Kadernota leidt tot emoties in de gemeenteraad

De Kracht van Lokale politiek


De vorige raadsvergadering werd de zg. Kadernota in de
gemeenteraad besproken. Dat is misschien wel het belangrijkste document dat de
raad gedurende het parlementaire jaar bespreekt. Hierin wordt een schets
gegeven van de situatie in de gemeente, en dan met name (maar niet uitsluitend)
in relatie met de financiële aspecten daarvan. Zo wordt er onder andere een
doorkijkje naar de komende jaren gegeven met een prognose of we met het
beschikbare geld wat overhouden of juist tekort komen. Dat laatste is het
geval, vanaf 2018 zien te tekorten verschijnen.
Visie,
best wel moeilijk eigenlijk
De gemeenteraad wordt gevraagd hier een visie op te
geven of de visie van B&W te becommentariëren. Dat is belangrijk omdat met
die informatie de begroting van het komende jaar in elkaar geschroefd kan
worden.
Zoals wethouder van der Spijk het terecht zei “we
kunnen gelukkig aan diverse knoppen draaien om de tekorten weg te werken”. Hij
bedoelde dat er gekozen kan worden uit diverse bezuinigingen en aansluitend is
het ook nog mogelijk om de diverse gemeentelijke belastingen en tarieven te
verhogen. Het college van B&W heeft op dit moment nog geen keuzen gemaakt
want dat zal bij de begroting 2017 moeten gebeuren die aan het einde van het
jaar wordt besproken. 
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad hier bij de
kadernota wel uitspraken over doet. De kiezer heeft er dus belang bij om te
weten hoe de diverse partijen hier tegenaan kijken. Want de burger gaat de
gevolgen ook merken in zijn portemonnee. Laat ik u eens een doorkijkje geven over
wat de collega’s naar voren hebben gebracht.
De
coalitie
De drie Christelijke partijen besteedden ieder zo’n vijf
minuten spreektijd waarbij het merendeel van de tijd gebruikt werd om de
blijdschap met het college en haar beleid uit te spreken. Dat is natuurlijk
niet verboden. Daarnaast maakte men gebruik van de mogelijkheid om wat eigen
speerpuntjes te adverteren. De SGP wil schoolzwemmen, de CU wil groene
schoolpleinen en het CDA wil leuke omheinde speeltuinen. Prima, niks mis mee. 
Daarnaast hadden ze ook nog aandacht voor een belangrijk maatschappelijk thema:
eenzaamheid.
Dat is zeker een onderwerp dat meer bestuurlijke
aandacht verdient en dus heeft KiesKatwijk de coalitiepartijen daarin volop
gesteund. 
Het CDA heeft dacht ik als enige een helder standpunt op het
financiële beleid gegeven. Men wil geen belastingverhoging en men wil niet
bezuinigen op de punten die in het coalitieprogramma zijn opgenomen. Ook daar
kan KiesKatwijk het wel mee eens zijn. Dat programma hebben we destijds op
hoofdlijnen onderschreven en ook wij zijn tegenstander van belastingverhoging.
Ik mag er overigens van uitgaan dat alle partijen in de raad tegen belastingverhoging
zijn.
 

