KiesKatwijk stelt vragen over huisvesting bibliotheek en ambtenaren

De Kracht van Lokale politiek

Wat de toekomst brenge moge…….

Aan: College van Burgemeester & wethouders der gemeente
Katwijk
Van: Jaap Haasnoot (namens Fractie KiesKatwijk)
Betreft: vragen ex. art. 41 RvO over huisvesting bibliotheek
c.a.
7 mei 2019
Geacht college,
Het is nu
langer dan een half jaar geleden dat het ook voor het college van B&W
duidelijk werd dat huisvesting van bibliotheek en aanpalende voorzieningen op
de locatie Noordzeepassage te duur en op meerdere gronden te risicovol was. De
urgentie van nieuwe huisvesting is echter nog onverkort van kracht en hier is
politiek ook voldoende steun voor. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat de
door KiesKatwijk reeds lang gesignaleerde verslechterde financiële positie van
de gemeente Katwijk ondanks de verhoogde belastingen niet meer ontkend kan
worden. Er zullen dus bezuinigingen nodig zijn en dat kan zijn invloed hebben
op het investeringsniveau van de gemeente. KiesKatwijk is verbaasd en bezorgd
dat de raad nog steeds niets vernomen heeft over de koers die het college met
dit bibliotheekdossier wil inslaan.
Tegen deze
achtergrond heeft KiesKatwijk de volgende vragen:
1.     Op welk
moment  bent u van plan om met de gemeenteraad
in discussie te treden over aangepaste plannen voor de huisvesting van de bibliotheek
en aanpalende voorzieningen ?2.      Zowel voor de huisvesting van de bibliotheek als voor de benodigde
aanvullende huisvesting voor de eigen ambtenaren hebt u in het verleden de
gemeenteraad geen keuzemogelijkheid uit meerdere alternatieven geboden. Bent u
bereid om, mede in het licht van de zoektocht naar bezuinigingen, de gemaakte
keuze voor uitbreiding van het gemeentehuis te heroverwegen en bent u bereid om
nu het nog niet te laat is voor beide huisvestingsvragen naar alternatieven te
kijken en deze op prijs/kwaliteitsoverwegingen en risico’s met elkaar te
vergelijken ?3.      Bent u bereid om, tegen de achtergrond van de krapper wordende
financiële mogelijkheden, een combinatie van huisvesting van ambtenaren en
bibliotheek c.a. (incl. parkeergarage)  op de locatie Marktplein[1]
te onderzoeken als een van de mogelijke opties ?4.      Zo nee, wat is
dan uw argumentatie om deze optie bij voorbaat uit te sluiten ?N.B. De door
KiesKatwijk voorgestelde te onderzoeken optie van nieuwbouw op het marktplein
impliceert vanzelfsprekend dat afgezien wordt van de risicovolle en dure verbouwing
van het bestaande gemeentehuis. Een prijs/kwaliteit/risico vergelijking tussen
nieuwbouw, die op een steenworp afstand van het gemeentehuis is gelegen, en
dure verbouw met inherente risico’s kan ons inziens interessante informatie
opleveren die we onszelf als bestuur niet moeten onthouden.
Met
vriendelijke groet,

Jaap Haasnoot


KiesKatwijk

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com