KiesKatwijk ziet een mooie toekomst

De Kracht van Lokale politiek


Spaarpot

Het is begrijpelijk dat de gemeentefinanciën in het
centrum van de belangstelling staan bij de lokale politiek. Toch ben ik erg
blij dat sommige partijen, die zich vooral onderscheiden door populistische
praatjes of door wegkijken, niet aan het roer van de gemeente staan. Een
voorbeeld is de vorige collegeperiode waarin veel verpest is en veel kansen verloren
zijn gegaan. In die periode hebben we miljoenen naar de regio gebracht (Regionaal
Investeringfonds) om o.a. de Rijnlandroute (RLR) en zaken in de Bollenstreek te
financieren. Van de NUON miljoenen zit inmiddels nog maar 30% in de
gemeentelijke spaarpot.
Wegkijken
Die RLR is een prima zaak maar het feit dat de
Katwijker meer betaalt dan alle andere regiobewoners voor een rondweg om de gemeente
Leiden is onbegrijpelijk. Zo’n beetje de complete gemeenteraad is in die periode
ook akkoord gegaan met een bovengrondse uitvoering van die snelweg langs
Valkenburg. Een partijtje wegkijken van de bovenste plank. Ook de toenmalige nogal vreselijke plannen voor Duinvallei zijn maar ternauwernood niet
doorgegaan. Een ondertunneling van de N206 werd destijds niet als noodzakelijk
beschouwd maar werd blijkbaar gezien als een overbodige luxe. Om tegenwicht te
bieden tegen deze denkwereld en tegen deze labbekakkerige praktijk is KiesKatwijk
opgericht. De vraag is of het vandaag de dag veel beter is.
Zonder geschiedenis geen toekomst
De kadernota halverwege de huidige collegeperiode is
een mooi moment om te evalueren. In de vorige blog heeft u kunnen lezen hoe
onze poging om iets zinnigs te zeggen werd gesaboteerd doordat onze spreektijd
werd beperkt. Ik kon het niet nalaten om de PvdA die daarvoor zorgde vervolgens een kat te geven. Het
ergert mij trouwens dat de socialisten woningbouw op het vliegveld nooit principieel hebben afgewezen. Er staat me ook niks bij van effectief verzet tegen de bovengrondse RLR langs Valkenburg. Maar misschien beïnvloedt een emotionele blokkade mijn geheugen.

Het vergrootglas op de PvdA is trouwens niet helemaal eerlijk want de rest
van de gemeenteraad heeft het in het verleden niet veel beter of slechter gedaan. De bijdragen van VVD-gedeputeerde de Bondt en VVD-wethouder Udo zijn voor Katwijk overigens ronduit vernietigend geweest. Maar goed dat is allemaal vergeten en vergeven want inmiddels zijn de verhoudingen en de personele bezettingen een stuk beter. Wethouder van der Bent heeft kort geleden Duinvallei geliquideerd en binnenkort doen we hetzelfde met het Masterplan Valkenburg.

Masterplan Valkenburg heeft geen meerderheid meer

Bij de stemming (juli 2013) viel de schade nogal mee. Het hielp dat de verkiezingen zich al aan de horizon aandienden. Uiteindelijk hebben alleen de toenmalige coalitiepartijen, CDA, VVD en CU het Masterplan Valkenburg goedgekeurd. De CU heeft nog een nuttige motie ingediend. De stemverhouding was aan het eind van het verhaal 17/14, dus een nipte meerderheid van de toenmalige coalitie minus de SGP. Op dit moment hebben de drie partijen die het Masterplan destijds steunden nog maar 15 van de 33 zetels. Misschien kunnen we er maar beter per direct mee stoppen. Vooral nu de door ons in het verre verleden reeds gepropageerde combi van werkgelegenheid, recreatie en groen zich daadwerkelijk heeft gematerialiseerd in de vorm van Unmanned Valley Valkenburg.

