wordt beslist.
Op gemeentelijk niveau staan we voor de taak om de mensen die we “op ons bordje
krijgen” te helpen met inburgering en integratie in onze dorpen. Dat moeten we
doen met behulp van de kaders en het geld dat we aangereikt krijgen vanuit Den Haag.
En hier wringt de schoen. Uit de evaluaties blijkt dat het ook bij ons, net als
elders, niet goed gaat met die inburgering.
Foute boel
In 2013
heeft men het beleid geprivatiseerd. Het kabinet Rutte heeft een leuke markt
geschapen voor bedrijfjes die het werk van de overheid wel eens even beter en goedkoper zouden
doen. De inburgeraar mocht het lekker zelf uitzoeken en kon een lening
afsluiten. Er was ook een symbolische sanctie. Als je niet slaagde zou je terug
moeten naar waar je vandaan komt. Dat is bewust beleid maken en verkopen
waarvan je tegelijkertijd weet dat het niet gaat werken. Mensen gingen een
participatieverklaring tekenen en meer van die onzinnige luchtfietserij.
Eindresultaat:
er komt helemaal niets van terecht, en het overheidsgeld wordt dus over de balk
gesmeten. Daar komt later weer een heleboel rotzooi en veel problemen van. Angst, wegkijken,
onverschilligheid, of pogingen een slaatje te slaan uit de situatie zijn de
verkeerde drijfveren om iets nuttigs voor elkaar te krijgen.
Niet lullen, maar poetsen
Zowel KiesKatwijk,
en naar ik heb ervaren ook de ChristenUnie (ik kan natuurlijk niet voor hen
spreken), zitten hier pragmatisch in. Er is een behoorlijk maatschappelijk
probleem en dat moet effectief worden aangepakt want anders zitten we straks
met de gebakken peren. Het kan allemaal een stuk beter, en dus moet het ook
beter. Dat is de benadering ! De eerste stap is dat we het probleem in kaart
gaan brengen. Dat gaan we doen in de sessie met de gemeenteraad op 22 februari. 
U
kunt daar bij zijn, u bent van harte welkom en u kunt daar ook uw bijdrage
leveren als u dat wilt.
Jaap Haasnoot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com