Italiaanse toestanden in Katwijk

De Kracht van Lokale politiek


Belastinggeld
doorgesluisd naar bedrijven
De gemeente Katwijk is van plan om op directe wijze
belastinggeld te gaan investeren in, of beter gezegd te doneren aan het
bedrijfsleven. Een belangengroep bestaande uit de “usual suspects” heeft
blijkbaar een dergelijke ingang bij de in het College deelnemende partijen of
personen dat ze er in geslaagd zijn om een opzetje te maken waarbij ze de
gemeentekas kunnen “beroven”.
Dat ging op de volgende wijze. Er is een extern bureau
in de arm genomen die de nodige lucht heeft opgeklopt. Hieruit is een rapportje
voortgekomen met veel plaatjes en veel drogredeneringen in tenenkrommend jargon.
Als je de hele woordenbrij hebt doorgeworsteld komt aan het eind van het
verhaal de aap uit de mouw.
Kassa !
Men wil om te beginnen de gemeentekas voor de komende
twee jaar met 1 ton lichter maken. Daarnaast is er een onduidelijk verhaal dat
alle gelden die de gemeente binnenhaalt via het parkeren en via de
toeristenbelasting, en dan hebben we het misschien wel over een half miljoen
euro per jaar, voortaan jaarlijks naar de belangengroep moet gaan om er “marketing”
mee te bedrijven. Dat gaat niet via de normale begroting, maar er wordt een
sluipweg gevolgd via de najaarsbestuursrapportage, want dat valt minder op.
Belastinggeld
naar de schildersbranche ?
En dat allemaal naast enorme bedragen die al via
andere potjes, zoals b.v. “citymarketing” aan dezelfde sector ten goede komen.
Over welke sector hebben we het eigenlijk ? Het is de schildersbranche, en het
alibi is dat deze actie erg veel werkgelegenheid zal opleveren. Het hele dorp
staat immers vol met busjes van schildersbedrijven, dus het economische belang
is wel duidelijk. Om u te laten zien hoe deze greep in de gemeentekas georkestreerd is kopieer ik hieronder de letterlijke tekst van het raadsvoorstel.
Ook de motivering is letterlijk overgenomen, alleen geef ik daar het commentaar
van KiesKatwijk bij als een toegift.

Aanleiding en
doel
De gemeente Katwijk heeft in de afgelopen jaren
ingezet op een versterking van de schildersbranche in de gemeente. In de
afgelopen jaren is er langs verschillende lijnen aan het schilderen en behangen
gewerkt. Vanuit het Uitvoeringsplan “Schilderen 2012-2014” zijn projecten
opgestart gericht op productontwikkeling en -versterking (kerngebied, Zwaaikom,
Smalspoormuseum  ed.). Vanaf 2013 wordt
vanuit het Uitvoeringsplan Citymarketing gewerkt aan professionalisering van
schilder- en behangprojecten, informatie en communicatie en regiomarketing. Door de Uitvoeringsagenda
Schildersbranche Bollenstreek wordt ook op regionaal niveau samengewerkt aan de
verdere ontwikkeling van onderhoudsprojecten door schilders.
Het Uitvoeringsplan Schildersbranche liep in 2014 af.
In de afgelopen jaren zijn diverse projecten gerealiseerd, maar zowel bij ondernemers
en gemeente leeft de overtuiging dat er nog veel kansen te benutten zijn om het
verfgebruik in Katwijk te bevorderen. Dit wordt ook erkend in het
coalitieakkoord (2014) waarin is vastgelegd dat de gemeente naast andere economische
sectoren ook een actief beleid zal voeren op het gebied van schilderen en
behangen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat in ieder geval ingezet moet
worden op citymarketing, het verbinden van deze marketing met die van Leiden,
het aantrekkelijker maken van openbare terreinen (parken, pleinen en
natuurgebieden) en het bieden van ruimte aan ondernemers, passende evenementen,
verblijfsmogelijkheden, routes en promotie.
De gemeente heeft daarom het initiatief genomen om samen
met de stakeholders een nieuwe “Verf Agenda voor Katwijk” op te stellen. De
Verf Agenda moet inzicht geven in het ambitieniveau dat wenselijk is bij
Katwijk. De gekozen ambitie moet vervolgens ook inhoud worden gegeven middels
een visie, strategie en een uitvoeringsprogramma. Het opstellen van de Verf Agenda
Katwijk is begeleid door het bureau NLRNT en in nauwe samenspraak opgesteld met
vertegenwoordigers van de schildersbranche. Als input voor de Verf Agenda is
tevens een onderzoek uitgevoerd naar de economische betekenis van het
schilderen in Katwijk en een doelgroepenonderzoek op basis van leefstijlen.

