Inwoners wijk Hoornes proefkonijn ?

De Kracht van Lokale politiek

KiesKatwijk
is uiterst kritisch m.b.t. het project Hoornes Aardgasvrij. 

Hedenavond kunnen
alle fracties in de commissievergadering hun mening geven over dit voorgenomen
project. Onze fractie krijgt dan maar een paar minuten om op dit hele complexe
onderwerp in te gaan. Dat wordt dus niks. Daarom zet ik hierbij onze bijdrage
op internet zodat iedereen kan lezen hoe KiesKatwijk dit project beoordeelt.
  
Donkere wolken naderen Katwijk…
Dit zijn de hoofdpunten:
Energieneutrale gemeente
is een illusie
De
gemeenteraad heeft nooit gezegd dat Katwijk in het jaar 2050 zelfvoorzienend
zou moeten zijn qua energiebehoefte. Het zou een lachwekkend streven zijn om zoiets
binnen de grenzen van onze gemeente te willen bereiken. Toch is dat een
uitgangspunt voor het project. Dat is veelzeggend. KiesKatwijk is overigens wel
voorstander van haalbare projecten die tot minder energieverbruik leiden, en
die minder milieuschade of klimaatbezwaren met zich meebrengen.Schoenmaker….
Ga
je niet als gemeente bemoeien met of investeren in zaken als energieopwekking
en -distributie. Laat de risico’s en kosten daarvan bij partijen wiens corebusiness
dit is en die er meer verstand van hebben.Opnieuw belastinggeld
verbranden ?
Er
zitten teveel onzekerheden in het project. KiesKatwijk zegt dus “niet aan
beginnen”. Je steekt je nek weer opnieuw in een strop. Je gaat voor de zoveelste
keer weer met een blinddoek een tunnel in en je weet tevoren dat je dan
onverwachte dingen gaat tegenkomen. Is er dan echt niets geleerd van het drama
Noordzeepassage waar enorm veel geld is verbrand, en alle andere rampen die ik
maar niet ga noemen tot en met de miljoen euro schade bij het project
Rijnstraat vorige week ?Waarom ?
Wat
is de noodzaak ? Wiens probleem lossen we hiermee op ? Wiens ambitie gaan we hiermee proberen te realiseren ? Hebben de inwoners hier om gevraagd ? Kunnen we
aannemelijk maken dat we hiermee een betere wereld naderbij brengen ? Is warmte
of energie opwekken of distribueren een gemeentelijke taak ? Nee meneer de
voorzitter. Wat we zien in dit project is onvoldoende doordachte niet in de
praktijk bewezen concepten, losse eindjes, half werk, teveel onzekerheden en
grote risico’s. Bent u op de hoogte van het feit dat de warmteleiding van de
Botlek naar Leiden allerminst een zekerheid is ? Zonder die back-up wordt dit
project een zeer gevaarlijke gok.Katwijk kan dit niet
De
gemeente Katwijk is niet in staat om dergelijke projecten te managen.
KiesKatwijk voorspelt een Noordzeepassage 2.0 qua dramatische mislukking. KiesKatwijk
wil niet dat de Hoornesbewoners proefkonijn worden voor een ambitie van mensen
die zich als onbekwaam hebben bewezen. De contra-expertise bevestigd onze
inschatting helaas al voor de start van het project. Waarom wilt u dit onze
inwoners aandoen ?Financieel risico te
groot
Onze
financiële positie is bovendien niet dusdanig dat we opnieuw op kosten van de
belastingbetaler kunnen gokken op een goede afloop. Goede bedoelingen en
persoonlijke ambities van bestuurders zijn onvoldoende om de centjes van onze
inwoners in de waagschaal te stellen.

