Is Katwijk ‘failliet’ ?

De Kracht van Lokale politiek

Ambtenaren weigeren informatie te verstrekken

KiesKatwijk heeft ernstige twijfel of de gemeenteraad op dit moment een juist en betrouwbaar beeld kan hebben van de financiële situatie van de gemeente Katwijk. Daarom hebben Jaap Haasnoot en Gijsbert Schrijvers al enkele weken geleden twee moties opgesteld die vragen om nader onderzoek. De onderste steen moet boven komen. Donderdag 3 februari komen deze moties eindelijk in stemming.

Katwijk op de rand van de afgrond

Ons ernstige vermoeden dat B&W de gemeenteraad niet juist en actueel heeft geïnformeerd en een te rooskleurig beeld schetst hebben we onderbouwd in een notitie onder de titel “Katwijk op de rand van de afgrond (?)”. Die notitie hebben we gemaakt omdat de meeste partijen in de gemeenteraad ons standpunt hierover tot nog toe bagatelliseren. Wij hopen op deze manier meer steun voor onze moties te verwerven.

Gemeentefort wil niet communiceren

De afgelopen week hebben wij via de Griffie pogingen ondernomen om een concept-versie van ons rapport met de ambtelijke organisatie te bespreken. Doel van dat informele gesprek was om aan factchecking te doen, en om informatie in te winnen over zaken die voor ons nog onduidelijk zijn. Dat gesprek is ons geweigerd!

Code Rood

Naast alle andere signalen die er al waren en die in de notitie uit de doeken worden gedaan achten wij deze weigering tot communiceren met twee raadsleden een reden tot extra zorg. De provincie noemde de financiële situatie van de gemeente in een brandbrief eerder al zorgelijk en verbond daar de Code Oranje aan. KiesKatwijk geeft B&W de Code Rood.

Quick Scan om duidelijkheid te krijgen

Er is nu een extra reden om snel duidelijk te krijgen of er reden tot zorg is en wij brengen daarom donderdag een motie in met als doel om op zeer korte termijn, en voor de verkiezingen uiteraard, een Quick Scan te doen. Dat zou moeten kunnen met een doorlooptijd van een week denken wij.

We kunnen Valkenhorst helemaal niet betalen

Als de cijfers in de begroting niet meer actueel zijn of te rooskleurig zijn voorgesteld kan dat betekenen dat we op dit moment onvoldoende weerstandsvermogen hebben of zelfs technisch ‘failliet’ zijn. Strikt genomen kan een gemeente niet failliet gaan maar de gevolgen zullen niet minder ernstig zijn als er een flink gat in de begroting blijkt te zitten. De lokale belastingen zullen de hoogste van Nederland worden en alle bestemmingsreserves, bijvoorbeeld voor een bibliotheek, moeten worden ingeleverd. Het ‘Gat van Valkenburg’ speelt in deze kwestie een grote rol. We kunnen Valkenhorst helemaal niet betalen onder de huidige voorwaarden. Als we als ons geld in het ‘Gat van Valkenburg’ storten zullen we niet meer in staat zijn om de broodnodige nieuwbouw van scholen te betalen.

Jaap Haasnoot

Gijsbert Schrijvers

N.B. In de bovenstaande grafiek zijn de cijfers betreffende het ‘Gat van Valkenburg’ en de scholenbouw niet opgenomen omdat die cijfers buiten de begroting zijn gehouden. De grafiek geeft dus een rooskleurig beeld. Omdat de situatie na 2025 gevaarlijk onzeker is dient er snel onafhankelijk onderzoek te komen.

N.B. Ons rapport “Katwijk op de rand van de afgrond (?)” is op aanvraag verkrijgbaar.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com