Motivering door
de gemeente
 • De Verf Agenda is op interactieve wijze samengesteld

  KiesKatwijk: Als je belastinggeld gaat
  uitdelen aan belanghebbenden staan wij er niet van te kijken dat ze daaraan
  graag meewerken.

 • Hoog ambitieniveau wordt gedragen door ondernemers.

  KiesKatwijk: Dank je de koekoek, hoe meer
  munten naar de eigen club des te beter.

 • Focus op versterkte inzet op marketing draagt sterk
  bij aan realiseren ambitie.

  KiesKatwijk: Het is een onbewezen
  stelling dat de voorgestelde “marketing” effectief is en leidt tot meer omzet
  voor de branche. Overigens mag “meer winst voor de sector” geen
  overheidsdoelstelling zijn maar is het de verantwoordelijkheid van de branche
  zelf om de omzet te verhogen en zullen ze het stimuleren daarvan ook zelf
  moeten betalen.

 • Marketing voor de schildersbranche moet op termijn
  verbreed worden naar algemene marketing van Katwijk.

  KiesKatwijk: Er moet helemaal niets. Dat
  geld kan veel beter aan andere zaken worden besteed. Er is geen enkele reden of
  argument voor en het is bovendien hoogst brutaal om de opbrengsten voor
  particuliere doeleinden te claimen. Dit is echt de schaamte voorbij.

 • Ondernemers haken in op cofinanciering van marketing.

  KiesKatwijk: Opnieuw “dat haal je de
  koekoek”. Als je de overheid zo gek kunt krijgen dat ze de helft van je
  bedrijfskosten gaat betalen dan staat natuurlijk iedereen vooraan.

 • Doorontwikkeling van het aanbod blijft van belang.

  KiesKatwijk: Wij zijn hoogst bevreesd dat
  de commercie, die nu een brutale greep in de gemeentekas wil doen, het “Product
  Katwijk” onder haar hoede gaat nemen. Misschien kunnen we dan maar beter direct
  emigreren naar Noordwijk of Zandvoort.

 • Rode loper beleid ook van belang voor schildersbranche.

  KiesKatwijk: is een open deur. Helaas
  moeten we vaststellen dat het nodig is om dergelijk beleid vast te stellen. Het
  zou voor het gemeentelijk apparaat vanzelfsprekend moeten zijn om alle “klanten”
  als een koning te behandelen. Het is beschamend dat we dat moeten verordineren
  via beleid. Het is nog veel beschamender om, zoals in het geval van de viskiosk
  op het Andreasplein, te constateren dat beleid afspreken niet vanzelfsprekend
  tot ander gemeentelijk gedrag leidt.

 • Focus in regionale samenwerking op Leiden vanwege complementariteit.

  KiesKatwijk: We zijn al blij dat we
  steeds minder overheidsgeld naar de Bollenstreek brengen.

 • Gelden komen alleen ter beschikking als bedrijfsleven
  cofinanciert

  KiesKatwijk: Er moet geen enkele belastingeuro
  worden uitgegeven aan reguliere bedrijfskosten van een specifieke
  bedrijvensector. Dit is trouwens verboden en een vorm van staatssteun.

 • Bestemming van meeropbrengsten voor marketing is
  vliegwiel voor groei marketingbudget en prikkel voor ondernemers.

  KiesKatwijk: het claimen van algemene
  inkomsten van de gemeente door een groep bedrijven om deze vervolgens door te
  sluizen naar de eigen kassa is het toppunt van onbeschaamde brutaliteit.

Eindconclusie
Geen enkele van de voorgaande door de gemeente als “motivering”
gekenschetste argumenten of mededelingen zijn als deugdelijke onderbouwing te karakteriseren. Het
zijn absoluut geen motieven of redenen om overheidsgeld (op een verkeerde
manier) door te sluizen t.b.v. marketinginspanningen van een specifieke
economische sector. Of dat nou de schildersbranche is of wat ons betreft de
toerismesector.
Wij vragen ons af wat er mis is dat een bepaalde
sector op deze manier het gemeentelijk apparaat voor haar karretje heeft kunnen
spannen.
N.B. Lees hier de complete tekst van het
raadsvoorstel:
LINK 

 

Één reactie

 1. Dithlover schreef:

  Dit is echt waanzin ten top.
  Dan kunnen we beter in vluchtelingen investeren,booming business elke dag meer
  Kassa.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com