KiesKatwijk geeft De Krulder het KK! Label

De Kracht van Lokale politiek


Onlangs
waren Anna Marie van der Plas en Jaap Haasnoot van KiesKatwijk  op bezoek bij de openbare basisschool De
Krulder die in de Hoornes is gevestigd. Het is een school met pakweg 120
kinderen en die kinderen hebben met elkaar meer dan 35 nationaliteiten. Dat
prikkelde de nieuwsgierigheid van de lokale politici. Ze waren erg benieuwd wat
dit voor specifieke problemen met zich meebrengt en welke oplossingen de school
gevonden heeft voor die problemen.
De
directeur van De Krulder, Maurice Wiering, is sinds twee jaar op die post
werkzaam en stond in het begin voor de moeilijke taak om met zijn team de
kwaliteit van het onderwijs op een hoger peil te krijgen. De Inspectie had de
school destijds een gele kaart gegeven en dat betekende dat er ingrijpende
veranderingen nodig waren op  allerlei
aspecten van onderwijskundige en organisatorische aard. Inmiddels is de omslag
gemaakt en is men duidelijk op de weg naar boven, wat ook door een recent
onderzoek van de Inspectie bevestigd is.
Stel je
eens voor dat er opeens een stel Syrische kinderen op de stoep staan die je
geacht wordt om les te geven maar die nog geen letter Nederlands spreken. En
die moet je dan wel op hetzelfde niveau afleveren als de leeftijdsgenoten die
hier geboren en getogen zijn. Stel je ook eens voor dat je de contacten moet
onderhouden met ouders uit 35 verschillende culturen. Dan zijn er niet alleen
taalproblemen maar ook legio cultuurproblemen te overwinnen.
Het meest
onder de indruk waren de raadsleden  van
wat binnen de school wordt aangeduid als de “Ouderkamer”. Elke week worden de
ouders een ochtend uitgenodigd en worden er themagesprekken gehouden, die er in
feite op gericht zijn om de integratie van de ouders in onze cultuur te
bevorderen. Zo werd er bijvoorbeeld uitgelegd wat Sinterklaas inhoudt om maar
iets actueels te noemen.
Maar
natuurlijk komen er ook meer alledaagse maar wel belangrijke weetjes en kennis
voorbij die je in je bagage moet hebben om in onze maatschappij te kunnen
overleven. De school doet dat omdat ze zich mede verantwoordelijk voelen voor
hun omgeving. Of in de woorden van Maurice Wiering, “we willen meehelpen om
Katwijk te verbeteren en op een hoger peil te brengen”. De sessies zijn ook een
soort “lokkertje” voor de ouders om ze taalvaardiger te krijgen. Het laatste
deel van de ochtend kent namelijk een soort natuurlijke overgang naar
intensieve taallessen door bevoegde docenten.
De
belangstelling is groot en er komen ook een heel aantal allochtonen van buiten
de wijk die hun kinderen op andere scholen hebben. De school merkt dat ouders
hierdoor ook meer betrokken worden bij het schoolwerk van hun kinderen en hen
daarbij gemakkelijker kunnen steunen en bijstaan. Volgens de school heeft dat
duidelijk effecten op de leerprestaties van de kinderen.
De
raadsleden van KiesKatwijk vonden het heel erg plezierig om nader kennis te
maken met mensen die met de voeten in de klei staan en die elke dag te maken
hebben met de extra uitdagingen die onze multiculturele samenleving met zich
meebrengt. Onvoldoende integratie met een afnemende sociale cohesie in de
wijken kan in de toekomst een heftig probleem voor de gemeente worden als we
daar nu onvoldoende aandacht aan zouden besteden. 
Beleidsmakers kunnen
prachtige verhalen houden en mooie rapporten schrijven. De onderwijzer in de
klas en de politieman in de straat hebben echter te dealen met de praktijk, en
die is vaak lastiger en weerspanniger dan de theorie. 
KiesKatwijk geeft De
Krulder daarom het KK! Label vanwege betoonde maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com