Katwijk staat er niet best voor

De Kracht van Lokale politiek


Wake up call
KiesKatwijk
heeft aandacht gevraagd voor het relatief lage opleidingspeil van de Katwijkse
bevolking. Dat gegeven is naar voren gekomen uit het onderzoek dat voorafgaand
aan de Economische Foto is uitgevoerd door het Bureau Louter. Vanuit de
economie en het handhaven van de welvaart in Katwijk is dat een zeer bedreigend
gegeven. Mensen met de verkeerde of een te lage opleiding zijn de werklozen van
morgen. We zien nu al wat dat betekent doordat er in Katwijk een Voedselbank is
met een veel te grote klantenkring. Wie had dat pakweg tien jaar geleden kunnen
bedenken ? De kringloopwinkel in het Heen is het best lopende bedrijf in dat
industriegebied dat verder ernstig aan het verpauperen is.
Wakker worden !
Grote
groepen in de bevolking hebben in vergelijking met het recente verleden
inmiddels veel minder te besteden of verkeren zelfs financieel gezien in de
gevarenzone. Een onderzoek onder de categorie huurders van woningen in Katwijk heeft
dat onomstotelijk aangetoond en dat beeld toont ons nog slechts een deel van
het complete plaatje. Een kwart van die huurders zit onder de armoedegrens.

Daarom
willen wij dat er een echt onderzoek komt dat een “Sociale Foto” van Katwijk
oplevert. Daar kunnen we dan beleid op baseren.
Deltaplan
KiesKatwijk
heeft bij de behandeling van de Economische Agenda in de gemeenteraad
voorgesteld om een groot programma op te zetten om het opleidingspeil van de
Katwijkers op een hoger peil te brengen. Als we de welvaart (en het welzijn en
welbevinden van mensen) in Katwijk willen vasthouden dan is dat een must. De
reacties van de andere politieke partijen waren op zijn zachtst gezegd nogal
lauwtjes. Eerlijk gezegd zijn wij bij KiesKatwijk daar behoorlijk van
geschrokken. Ga eens met Co Viele praten beste mensen.

  
Verdringing lager opgeleiden en
ouderen
De
werkloosheid neemt toe, vaste banen zijn een relikwie uit het verleden, en dat
ondanks wensdenken dat de economie op korte termijn weer zal opveren. Ouderen
en mensen met de verkeerde of onvoldoende kwalificaties zijn aangeschoten wild
op de arbeidsmarkt. Er is sprake van een enorme verdringing op de arbeidsmarkt
die vooral laagopgeleiden en 45-plussers treft[1].
Veel middelbaar en hoger opgeleiden werken onder hun niveau en pikken daarmee
de banen in van lager opgeleiden. Veel werkgevers hebben een voorkeur voor
arbeidsmigranten in plaats van lokale laagopgeleiden. Veel ouderen worden met
een regeling gedumpt en vervangen door goedkopere jongere krachten die geen
vast dienstverband meer krijgen. 
De harde kern
We zien een
groeiende harde kern ontstaan van (o.a. niet-westerse allochtone)
laagopgeleiden die moeilijk aan werk komt. Wij denken dat ook als de economie
op enige termijn gemiddeld genomen weer zal groeien dat niet voor alle inwoners
dezelfde voordelen gaat bieden. Wij voorzien ook in Katwijk een verscherping in
de tweedeling tussen de “kanslozen” en de “kansrijken”.  Katwijk dreigt zo het afvoerputje van de
regio te worden. Een gemeente met prima voorzieningen maar met een veel te
grote groep inwoners die een zwembadkaartje of de gemeentelijke belastingen en
tarieven niet meer kunnen betalen. Een groeiende “onderklasse” is een puik
recept voor allerlei maatschappelijke problemen.
Ondertussen, onder de radar
Omdat de
politiek vaak pas wakker wordt als het kwaad al is geschied is laat ik
tenslotte zien wat een bevolking met een te laag opleidingspeil betekent voor de politiek zelf. We zien nu al dat nog maar de helft van de Katwijkers de moeite neemt
om de gang naar de stembus te maken. Als u wilt weten hoe die mensen over allerlei
zaken denken moet u eens kennis nemen van de uitingen op de facebookpagina “Je
bent een Kattuker als …”. Heel kenmerkend heeft die pagina een spelfout.
De politieke consequenties
Vandaag heb
ik kennis genomen van het weekrapport van een gerenommeerd bureau dat
kiezerspeilingen doet. Dit zijn de gegevens van deze week:

 • Deze week is de PvdA 2 zetels weggezakt en
  daarmee met 9 zetels op een all-time low gekomen. Nog maar 6% van de kiezers
  geeft aan deze partij te stemmen. Dat is ook lager dan de laagste score ooit
  van het CDA (10 zetels in november 2011) of van de VVD (12 zetels in mei 2009).
 • Het verder wegzakken van de PvdA lijkt
  samen te hangen met het gedoe rondom de PGB-betalingen en het naar de beurs
  brengen van ABN-Amro.
 • Nog maar 20% van de kiezers van de PvdA uit
  2012 geven nu aan nog steeds PvdA te stemmen.
 • Maar ook de VVD heeft een minder goede week
  en is naar 25 gedaald (-1).  D66 en SP stijgen er 1, en dat is ook het
  geval met GroenLinks. De 14 zetels die de partij nu scoort is het laatst
  gerealiseerd in februari 2010.
 • Linkse kiezers stemmen vooral SP en
  GroenLinks, kiezers uit het midden vooral D66 en CDA, kiezers op rechts met
  name VVD en PVV.
 • Opleidingsniveau is de
  achtergrondvariabele, die het meeste verschil in stemvoorkeur laat zien. SP en
  PVV samen halen bijna de helft van de stemmen van de kiezers met een lage
  opleiding, terwijl dat maar 8% is van de kiezers met een hoge opleiding. 41% van
  de kiezers met een hoge opleiding stemt op VVD of D66.  Bij de kiezers met
  de lage opleiding is dat 18%.
 • Van de kiezers met een lage opleiding, die
  traditioneel veel op de PvdA stemde, geeft nu nog maar 3% aan de PvdA te
  stemmen.
 • Van de PvdA-kiezers uit 2012 met een hoge
  opleiding stemt nu nog 30% PvdA. Maar van de kiezers van de PvdA uit 2012 met
  een lage opleiding stemt nu nog maar 8% PvdA

Trek uw eigen conclusies
Als we niks
doen aan het opleidingspeil in Katwijk en de werkloosheid neemt straks toe met
allerlei daarmee samenhangende sociale problemen en onrust dan voorspel ik
bepaalde partijen in Katwijk een gouden toekomst. Trek uw eigen conclusies.

[1] http://static3.trouw.nl/static/asset/2015/Trickle_Down_in_de_stad_8607.pdf
Deze publicatie brengt de complexiteit van de regionale arbeidsmarktsituatie in
kaart en concludeert dat er geen eenduidige aanpak voor het terugdringen van de
werkloosheid onder laagopgeleiden bestaat.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com