Kwinkslag
De gebruikelijke politieke praktijk in de huidige
collegeperiode is dat de coalitiepartijen zich vooral als applausmachine
gedragen en dat daarnaast alle partijen zich graag uitleven op microbengeneuzel.
De hondenpoep komt inmiddels mijn oren uit, als u mij deze kwinkslag
veroorlooft geachte lezer. 
Daarmee wil ik niet zeggen dat KiesKatwijk in alle
gevallen achteraf zo tevreden is over haar eigen optreden. Ook wij maken uiteraard wel eens een
inschattingsfout. Zo was de Motie van Wantrouwen, eigenlijk een tegenhanger van
de constante aanhankelijkheidsbetuigingen van de coalitiepartijen, bij nader
inzien een veel te zwaar middel. Dat had een motie van afkeuring of treurnis moeten zijn.
Maar ik overweeg echter nog wel een motie van afkeuring in te dienen tegen al
die uitingen van gekwetste trots en demonstraties van slachtofferdenken die
vervolgens door de coalitiepartijen werden afgescheiden.
Nieuwe
Soberheid
Waar KiesKatwijk de nadruk op legt is dat we niet net
als in de vorige collegeperiode het geld aan de verkeerde dingen moeten besteden. Daarnaast
verzetten we ons tegen hobbyprojecten en zaken die vooral ten goede komen aan “bevriende”
groeperingen zoals de centrum- en toerismelobby. KiesKatwijk wil vooral kijken
naar het “algemeen belang”. Bij elke mega-investering stellen we de vraag wat het
nut hiervan voor de gemiddelde burger is. Dat geldt trouwens ook voor (relatief) kleine bedragen zoals de stiekeme subsidiëring van de actiegroep tegen windmolens langs de kust.
Praktijkvoorbeelden
Ons standpunt kan het makkelijkst worden uitgelegd aan de hand
van dit soort concrete voorbeelden. Die hebben we ook genoemd in de discussie rond de kadernota.
Het nieuwe zwembad zou op een andere plaats veel goedkoper zijn geweest, geen
inpassings- en verkeersproblemen hebben opgeleverd en het zou ook beter bereikbaar zijn
geweest voor mensen uit Valkenburg en Rijnsburg. 
Er zijn inmiddels gedurende
een lange reeks van jaren vele miljoenen verspeeld aan de verlengde Laan van
Nieuw Zuid. Besteed dat geld liever aan de noordelijke randweg rond Rijnsburg en
hou wat geld in de tas voor de ondertunneling van de N206 bij Katwijk aan den
Rijn.

Apekool

Op deze standpunten kregen we alleen maar geïrriteerde
reacties, apekool en pogingen om ons de mond te snoeren retour, ook van de
collega-fracties. Wat we er mee duidelijk hebben gemaakt is dat KiesKatwijk er
voor past om belastingverhogingen door te voeren. Verder moet de gemeente wat
ons betreft roeien met de riemen die het heeft. Dat betekent dat we ons
verzetten tegen de gebruikelijke “kosten zijn geen bezwaar benadering”, zoals
recent weer gedemonstreerd bij de verbouwing van het gemeentehuis. Er werd
botweg geweigerd om onderzoek te doen naar goedkopere huisvestingsalternatieven. 
Als de burger de tering naar de nering moet zetten dan zal de gemeente dat volgens
ons ook moeten doen. “Je kunt niet alles hebben” hielden we de coalitie voor.
De VVD ging trouwens nog verder en sprak van “verwende kinderen”.
Bibliotheek
In september komt de kwestie van de nieuwe
bibliotheeklocatie weer eens op de agenda. Ook hier gelden voor ons dezelfde
afwegingen als bij andere grote investeringen. Ten eerste kijken naar het nut
en de noodzaak, vervolgens kijken naar de diverse alternatieven. En daarna
kijken of de extra kosten van de duurdere oplossingen opwegen tegen het extra
nut dat het mogelijk oplevert.
Ook bij dit onderwerp blijkt er trouwens weer weinig te kiezen
te zijn. KiesKatwijk heeft destijds zelf een alternatief op tafel gelegd, de Visserijschool. Geen enkele andere partij in de gemeenteraad had destijds behoefte om onze motie te steunen om deze locatie in het vooronderzoek mee te nemen. Dus straks niet zeuren over weinig keuzemogelijkheden jongelui ! 
We kunnen er van uitgaan dat onze oplossing een stuk goedkoper
zal zijn. De vraag is of de extra miljoenen die gepaard gaan met de keuze voor
de Noordzeepassage opwegen tegen het extra nut die deze locatie mogelijk oplevert. 
Gelukkig hebben we de hele
vakantieperiode nog om daar over na te denken. KiesKatwijk hoeft zich dus voorlopig niet te vervelen. Bovendien zijn wij optimistisch over de toekomst want er doen zich momenteel tal van kansen voor om een (nog) betere toekomst voor Katwijk en haar inwoners naderbij te brengen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com