Katwijk en Katwijkers worden armer

De Kracht van Lokale politiek

Ontkennen en wegkijken

Onze gemeente wordt steeds armer en datzelfde geldt voor de inwoners van Katwijk. Althans, de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Mensen lopen er niet mee te koop als ze minder goed kunnen rondkomen. Maar de toename van klanten voor de voedselbank laat zien dat er echt iets aan de hand is. Net als veel inwoners zitten de mensen die in het gemeentefort aan het roer staan nog in de ontkenningsfase. Ook hier wordt de financiële spoeling dunner maar er wordt voornamelijk weggekeken. Daarom wordt er niet geprioriteerd en gesaneerd in het takenpakket. Een stapje terug is er nog niet bij.

Draaien aan knoppen

Het coalitieakkoord is vooral veel vage klets die door ambtenaren aan elkaar geplakt is. Wat niet vaag is ondanks het gebrek aan visie is de aankondiging dat de belastingen weer flink omhoog gaan. De eerste zorg op het gemeentehuis is namelijk dat er meer ambtenaren bij komen. En naast de kosten voor meer ambtenaren moeten ook de enorme verliezen op Valkenhorst worden goedgemaakt. Zolang er nog gemeenten zijn die duurder zijn dan Katwijk worden de tekorten afgewenteld op de inwoners. In vakjargon heet dat “aan knoppen draaien”, en dat laat wel zien met welk gemak dat wordt gedaan. Dat komt deels omdat de beleidsmakers in hun eigen bubble zitten. Zo’n casus als die van fietsenmaker Hoekstra laat dat ook zien. De meeste ambtenaren wonen ook helemaal niet in Katwijk en hebben onvoldoende voeling met het lokale maatschappelijk klimaat. Wethouders zetten voornamelijk parafen op ambtelijke stukken en geven niet zelf de koers aan.

De wal gaat het schip keren

KiesKatwijk verwacht hier grote problemen. Het gaat bij veel inwoners om kosten voor levensonderhoud, een gebrek aan voorzieningen en achterblijvende inkomsten. Daar moet gemeentelijk beleid op komen en beleidsontwikkeling dient waar mogelijk gestoeld te zijn op objectieve feiten. Een clubhuis in de Molenwijk gaat dit soort problemen echt niet oplossen. We moeten dus beginnen met het verzamelen van objectief feitenmateriaal over de staat waarin onze gemeente en haar inwoners verkeren. De gemeente weigert tot op heden om een compleet lange termijn financieel plaatje te maken voor de eigen huishouding. We varen dus op gegist bestek.

Voorkomen is beter dan genezen

We beschikken ook niet over betrouwbare gegevens omtrent onze bevolking. RTL berichtte onlangs dat er in Katwijk relatief veel jongeren zijn met een achterstandsprofiel. Dit vormt een voedingsbodem voor (ernstige) criminaliteit. Het is bekend dat wij in Katwijk een gemiddeld lager opleidingspeil hebben dan in de regio. Ook zijn er aanwijzingen dat er talent wordt verspild. We veronderstellen dat de consumptie van jeugdzorg in alle mogelijke varianten hier aan gekoppeld is. Er zijn dus consequenties in termen van maatschappelijke kosten, maar ook in termen van lasten voor de gemeentebegroting. Om er iets aan te kunnen doen hebben we objectieve cijfers nodig. Daarom heeft KiesKatwijk een serie vragen neergelegd met als doel om dat cijfermateriaal op tafel te krijgen.

Vragen m.b.t. tot verzameling en analyse van data betreffende het sociaal-maatschappelijk domein.

  1. Bent u het met ons eens dat het verstandig zou zijn om, vooral met het oog op het ontwikkelen van beleid voor het sociaal-maatschappelijk domein in deze coalitieperiode, gedegen onderzoek te doen om objectieve en feitelijke gegevens betreffende sociaal-maatschappelijk relevante variabelen in onze samenleving op tafel te brengen, waarop gemeentelijk beleid gebaseerd kan zijn?

  2. Zo ja, bent u dan bereid om in het kader van ‘interactief beleid ontwikkelen’ als eerste stap de doelstellingen en opzet van zo’n onderzoek in samenspraak met lokale organisaties en de gemeenteraad vorm te geven?

  3. Bent u bereid om bij het Rijk geld aan te vragen voor de door ons voorgestelde aanpak, door het voorkomen van criminaliteit1 ook als een van de centrale doelstellingen te benoemen, en gebruik te maken van recent2 aangekondigde maatregelen?

1 Zie b.v. https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/rapport-meer-geld-nodig-om-criminaliteit-almere-te-bestrijden?tid=TIDP2587580X1B793DC931FF4A35920831BE07C7B0AAYI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur

2 https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/extra-miljoenen-van-kabinet-om-jongeren-op-rechte-pad-te-houden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com