KiesKatwijk is redelijk tevreden

De Kracht van Lokale politiek


Dat zijn we niet gewend
Tijdens de installatie van het nieuwe College van
B&W hebben alle partijen hun mening naar voren gebracht over zowel de
inhoud van het coalitieakkoord als over de politieke samenstelling van de
nieuwe coalitie. Tamelijk uniek is dat deze coalitie uitsluitend uit partijen
bestaat die zich als Christelijk afficheren. Dat zijn we in Katwijk niet
gewend. Normaal gesproken probeert men zoveel mogelijk groeperingen, en dus een
zo breed mogelijk scala aan politieke visies, in het College te laten
deelnemen.
Het afspiegelingsprincipe
Toepassen van dat afspiegelingsprincipe moet voorkomen
dat een kleine meerderheid in de gemeenteraad een eenzijdig beleid ontwikkelt
en dat vervolgens oplegt aan de hele gemeente. Dat was ook de reden dat men in
eerste instantie geprobeerd heeft om Gemeentebelangen te laten meedoen. Dit is
mislukt nadat de drie confessionele partijen kwaliteitseisen hebben gesteld aan
de persoon die GB zou mogen leveren voor het nieuwe kwartet. Voordat dit bleek
had men echter al wel een compleet coalitieakkoord in elkaar getimmerd. Dat
vierpartijenakkoord wordt nu dus door drie partijen uitgevoerd.
De tent of de vent ?
Enkele niet-confessionele partijen hebben de nieuwe
coalitie vervolgens afgebrand vanwege de eenzijdige samenstelling. Maar de
coalitie gaat gewoon het oorspronkelijke programma uitvoeren. Een interessante
vraag is of de critici dezelfde negatieve houding ook zouden hebben gedemonstreerd als
precies hetzelfde programma was gepresenteerd met een minder bekwame
niet-confessionele wethouder op de portefeuille infrastructuur ! KiesKatwijk
heeft vooral naar de inhoud van het programma gekeken. Wij vinden personen ook
erg belangrijk, maar het maakt ons wat minder uit welk partijpetje ze ophebben.
Feiten i.p.v. emoties
KiesKatwijk heeft dus met een zakelijk oog naar deze
kwestie gekeken. In ons programma staat dat we over pakweg 80% van het
oorspronkelijke Katwijkse beleid geen grote klachten hebben. Die 20% waarop we
vernieuwing willen heeft vooral betrekking op infrastructuur, bouwen en wonen.
Het coalitieakkoord biedt daar openingen. Daar willen we dus bekwame mensen aan
het roer die zich niet omver laten blazen door de provincie en andere
belanghebbenden. En daarnaast hebben we in ons programma een lans gebroken voor
meer burgerparticipatie in de beleidsontwikkeling. Op die punten hebben we het
nieuwe akkoord bekeken en zijn we redelijk tevreden. Zoiets zeggen we dan ook
gewoon.
Polariseren helpt niet
Mede dankzij KiesKatwijk wordt er nu anders over een
ondertunnelde N206 gedacht en is burgerparticipatie een belangrijk speerpunt in
het coalitieakkoord geworden. We zien ook dat de opinie of Valkenburg nog
steeds voor woningbouw moet worden benut langzaam kantelt naar onze richting.
KiesKatwijk heeft echter te weinig stemmen gekregen om zelf een wethouderszetel
te kunnen opeisen. Alles overwegende denken we dat vanuit onze invalshoek
bekeken Katwijk met deze verkiezingsuitslag het best mogelijk college (zonder KiesKatwijk) heeft
gekregen.Vanuit de Raad gaan wij ons best doen om het College bij te sturen op de punten die wij belangrijk vinden. Polariseren gaat daarbij niet helpen.
Vriendelijke
groet,
Jaap
Haasnoot, namens de fractie van KiesKatwijk.
Meld je aan voor de nieuwsbrief op kieskw2014@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com