KiesKatwijk komt met alternatief voor bieblocatie

De Kracht van Lokale politiek

De
plaat blijft in de groef hangen
De
bibliotheekplannen zijn weer eens boven water gekomen. Het destijds
tamelijk willekeurig vastgestelde en veel te hoge plafond van 11
miljoen euro blijkt te worden overschreden. Dat had iedereen
natuurlijk al lang geleden kunnen zien aankomen. Dat bedrag is
destijds geprikt zodat de voorstanders een alibi zouden hebben om,
ondanks de enorme maatschappelijke weerstand, toch met deze
potsierlijke plannen akkoord te kunnen gaan. 
Een probleem is dat
mensen en dus ook bestuurders meestal niets leren van hun fouten.
Bovendien ontbreekt meestal het lef om halverwege te keren op een
doodlopende weg. En dus dwaalt men lekker door geholpen door een
tunnelvisie, beperkte competenties en een onbedwingbaar verlangen om
belastinggeld richting de eigen achterban te sluizen. Het eigen
ongelijk kunnen toegeven is niet voor iedereen weggelegd. Daar moet
je een bepaalde grootheid van geest voor hebben. En dus moet de wal
het schip gaan keren. Dat gaat nu gebeuren, de belastingbetaler
draait op voor de schade.
Een
mythe als leidsnoer
KiesKatwijk
heeft zich van meet af aan verzet tegen deze onrealistische plannen.
Het meeste hebben we ons gestoord aan het feit dat de bibliotheek is
opgeofferd aan het streven om geld richting de ondernemers te
sluizen. Bij sommige winkeliers in het winkelcentrum Zeezijde bestaat
de gedachte dat de kassa sneller gevuld raakt als de bibliotheek de
loop in het winkelcentrum gaat krijgen. De echte ondernemers van de
KOV hebben die mythe al eens naar het rijk der fabelen verwezen. Maar
de feiten laten zien dat het centrum van de macht gemanipuleerd wordt
door een beperkt aantal ondernemers. Je ziet dat elders ook. Het willen afschaffen van de
dividendbelasting is hiervan een landelijk symptoom en plaatselijk is
dat dus de kwestie van de bieblocatie. De overeenkomsten tussen beide dossiers zijn opmerkelijk.
Voor
de bieb, tegen de te dure bieblocatie
Voor
alle duidelijkheid, KiesKatwijk wil een bibliotheek nieuwe stijl,
eigenlijk een Cultuurhuis, graag promoten. Wij denken dat die
instelling, tezamen met aanpalende partners, heel veel kan betekenen
voor onze inwoners. Wij willen hen daarvoor ook graag de ruimte geven,
alleen niet tegen exorbitante bedragen in de Noordzeepassage. KiesKatwijk
wil onze gemeenschappelijke spaarpot liever niet leegmaken om daar
de vastgoedsector mee te spekken. De verkoopprijs van pakweg 6
miljoen voor dit onverkoopbare, achterhaalde en nauwelijks
verhuurbare pand is lachwekkend hoog.
Het
risico is te groot
Vervolgens
is er nog een peperdure verbouwing noodzakelijk en krijg je voor een
veel te hoge prijs een eindresultaat dat op zijn minst een slecht
compromis kan worden genoemd, en dat nu en in de toekomst tot (dure)
problemen zal leiden. Het parkeren is niet opgelost. De inbouw in een
woongebouw is vragen om moeilijkheden. En zo kunnen we nog wel even
doorgaan.
Het parkeerprobleem in het centrum wordt bewust genegeerd.
KiesKatwijk
presenteerde reeds vier alternatieven
Omdat
KiesKatwijk van mening is dat een modern Kennis- en Cultuurcentrum in
ons voorzieningenpakket thuishoort hebben we niet alleen de hakken in
het zand gezet. Reeds drie maal zijn we als enige partij met
aantrekkelijke alternatieven gekomen. Dit betrof de locaties van het
voormalig hotel Riche, de Visserijschool en het
Rabo-kantoor. We hebben zelfs nog een vierde alternatief
genoemd. In de eerste drie gevallen was het voor ondernemers
nogal lucratief om deze panden voor de commercie te kunnen benutten.
Zij konden op alle begrip rekenen bij de achtereenvolgende colleges
van B&W. In ieder geval is het zo dat heersende coalities zelfs
niet naar onze alternatieven hebben willen kijken. Dat is jammer want
deze kansen zijn nu vervlogen.
KiesKatwijk
kijkt vooruit
Uit
een politieke analyse die ik in een volgende blog ga presenteren zal
blijken dat er nauwelijks kans is dat de huidige voorstellen
ongeschonden de eindstreep halen. Er is dus daarom nu weer een enorme
behoefte aan een redelijk alternatief voor de huisvesting van een
cultuurhuis. KiesKatwijk werkt hieraan en heeft de overtuiging dat we
dat alternatief ook gevonden hebben. Binnenkort zullen we onze
alternatieve plannen publiceren.
Jaap Haasnoot
KiesKatwijk

 

2 reacties

  1. Peter schreef:

    Is het nog tegen te houden en zou een lokaal referendum geen optie zijn. Denk dat ruime meerderheid inwoners TEGEN zijn

  2. Kies Katwijk schreef:

    Een referendum beslist niet maar adviseert. Levert geen meerwaarde op want we weten nu ook wel dat een meerderheid in de bevolking dit niet ziet zitten. Wel jammer dat met name de Rijnsburgers en Valkenburgers door op dorpsgenoten te stemmen het CDA de kans gegeven hebben om hun plan opnieuw weer door te zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com