Is politiek een toverbal ?

De Kracht van Lokale politiek


Raadsvergadering
als antireclame
Politiek heeft een hele slechte naam bij veel mensen.
Het is daarom jammer dat de raadsvergadering van afgelopen donderdag opnieuw
geen reclame was voor het politieke bedrijf. Via de Katwijksche Post was
gebleken dat een meerderheid in de Raad tegen bebouwing van het Andreasplein
is.  Een motie van de ChristenUnie die
alle partijen de gelegenheid gaf om dat standpunt officieel te bevestigen werd
echter toch afgestemd. Hier hadden we dus opnieuw een minder fraai voorbeeld
van hoe de “oude politiek” werkt. Je zegt ergens voor of tegen te zijn, maar
als het puntje bij het paaltje komt stem je toch anders. De argumentatie die
men daarbij geeft is natuurlijk onnavolgbare wartaal, want met logica is zo’n
standpunt niet te onderbouwen. Er was zelfs een partij die het onzorgvuldig
vond dat de politiek überhaupt een visie vertolkte. Volgens mij is dat nu juist
de primaire taak van de politiek.
Vaagdenkers
Maar volgens deze vaagdenkers mag een partij nog niks
zeggen zolang het College van B&W geen antwoord heeft gegeven op de pakweg
200 inspraakreacties. Een warrige gedachte zonder enige onderbouwing of logica.
De politiek is dus in die visie blijkbaar een toverbal die automatisch de kleur
aanneemt van degene die er toevallig aan likt. Of zou het lafheid zijn om in
het openbaar een eigen standpunt in te
nemen ? De inspraakreacties pleiten overigens bijna allemaal tegen bebouwing
van het Andreasplein. Ik denk dat de burgers meer belangstelling hebben voor de
reacties van de politieke partijen dan voor de inmiddels bekende argumentatie
van B&W.
CDA
kandidaat komt uit de kast
Persoonlijk vind ik het onzorgvuldig, of laat ik zeggen
vooral grappig, dat meneer Bas D. , die enkele weken geleden nog namens de
Princestraatlobby de CDA wethouder bewierookte met zijn plan om het
Andreasplein vol te bouwen, nu uit de kast is gekomen als CDA kandidaat voor de
gemeenteraad. En dat gebeurt dan bij een partij die altijd ten strijde trekt
als men een gevalletje belangenverstrengeling bij de concurrentie denkt waar te
nemen. Alhoewel, als ik op deze bekende site
op het terrein van onderzoeksjournalistiek kijk ontwaar ik toch een verhaal
over belangenverstrengeling bij Tripodia waar ze nooit iets aan gedaan hebben.
Wakker
worden !

Een probleem met de oude politiek is dat men zaken
vaak volkomen verkeerd aanvliegt en dat men het belang van de eigen inwoners niet
voorop stelt. Men heeft trouwens niets geleerd want het project Duinvallei
wordt op precies dezelfde wijze gelanceerd als het Cultuurhuisverhaal. Deze
keer was er een dusdanig kunstig gecamoufleerd raadsvoorstel (zie vorige blogaflevering) dat sommigen zelfs
na meerdere keren lezen niet doorhadden waar het om ging. Doordat KiesKatwijk
enige heisa heeft geschopt zijn enkele partijen alsnog wakker geschrokken. Het voornemen
om een stedenbouwkundig plan voor Duinvallei te maken komt opnieuw in het
presidium. 

 

400 woningen in Duinvallei ?

Laat
Katwijk deze miljoenen lopen ?
Wellicht wordt deze zaak nu na jaren van geheime
vergaderingen straks voor de eerste keer in de openbaarheid besproken. Ere wie
ere toekomt, ook hier heeft de ChristenUnie weer het voortouw genomen, deze
keer gevolgd door PvdA en GB. Binnenkort weten we dus hopelijk wat men vindt
van het plan om met een hoge bebouwingsdichtheid en heel veel hoogbouw
honderden huizen langs de toekomstige (wellicht ondertunnelde) N206 te bouwen.
Dan horen we misschien ook of de partijen in de raad het misschien nuttig
vinden om de door KiesKatwijk en de Wijkraad Katwijk aan den Rijn bij de Provincie
geforceerde opening te benutten om tientallen miljoenen van de Duinpolderweg
bij de Zilk naar de N206 bij Katwijk te kunnen verschuiven. We hebben daar nog
steeds niets over gehoord vanuit de Katwijkse politiek. De bevolking zou toch
graag willen weten wie er nu echt een tunnel wil voor Katwijk aan den Rijn en
wie maar doet alsof. Of wordt dit opnieuw een gevalletje “geen mening” ?
En
hoe zit het met de Tjalmaweg ?
KiesKatwijk wil dat de Rijnlandroute ter hoogte van
Valkenburg ten minste volledig verdiept wordt aangelegd. Dat is in het verleden
beloofd en dat lijkt ons een minimumeis die eigenlijk nog onvoldoende
bescherming biedt bezien vanuit de invalshoek van leefbaarheid en
gezondheidsschade. Probleem is dat de Wijkraad Valkenburg ongeveer hetzelfde
standpunt als dat van PvdA Katwijk vertolkt. Men gaat akkoord met een
bovengrondse aanleg doordat men alleen enkele bezwaren naar voren brengt die te
maken hebben met een paar minder belangrijke problemen betreffende
aansluitingen op andere wegen. Het is niet duidelijk hoe de bevolking van
Valkenburg over de bovengrondse snelweg denkt. Het is te hopen dat hier enige
beweging ontstaat. Vanzelfsprekend willen wij hier desgewenst graag in
ondersteunende zin in meedenken.
Onze
visie op Duinvallei
Misschien dat sommigen in de oude politiek dat onzorgvuldig
vinden maar ik wil u toch niet onthouden wat de visie van KiesKatwijk op Duinvallei is. Kort
gezegd vinden wij dat er langs en boven de N206 een parklandschap moet komen, met
recreatiegroen, gebruiksgroen en sportgroen. De N206 moet onder de scope (het
financiële regime) van de Rijnlandroute komen en Katwijk haalt de vele
miljoenen euro’s terug die we via Holland-Rijnland aan de regio hebben weggegeven.
Woningbouw plegen we elders op eigen grond zodat we de verliezen op die
bouwrijpe grond beperken. En woningbouw op Valkenburg wordt niet uitgevoerd
zodat ze al die dure en lelijke viaducten in de Rijnlandroute kunnen besparen
en wij onze groene long behouden. Dat we voor de ondertunneling van de N206
zijn hoef ik niet meer uit te leggen.
Jaap Haasnoot, namens KiesKatwijk


 

Één reactie

  1. Martin van Duijn schreef:

    Het hele CDA is uit de kast gekomen als het om het Andreasplein gaat – maar niet voordat natuurlijk eerst heel goed om de hoek was gekeken of het veilig was om dit te doen. Stel je voor dat je op een standpunt wordt betrapt die niet strookt met de helft +1 van de je kiezers. Ze zouden nog gaan denken dat je mening had! Het CDA bewijst hiermee hoezeer het een archetype is geworden voor belangenpolitiek.
    Ik verbaas mij overigens over de overdonderdende stilte van genoemde Bas D. en natuurlijk kandidaat Mevr. Irene v.d P. – in het verleden ook zo te vuur en te zwaard strijdend voor het cultuurhuis – nu het CDA tegen een theater en voor een andere locatie is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com