KiesKatwijk doet voorstel om rotondes te behouden in tracé R-net

De Kracht van Lokale politiek


KiesKatwijk
heeft de volgende twee vragen schriftelijk ingediend, nadat tijdens een
raadsbijeenkomst op 25 juni bleek dat er niets gedaan is met onze suggesties. De eerste is
om de rotondes in het R-net tracé niet te vervangen door een kruispunt met
verkeerslichten. In onze visie is dat mogelijk als de rotondes voorzien worden
van een R.D.I. (Rotonde Doseer Installatie). De tweede suggestie is een
alternatieve fietsroute.

 1. Tijdens
  de informatieve sessie bleek dat er geen simulatie of diepgaand onderzoek
  gedaan is naar een optie waarbij de drukste rotondes gehandhaafd blijven maar
  voorzien worden van een R.D.I. (Rotonde Doseer Installatie), die uitsluitend wordt
  ingeschakeld bij het passeren van bussen en op momenten van een extreem
  piekaanbod van autoverkeer. Een vriendelijk verzoek is om dit alsnog te doen en
  om de uitkomsten  te delen met de
  gemeenteraad. Wil het college aan dit verzoek tegemoet komen.
 2.  
  Is
  men bereid om alsnog en met een “open mind” nader onderzoek te laten doen naar
  een variant waarbij niet alleen het fietsverkeer in de richting Noord
  <=> Zuid van de Zeewegrotonde c.q. de Zeewegkruising
  (ter hoogte van het gemeentehuis) wordt geweerd, maar ook het fietsverkeer
  richting Oost
  <=> West.

Toelichting
Deze
laatste variant maakt een vrije busbaan mogelijk langs de noordzijde van de
oostelijke Zeeweg, en ontlast de Zeewegkruising enorm waardoor de doorstroomcapaciteit
vergroot wordt. KiesKatwijk verwacht positieve effecten voor het auto- en busverkeer
(zowel bij een rotonde als bij een kruispunt), en bovendien ook voor het
fietsverkeer als ter compensatie fietstunnels worden aangelegd conform de
bijgevoegde schets. Op deze wijze ontstaat onder andere een prachtige
fietsroute van het achterland naar het strand, via Nieuwe Duinweg en het Ridderbos.
Voor autoverkeer kan een knip in de Nieuwe Duinweg worden gemaakt door aan het
einde een keerlus of keermogelijkheid voor auto’s te maken (in het
plantsoentje). De bewoners zullen
de omvorming tot fietsstraat appreciëren.
 

Het proces is onderdeel van het
probleem
De manier
waarop het beleidsvoorbereidingsproces is vormgegeven leidt, overigens niet
voor de eerste keer in Katwijk, tot problemen. Mensen van de gemeente zijn samen
met ambtenaren van de provincie in een kamertje gaan zitten en hebben met
elkaar een oplossing bedacht voor alle keuzes die met het nieuwe tracé van R-net
samenhangen. In zo’n proces worden compromissen gemaakt en komt men
uiteindelijk via een spel waarin men elkaar wederzijds probeert te beïnvloeden
tot een eindresultaat.
Wunderwaffe
Vervolgens
heeft men ook een selectief groepje mensen uitgenodigd voor een Klankbordgroep, het nieuwe “Wunderwaffe”
van de gemeente Katwijk. Uiteraard is ook de gebruikelijke inspraak van
toepassing. Mensen die het niet eens zijn met de plannen kunnen bezwaar maken
en dat ook toelichten tijdens een informatieve bijeenkomst met raadsleden. Daar
is in ruime mate gebruik van gemaakt.
Hangende pootjes
Het
probleem is echter dat de gemeenteraad die de eindbeslissing neemt gedurende de
hele rit buiten spel blijft. In dit geval is het nog iets anders omdat het
college bevoegd is tot het nemen van het besluit, maar dat laat ik even buiten
beschouwing omdat het niet uitmaakt voor mijn punt. Als de gemeenteraad iets
anders zou willen op onderdelen dan stuit dat altijd op weerstand en bezwaren.
Immers, een wethouder moet met hangende pootjes terug naar de
onderhandelingspartners. Of de Klankbordgroep, die dacht dat ze het wel even
zouden regelen, krijgt haar zin niet. Daar komt dus altijd gezeur van en dat
gaat absoluut ten koste van de kwaliteit van de besluitvorming. Erg jammer
allemaal want dat kan natuurlijk allemaal heel veel anders en beter worden
opgelost.
Gehandicapte raadsleden
Een handicap
in het geheel is dat het gemeentefort, net zoals dat voor elke burger geldt,
voor raadsleden een “black box” is. We zien wel wat er uit komt maar we hebben
geen idee hoe dat product tot stand gekomen is. Ook de beraadslagingen van het
college van B&W blijken nog geheimer dan die in het Vaticaan te zijn.
Vroeger kan je nog een geheim boekje inzien, waaruit je kon opmaken welke
wethouder welk beslispunt tevoren had geratificeerd en bij welk punt een
gezagsdrager de kont tegen de krib had gegooid.
Ik heb nu
al een paar keer zaken voorbij zien komen waarbij ik de conclusie moet trekken
dat er sprake is van zwak, of laat ik zeggen onvoldoende sterk bestuur. Maar ik
kan niet beoordelen of dat aan de bestuurders of aan de betrokken ambtenaren
ligt. Natuurlijk zijn bestuurders altijd verantwoordelijk, dat weet ik ook wel.
Maar aan de andere kant moeten ook ambtenaren hun verantwoordelijkheid nemen en
hebben ze geen diplomatieke onschendbaarheid. Zelfs bij zwakke bestuurders
kunnen goede ambtenaren nog veel leed voorkomen. En bij zwakke plekken in het
ambtelijk apparaat moeten bestuurders er bovenop zitten. Raadsleden die aan het
einde van de pijplijn zitten zien echter alleen de uitkomsten.Ik weet dus niet wie die onhandige procedure bedacht heeft.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com