KiesKatwijk gaat onder voorwaarden akkoord met de verkoop van Tripodia

De Kracht van Lokale politiek

KiesKatwijk kan er mee leven dat er geen gemeenschapshuis in de wijk Katwijk Noord wordt gerealiseerd. Dit onder de voorwaarde dat de maatschappelijke activiteiten die wij noodzakelijk vinden voor deze wijk op andere plekken kunnen worden gerealiseerd.
Wij hechten overigens weinig waarde aan de enquête die het college van B&W in de strijd heeft geworpen om haar standpunt te ondersteunen. We vinden deze enquête geen betrouwbaar richtsnoer en overbodig.

Geen tweede supermarkt

Handhaving en verkoop van Tripodia in combinatie met een uitbreiding van de bestaande supermarkt lijkt ons alles overwegende daarnaast de beste route voor de upgrading van het wijkwinkelcentrum. De verenigingen die in dit gebouw hun activiteiten hebben kunnen daar blijven en dat is prima. De toekomstige kopers van Tripodia stellen echter dat er voor popconcerten of alles wat daar op lijkt in de toekomst geen plaats meer zal zijn. Als toekomstig eigenaar hebben ze natuurlijk het volste recht om zelf te bepalen aan wie ze wel of niet ruimte willen verhuren. Echter, de groep mensen die liefhebber zijn van “tribute” uitvoeringen van U2, Stones of Pink Floyd, zijn hun poppodium kwijt.

Wijkvereniging faciliteren

KiesKatwijk wil in deze situatie het volgende voorstellen als oplossing. De wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever is een zeer actieve vereniging met oog en aandacht voor alle bevolkingsgroepen. Zij zitten in een abominabel houten gebouw dat meer dan 50 jaar oud is. Het huidige gebouw heeft verschillende kleine ruimten en een grote zaal en staat op een flink stuk grond.

Nu is er mogelijk een verschil tussen een gemeenschapshuis en het gebouw van een wijkvereniging, maar er zijn volgens ons meer overeenkomsten.

Daarvan uitgaande vinden wij het een goed idee om de huisvesting van de wijkvereniging te vernieuwen, en daarbij tevens ruimte te bieden voor een poppodium.

Combinaties met de muziekschool of een bibliotheekfiliaal zijn denkbaar. De kelderruimte onder de Noordzeepassage kan een alternatieve aanwending krijgen.

Gebouw koppelen aan maatschappelijke opdracht

KiesKatwijk is er voorstander van om de door ons gewenste nieuwe accommodatie voor de wijkvereniging te koppelen aan een opdracht aan deze club om een belangrijke rol te gaan spelen in het integratieprogramma van de gemeente Katwijk. Dit conform de inspanningen die worden gedaan om sociaal-maatschappelijk gebruik van sportaccommodaties van de grond te krijgen. Een regierol van de gemeente, al dan niet uitbesteed aan Welzijnskwartier, is daarbij noodzakelijk.

KiesKatwijk heeft de wijkvereniging hierover gesondeerd. De vrijwilligers die er werken zijn enthousiast over ons plan en willen er dolgraag mee aan de slag. KiesKatwijk zegt “go with the flow”, benut het momentum en de bestaande sociale infrastructuur en investeer in de mensen die in deze wijk wonen.

Wij gaan dus graag akkoord met de plannen van B&W m.b.t. Tripodia en de Hoornespassage, mits er iets gedaan wordt aan huisvesting voor de wijkvereniging.

Gekoppeld aan de sociaal-maatschappelijke doelstelling die we hierbij centraal stellen investeren we daarmee daadwerkelijk in de wijk en in de wijkbewoners en niet alleen in de ondernemers.

Anna Marie van der Plas

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com