De
“extreme” oppositie
De meeste oppositiepartijen hadden helaas nauwelijks
iets te melden dat leek op een afgewogen visie. De vraag is waar we het geld de
komende jaren vandaan gaan halen, en ten tweede wat we er mee gaan doen. Bij de
kadernota zou je van hen iets verwachten over waar de prioriteiten liggen in
het kader van het sluitend maken van het begrotingsplaatje van de gemeente. 
Gemiddeld besteedde men 3 minuten spreektijd. Hart voor Katwijk was een
uitzondering, die besteedde maar 59 seconden spreektijd om het beleid te
beïnvloeden. Het betoog was “we praten toch tegen dovemansoren, dus we zeggen
niks”. 
Ook de PvdA had maar één puntje. Niet besteed WMO geld wordt door de
gemeente technisch overgeheveld van de ene reserve naar de andere reserve. Hierover
werd drie minuten gelamenteerd en verder hoorden we helemaal nul komma niks van
de socialisten. 
De VVD liet ons weten dat ze tegen de hondenbelasting en tegen
de bibliotheek zijn. Wat een armoede bij deze partijen die zich aan de uiteinden
van het politieke spectrum bevinden ! Ik ben benieuwd of ze ook ergens voor
zijn. Vast wel, maar we hoorden er niets over.
De
“redelijke” oppositie
Vooralsnog reken ik hiertoe D66, GB, de Lokalen en ons
eigen partijtje. D66 koos voor het uiteenzetten van een inhoudelijk standpunt
op twee onderwerpen: parkeren en duurzaamheid. GB deed hetzelfde het werd een
mix van parkeren, hondenbelasting, Westerbaan, hondenpoep en paardenpoep. Gerard
Bol had duidelijk zijn huiswerk niet gedaan. Hij reageerde alleen op anderen,
in dit geval het parkeren van D66 en de groene schoolpleinen van de CU. Zo kan
het natuurlijk ook.
KiesKatwijk heeft er voor gekozen om een visie op
hoofdlijnen te presenteren. Ik ga die in de volgende blog publiceren. Dat past
natuurlijk niet in een flutbijdrage van 59 seconden tot ruim drie minuten die
de andere oppositiepartijen op de mat hebben gelegd. De kadernota gaat over de
volle breedte van het gemeentelijke beleid. De consequenties van de keuzen die
je doet hebben enorm veel gevolgen voor de burgers. De burgers hebben er recht
op om de visies van de partijen te vernemen. Daar is nu nauwelijks iets van
terecht gekomen.
Democratie
is lastig
Misschien met één uitzondering. KiesKatwijk heeft
ongeveer tien minuten zuivere spreektijd opgesoupeerd om ons verhaal te vertellen.
Daar komt nog ongeveer vier tot 6 minuten zendtijd bij van interrupties.
Politiek, dat is toch debatteren in het openbaar ?
De voorzitter werd het snel zat en begon over
spreektijden te zeuren die we immers in het najaar bij de begrotingen ook
hanteren. Het valt op dat er altijd problemen met de spanningsboog van de
aanwezigen ontstaan als er ongemakkelijke zaken over het
voetlicht worden gebracht die men liever niet hoort. Op de haar bekende nogal
pinnige wijze kopte de fractievoorzitter van de PVDA het voorzetje van de voorzitter
gedienstig in. Wat is dat toch ? En dat van de partij die het zo graag over
tolerantie heeft ? Die irritatie, die emotie, een betere zaak waardig zou ik denken.
Flauwekul
Bij een eerder agendapunt, het gemeentelijke programma
over integratiebevordering zag je ook zoiets. Zowel de ChristenUnie als
KiesKatwijk wilden de verantwoordelijkheid voor dit programma bij de
gemeenteraad leggen. Burgemeester Wienen die het programma trekt wilde graag
zijn handen vrij houden en heeft blijkbaar geen behoefte aan pottenkijkers. Hij  stelde besluitvorming door de Raad gelijk aan
bureaucratie, niet aan de slag kunnen en niet kunnen doorwerken op de
werkvloer. Flauwekul ! Dat is democratie. Hoezo de nieuwe bestuursstijl en hoezo
transparantie ?
De meeste partijen, waaronder de usual suspects gingen
akkoord bij het buitenspel zetten van de raad. Pffffffffffff. Sorry, maar ik
kon het niet nalaten om dat later tijdens de raadsvergadering te bestempelen
als een vorm van zelfhaat van het gekozen democratische orgaan, de gemeenteraad,
dat zich er in meerderheid weer eens met een Jantje van Leiden van afmaakte. En
dan straks maar weer zeuren als er niemand naar de stembus komt of als de
burgers zo negatief doen.
Jaap Haasnoot 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com