Ik zeg tegen de collega’s in deze raad opnieuw: Gaat u dezelfde mensen die
hebben gefaald op het Noordzeepassage dossier, en die daarvoor geen
verantwoordelijkheid hebben genomen, opnieuw een kans geven om een complex
project te starten dat boven hun en onze macht gaat ? Is dat goed bestuur
collega’s ?First things first
De
gemeente Katwijk moet dus “first things first” doen. Eerst werken aan de
condities en de middelen om goed beleid te kunnen voeren. En dat is in de
eerste plaats bestuurskracht en een krachtige organisatie. Daar werken we nu al
ongeveer een decennium aan en dat is nog steeds niet helemaal of misschien
helemaal niet gelukt. De noodzakelijk geworden bezuinigingen die we volgende
week gaan bespreken zijn niet alleen maar veroorzaakt door van buiten komend
onheil. Zolang we die uitstekende organisatie niet hebben moeten we niet verder
willen springen dan onze bescheiden polsstok lang is. Laten we volgende week
bespreken of we met een combinatie van bezuinigen op de eigen organisatie,
verlagen van ambities en een versneld en schoksgewijs verandertraject die
uitstekende organisatie sneller kunnen realiseren.Timing
De
timing van dit project Hoornes Aardgasvrij is dus ook niet in orde. We hebben
er zoals gezegd de organisatie niet voor maar ook het onderwerp is nog te
experimenteel en te weinig standaard om dit nu al aan te vatten. Laat anderen
de risico’s maar lopen dan stappen wij er wel in als de kinderziektes zijn
verdwenen en als er sprake is van bewezen en goedkopere technieken. Met de
gebiedsontwikkeling Vliegkamp Valkenburg hebben we voorlopig voldoende omhanden
en ook daar kan iedereen zijn duurzaamheidsambities in kwijt.Niet meer sleutelen aan
oude meuk
Als
deze raad ondanks onze adviezen toch besluit om door de hoepel te springen die
dit college ons voorhoudt maak er dan een echt integraal project van. Het is in
het algemeen zinloos om nog ingrijpend te sleutelen aan de woningvoorraad uit de zestiger
en zeventiger jaren. Er ligt een motie van de gemeenteraad om de wijk Hoornes toekomstbestendig
te maken op een integrale manier. Waarom is die motie hier niet bij betrokken ?
Pleeg dus vervangende nieuwbouw, richt tegelijk de wijk anders in, doe aan
verdichting en tegelijk aan vergroening, ga waar mogelijk de hoogte in en neem
het energieaspect daarbij mee als een van de aspecten. Misschien moeten we de
Hoorneslaan omleggen en er een ringweg van maken.Hou het klein
Begin
klein en gebruik de rijkssubsidie om de drie torenflats af te breken. Pleeg
daar energieneutrale nieuwbouw in een heel andere vorm, pleeg innovatie en richt dit gebied anders in. Overkluis wat ons
betreft de Biltlaan, maar doe in ieder geval iets dat echt een grote stap voorwaarts
is op meerdere terreinen. Daar kunnen
we Katwijk mee op de kaart zetten. Daar worden inwoners blij van.
 
Samenvatting
Kort
samengevat meneer de voorzitter: Het huidige voorstel voldoet niet aan de
criteria van integraal beleid en het toekomstbestendig maken van de wijk
Hoornes. Er zijn teveel open eindjes, teveel ongedekte en nog onbekende risico’s,
het is nagenoeg zeker dat ons dit heel veel geld gaat kosten dat we niet hebben.
We kunnen de eigen inwoners niet als proefkonijn inzetten en we hebben voor dit
project niet de benodigde organisatie en bestuurskracht. 

Kortom, het is ons een
raadsel hoe u het aandurft om met zo’n voorstel bij onze gemeenteraad aan te
komen. Tegelijkertijd bevestigt dit al onze bezwaren en zorgen. Wij gaan dus
tegen stemmen en doen een beroep op de collega’s om deze drinkbeker aan Katwijk
voorbij te laten gaan. Als de gemeenteraad beslist toch iets wil doen hou de ambities dan
beperkt tot het slopen van de drie torenflats in de Hoornes. Maakt dit de eerste
stap van een integraal nieuwbouwproject waar verduurzaming een van de aspecten
is.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com