KiesKatwijk brengt programma uit met opmerkelijke speerpunten.

De Kracht van Lokale politiek

Het kan zoveel beter!

KiesKatwijk heeft de plannen klaar liggen.

  • 1300 extra betaalbare woningen op Valkenhorst
  • Herstelplan voor Katwijkse financiën
  • Reductie personeelsformatie
  • Stadspark en evenemententerrein op de ondertunnelde N206

De gemeente Katwijk staat door wanbeleid financieel aan de rand van de afgrond. Er is te weinig gepresteerd en er waren teveel mislukkingen en zeperds. We hebben nog steeds geen bibliotheek met een zaaltje. Deze lijst kan nog eindeloos worden uitgebreid maar KiesKatwijk kiest er voor de lekkages te gaan stoppen en vervolgens een herstelplan uit te voeren. Daar hoort bij dat we ons terugtrekken op de kerntaken van de gemeente. Waarschijnlijk kan een forse reductie van de personeelsformatie niet uitblijven. Om die plannen te kunnen realiseren hebben we de steun van de kiezers nodig. Het roer moet om.

Een belangrijke strategische fout die de coalitiepartijen hebben gemaakt is de ondertekening van het wurgcontract dat het Rijksvastgoedbedrijf aan B&W heeft voorgelegd. Dat leidt tot veel te weinig betaalbare woningen, te weinig kwaliteit in de opzet van de toekomstige wijk, en tegelijkertijd wordt het project een financiële molensteen voor de gemeente. Daar gaan alle inwoners last van krijgen want als het doorgaat worden de belastingen torenhoog en krijgen we heel karige voorzieningen in Katwijk. Dat is een ramp. Het gaat om heel concrete zaken zoals bijvoorbeeld het vierde voetbalveld voor Valken ‘68 dat we gewoon niet meer kunnen betalen. Over dat soort zaken gaat het en als we de koers niet verleggen gaat het gewoon mis en zitten we allemaal met de gevolgen.

KiesKatwijk wil daarom o.a. de samenwerkingsovereenkomst over Valkenhorst van tafel vegen. Dat is uitvoerbaar en we hebben daarvoor een plan op de plank liggen. In de komende weken zal dat plan verschijnen en we kondigen de contouren daarvan al aan in ons programma. Dat plan levert 1300 extra betaalbare woningen op, we gaan bouwen voor de werkelijke vraag en niet om de grondeigenaar zoveel mogelijk te laten verdienen. Het is te gek voor woorden dat het Rijk zich in het dossier Valkenhorst opstelt als een soort roofkapitalist. Het is onaanvaardbaar dat het Katwijkse gemeentebestuur die meloen heeft doorgeslikt. Het is nog niet te laat om de zaak terug te draaien. Maar de mensen die verantwoordelijk zijn voor het falen zullen tot het einde toe volhouden dat er niks aan de hand is en datwe goed op koers liggen. U kent die verhalen.

De conclusie is heel simpel. Ander beleid vraagt nieuwe mensen. KiesKatwijk heeft de plannen, de mensen en het politieke lef om het anders te gaan doen. Wij vragen de kiezers om ons te steunen want anders lukt het niet.

Gijsbert Schrijvers
Jaap Haasnoot

N.B. Het programma is te downloaden bij de tab “Documenten”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com