KiesKatwijk over nota ‘Aantrekkelijk Centrum’

De Kracht van Lokale politiek


Aantrekkelijk centrum
KK is het
grotendeels eens met de belangrijkste uitgangspunten zoals deze zijn
vastgesteld in het besluit van de nota “Aantrekkelijk Centrum”.[1]
De
hoofdpunten voor KK zijn:

 •  Een
  onbebouwd Andreasplein
 • Geen
  weekmarkt op de Princestraat, wel op de Zwaaikom
 • Fiets
  parkeren goed regelen, b.v. door ondergrondse fietsenstalling onder het
  Andreasplein
 •  Centrumgebied
  niet beperken tot de Princestraat, maar uitbreiden t/m de zwaaikom
 • Autovrij
  centrum

Een trekker op het Andreasplein
Een trekker
op het Andreasplein is de grote wens van de ondernemers uit de Princestraat. Reden:
de ondernemers kunnen wel wat hulp gebruiken in deze moeilijke tijden. Wij zijn
hier duidelijk over: Dit is geen taak van de overheid. De overheid creëert
voorwaarden m.b.t. de openbare ruimte, de overheid geeft vergunningen, enz. Wij
zien het niet als onze primaire taak om een selecte groep ondernemers te
faciliteren. Waar wij in eerste instantie naar kijken zijn de belangen van de
bewoners. Die staan bij ons centraal  en
een aantrekkelijk centrum hoort daar trouwens ook bij. Gebruik het plein waar
het voor bedoeld is, voor de mensen. Geen auto’s maar terrasjes en bomen.
Creëer een plek voor ontmoeting en ontspanning. Het is de laatste tijd al vaak
gezellig druk op het plein en niet alleen tijdens een evenement. In de nota
wordt diverse keren gesproken over verbeteren van de leefbaarheid, dat kunnen
wij alleen maar onderschrijven.
Toen werd paardenpoep nog door ambtenaren opgeruimd
Een ander
punt is dat in de nota het centrum weer wordt beperkt tot de
Princestraat/stukje Voorstraat/stukje Badstraat. Dat vinden wij onverstandig. Er
zijn veel meer ondernemers in Katwijk. Isoleer jezelf niet maar versterk
elkaar. Kijk eens over de schutting! Door het autoluw maken van het centrum
zullen er meer mensen op de fiets komen. Ontsluit de Zwaaikom vanaf Hoornes en
Rijnsoever d.m.v. een fietsbrug en maak roltrappen naast AH. Wanneer je de
zwaaikom met zijn specialistische winkels hebt bezocht is de kans groot dat je
nog even door de rest van het centrum fietst. Breidt het centrum uit is dan ook
ons advies c.q. hef de beperkende en betuttelende maatregelen m.b.t. de
Zwaaikom op. Hierin worden wij gesteund door de Katwijkse ondernemersvereniging
KOV.Evenementen/activiteiten op het
Andreasplein
Een vast
ornament of bouwwerk op het plein zien wij niet zitten i.v.m. de vele
evenementen. De Katwijkse muziektent is een van drie nog bestaande tenten in
Nederland in deze vorm.  Bijna uniek dus.
Wij pleiten er voor deze tent vaker te gebruiken. In alle kernen uiteraard,
voor diverse kunstvormen. Al eerder werd in dit verband gesproken om bij mooi
weer de woensdagavondzang in de buitenlucht te houden. Stoeltje mee en
genieten.
Vergeet
niet dat de kracht van de dorpskern Katwijk, en dan heb ik het over de
kustplaats op zich, Katwijk zelf is. Door het onderscheidende karakter van
Katwijk komen toeristen soms tientallen jaren achtereen terug. En dit heeft
niet in de eerste plaats te maken met de christelijke identiteit, het gaat
vooral om de rust. Dit zijn mensen die vaak 1 of 2 weken hier logeren en hier goed
besteden.
Pleinfunctie
Daarom
pleit KK er sterk voor om niet te rigoureus te veranderen. Er zijn al genoeg
Scheveningen en Zandvoorts aan de kust. Laten we vooral onze eigenheid
koesteren.
Andere evenementen (kunnen) zijn:
 • Toeristenmarkt
 • Presentaties/activiteiten
  van diverse clubs
 • Een
  wekelijks biologisch marktje
   
 •  In
  de winter een ijsfestijn met kerstmarkt en kleine ijsbaan
Nog een paar korte aandachtspunten m.b.t. het Andreasplein:
 • Geen
  parkeerplaatsen op het plein
 • Een
  veilige oplossing voor het kunstwerk met de vissen
          In
de nota wordt gesproken over “horeca en terrassen” op het plein, waar komen die
terrassen te staan wanneer het (bestemmings)verkeer vanuit de Zuidstraat naar
de Louwestraat gaat?

Fietsenstalling onder het Andreasplein
Over het
parkeren van fietsen is nog te weinig nagedacht. Fietsen wint nog steeds aan
populariteit en de (dure) elektrische fiets gaat wat dit betreft aan top. Met
een paar stallingen in clusters verdeeld over de Princestraat kom je er niet.
De beste oplossing is naar onze mening een (bewaakte) fietsenstalling onder het
Andreasplein. Levert ook banen op. Belangrijk is ook dat je hiermee meteen
de zg. “trekker” hebt gerealiseerd. Veel mensen zullen op die manier vanuit de
zuidkant het centrum in gaan zodat de Princestraat geen “blindedarmpje” wordt.
Ook het
grote aantal fietsen op de Boulevard in de zomer verdient een rigoureuze
aanpak, de zeereep garage ook voor fietsers gebruiken lijkt ons logisch en
vanzelfsprekend.
Autovrij centrum
          KK
is voor een autovrije Princestraat en autovrij Andreasplein. Waarom de
Klankbordgroep de voorwaarde stelt dat er een gedeelte parkeergelegenheid moet
komen op het plein wanneer er geen “trekker” komt is mij niet duidelijk. De
garage is vlakbij.
         
In
de gemeentelijke nota staat o.a. op pag. 11:  “zal de Princestraat een promenade zijn waarop
fietsers en voetgangers de ruimte krijgen”. Nu is een promenade per definitie
voor wandelaars maar dit terzijde, op pag. 15 staat weer “geen fietsen op
(Princestraat) en Andreasplein, alleen voor aanloop ivm winkels en horeca”, dit
lijkt mij niet te handhaven.
         
Wij
zijn voor fietsers door de Princestraat, de fietsbaan duidelijk rood aangegeven
in het midden van de straat, misschien een zebra in het midden, deze fietsbaan
kan doorlopen over het Andreasplein (achter de vistent ?). Het is logisch dat
dit bij evenementen vervalt.
         
Geen
auto’s betekent dus ook:  Geen “kiss and
ride”.
Ten slotte..
         
KK
is pertinent tegen het opgeven van parkeerplaatsen op het Baljuwplein en
Elleboogstraat, nu niet en ook niet in de toekomst.
         
KK
is voorlopig nog niet overtuigd dat een brede, verhoogde zebrastrook voor het
horecagedeelte tussen Waaigat en entree van de Voorstraat nuttig is. Er liggen
nu twee zebra’s en mensen zijn slim genoeg om daarover naar de overkant te
lopen. De nieuwe HOV route zal hier ook geen seconden
willen laten liggen.
Anna Marie van der Plas
namens KiesKatwijk


[1] Hier
zijn alle gemeentelijke stukken te downloaden (bij agendapunt 7): https://katwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/125393/Gemeenteraad+25-09-2014

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com