KiesKatwijk stelt opnieuw vragen over werkparken Valkenburg en zweefvliegen

De Kracht van Lokale politiek

In de
vergadering van de gemeenteraad d.d. 17 januari bleek tussen de bedrijven door
dat de werkparken ten noorden van de N206 niet meer haalbaar zijn omdat de
provincie (opnieuw ?) bezuinigd heeft op het Katwijkse deel van de
Rijnlandroute en een overkluizing niet uitvoert. 
Hierover
heeft KiesKatwijk de volgende vragen aan het college gesteld:
1.   Was dit feit al eerder aan de
gemeenteraad gemeld ?
2.   De afspraak is dat er 5000 woningen
komen op het gebied dat in het Masterplan wordt beschreven, en dat is dus het
gebied inclusief de hierboven genoemde werkparken. Is dat juist ?
3.   Ligt het niet voor de hand om de
(voormalige) werkparken, die immers dicht tegen het bestaande dorp Valkenburg
aanliggen, voor woningbouw te bestemmen ?
4.   Dit impliceert dat op het gebied ten
zuiden van de N206 een lager aantal woningen dan het plafond van 5000 dient te
worden gerealiseerd. Klopt deze redenering ?
5.   Dit impliceert tevens dat er meer
ruimte voor bedrijvigheid aan de zuidkant van de N206 moet komen dan eerder in
het masterplan voorzien. Klopt deze redenering ?
6.   Gaat het college van B&W zich voor
deze “uitruil” c.q. “verplaatsing van bestemmingen” sterk maken ? Het gezamenlijk
doel is immers het genoemde aantal woningen te realiseren in een kwalitatief
uitmuntende omgeving en niet om de maximale cashflow voor het
Rijksvastgoedbedrijf te realiseren ?
7.   Het college stelt zich terecht op het
standpunt dat bedrijfsterreinen op de kostbare (en dat dan niet in geld
gemeten) grond op het voormalig vliegveld veel maatschappelijk rendement moeten
opleveren en dat het dus niet aangaat om het alleen over aantallen hectares te
hebben. Zou verplaatsing van woningen naar het voormalige werkpark ten noorden
van de N206 niet een goede gelegenheid bieden om meer ruimte te reserveren
t.b.v. Unmanned Valley (UMV) ? En zou dat niet logischerwijze moeten leiden tot
realisatie van de eerder gewenste grootte van het groene testveld van 1000 x
500 meter ?
8.   Ziet het college ook net als
KiesKatwijk naast een betere toekomstbestendigheid van UMV ook het
landschappelijk belang van een groter en groen testveld waardoor de “groene
long functie” van de groene zone versterkt kan worden ?
9.   Is het college het met KiesKatwijk
eens dat het handhaven van zweefvliegen en andere luchtsporten in dit gebied
hierdoor gemakkelijker gerealiseerd kan worden ?
10.       Is het college het met KiesKatwijk
eens dat het verplaatsen van een aantal woningen naar de voormalige bedrijfsparken
kansen biedt om de kwaliteit van de woonwijk op het vliegveld naar een hoger
niveau te tillen ?


Jaap
Haasnoot
KiesKatwijk
Beluister
ook mijn recente interview over deze kwestie op RTVKatwijk: https://www.rtvkatwijk.nl/rtv-magazine-2/ (datum 26 januari, tijdstip vanaf 11:08 uur)

 

2 reacties

  1. wa schreef:

    Beste Jaap, hulde voor je support aan ons zweefvliegers. In een omgeving waarin wij vaak het gevoel hebben onvoldoende gehoord te worden, is het fijn om te zien dat de (lokale) politiek in KiesKatwijk een partij heeft die zich wél herinnert dat er ooit een gezamenlijke motie door Katwijk en Wassenaar is aangenomen waarin men stelde zich hard te maken voor het behoud van het zweefvliegen op/om Valkenburg.

    • Kies Katwijk schreef:

      Ik kreeg gisteren geen steun in de gemeenteraad met mijn pleidooi om de slechte bestuurlijke afspraken uit het achterkamertjesoverleg niet klakkeloos te accepteren.De grote partijen hebben blijkbaar via de partijlijn instructies gekregen om niet tegen te stribbelen. Als je carrière wilt maken moet je gehoorzaam zijn en niet eigenwijs. Er was wel enig schuldgevoel tegenover de zweefvliegers die bedonderd zijn. Dat werd opgelost door te zeggen dat Wassenaar de zwevers nu maar moet redden. Misschien moet iedereen bij de komende provinciale verkiezingen maar eens niet op de grote partijen stemmen. Ondergetekende is verkiesbaar op nummer 2 bij 50PLUS. Ik heb de houding van de gemeenteraad t.o.v. de zweefvliegers "verraad" genoemd, en dat is het ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com