KiesKatwijk stelt vragen over subsidie aan op etnische basis georganiseerde verenigingen

De Kracht van Lokale politiek


Uit onderzoek van KiesKatwijk blijkt
dat er in de gemeente Katwijk jaarlijks rond de 40.000 euro aan subsidies wordt
verstrekt aan op etnische basis georganiseerde verenigingen. Het staat iedereen
vrij om een vereniging op te richten op welke grondslag en met welke
doelstelling ook, mits er geen wettelijke grenzen worden overschreden. Dat is
dus voor KiesKatwijk geen punt. Wij zien echter niet op welke gronden er in
deze gevallen subsidie zou moeten worden verstrekt. Een Katwijkse vereniging
van voormalige Limburgers zou waarschijnlijk ook alleen op dit kenmerk geen
subsidie ontvangen.

Gelijke monniken, gelijke kappen
Om
misverstanden te voorkomen hecht KiesKatwijk er aan duidelijk te maken dat onze
wens om deze subsidies te beëindigen niet is ingegeven door welke gevoelens of
opvattingen dan ook ten aanzien van de groeperingen die het hier betreft. De
achtergrond is dat we in het algemeen tegenstander zijn van etnische
categorisering in het beleid dat gericht is op het opheffen van achterstanden
of het bevorderen van integratie of emancipatie.
Ons
standpunt hebben we eerder al uitgebreid op papier gezet in onze nota “Gelijke
monniken, gelijke kappen”. Hier is de link naar dit rapport dat door ons Wetenschappelijk Bureau is opgesteld.
Pragmatisme i.p.v. de onderbuik
Wij besteden
hier mede aandacht aan de door ons gestelde vragen om te voorkomen dat ongeïnformeerde mensen
ons met dit initiatief in de hoek van de PVV plaatsen. KiesKatwijk is zeer
gemotiveerd om mensen met achterstanden op het gebied van educatie, taal en
inburgering verder te helpen. Dat is in het belang van henzelf maar ook van
onze maatschappij. Ongerichte subsidiëring van op etnische basis georganiseerde
verenigingen helpt daarbij niet en kan zelfs contraproductief werken. 
We
hanteren dus een pragmatische invalshoek en niet de onderbuik. Het geld van de
ongerichte subsidies zien we liever ingezet in een programma voor integratie,
emancipatie en educatie.  In principe moet
iedere inwoner van Katwijk aanspraak kunnen maken op subsidie of ondersteuning als
hij of zij aan de voorwaarden van het programma voldoet.
De letterlijke tekst van de door
KiesKatwijk gestelde  vragen:
Uit informatie die KiesKatwijk heeft opgevraagd blijkt dat de volgende verenigingen 
die georganiseerd zijn op een etnische grondslag subsidie ontvangen van de 
gemeente Katwijk. 
De Turks Islamitisch Culturele Vereniging ontvangt €
16.494,-; de Marokkaanse vereniging € 18.416,- en de Somalische vereniging
Wadajir ontvangt € 6.500,-. Het betreft het subsidie over 2016.
Er is hier sprake van een exploitatiesubsidie. Het
grootste deel van de exploitatie van de eerste twee verenigingen bedraagt de
(kostendekkende) huur in het pand aan de Colignylaan. Op hun subsidie in
activiteiten is een korting toegepast vanwege het te laat inzenden van
verantwoording en programmering.
De Somalische vereniging kent een bedrag van € 1.000,-
aan activiteitensubsidie. De activiteiten 
van Wadajir zijn alfabetiserende taalles, leerling(huiswerk)begeleiding,
voorlichting onderwijs, werk en gezondheid/zorg en opvoeding gericht op
nieuwkomers. De activiteiten zijn aanvullend op 
het programma van Welzijnskwartier. De vereniging maakt gebruik van de
zaal in sporthal Rijnsoever.
KiesKatwijk
vindt het verlenen van deze subsidies achterhaald en ongewenst en stelt daarom
de volgende vraag aan het college van B&W:
Is het college van B&W bereid om in
overleg met de betrokkenen de subsidie op een redelijke termijn af te bouwen
c.q. te beëindigen ?

Mensen die
wat meer willen weten over dit onderwerp raden wij aan het zeer informatieve
rapport “De etnische bril, categorisering in het integratiebeleid” te lezen. Hier is de link.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com