KiesKatwijk werkt mee aan nieuwe variant R-net tracé

De Kracht van Lokale politiek


De ontwikkelingen
rond het tracé van de toekomstige R-net buslijn Leiden-Katwijk zijn inmiddels
weer verder geëvolueerd. Donderdag 2 juli zullen de definitieve standpunten van
de fracties bekend worden maar er doemt inmiddels een meerderheid op voor het behoud
van de rotondes in Katwijk. KiesKatwijk heeft dat eerder ook bepleit en kwam
toen tevens met de volgende aanvullende maatregelen (zie vorige blog) om dat
mogelijk te maken:

 • Een vrije
  busbaan lang de noordkant van de oostelijke Zeeweg.
 • Het verkeershart
  van Katwijk, de kruising Zeeweg-Julianalaan, ontlasten van alle fietsverkeer.
 • De rotondes
  die daarvoor in aanmerking komen voorzien van een R.D.I. (Rotonde Doseer
  Installatie).
 • De
  doorstroming van het fietsverkeer vervolgens bevorderen door rond het
  verkeershart een verkeerslichtvrije “rondweg” voor fietsers te creëren. Deze
  wordt mogelijk gemaakt door fietstunneltjes onder de Zeeweg, zowel bij het
  Mierenweidepad als bij het Waterloopje (is al gepland) en een fietstunneltje
  onder de Julianalaan ter hoogte van de Nieuwe Duinweg.
 • Een aanvullend
  idee is om van de Nieuwe Duinweg een fietsstraat te maken (parkeerplekken auto’s
  handhaven) en om een fietspad vanaf het Sjaloompad langs de sporthal richting
  Julianalaan aan te leggen (geeft meer ruimte aan vrije busbaan).

 
Het idee
achter deze maatregelen is de visie van KiesKatwijk dat we er verstandig aan
doen om alle mogelijke maatregelen te nemen om de doorstroming van verkeer op
de Zeeweg en de Hoorneslaan te bevorderen. Het is geen discussiepunt dat je dat
kunt bereiken door zoveel mogelijk de verschillende verkeerssoorten (voetganger,
fiets, auto, bus) van elkaar te scheiden en vervolgens de kruisingen zoveel
mogelijk ongelijkvloers uit te voeren.
De eerste
maatregel die je dan moet nemen is om drukke oversteekplaatsen op deze twee doorgaande
wegen aan te pakken. In dat verband hebben we eerder gepleit voor
fiets-/voetgangerstunnels op een aantal strategische plaatsen. Dat geeft qua doorstroomcapaciteit een
enorme boost voor alle verkeerssoorten. Het is niet voor niets dat de
deskundigen van de provincie een tunneltje bij het Waterloopje situeren. Dat
heeft echt zin. Maar het heeft dus ook zin op andere plekken. Denk bijvoorbeeld
eens aan de Hoorneslaan-oost waar het verkeer onvoldoende doorstroomt. Dit
heeft op zijn beurt weer gevolgen voor ongewenst sluipverkeer via Westerbaan en
Julianalaan richting Hoornes.
Daarom hebben wij destijds een fietstunneltje
voorgesteld ter hoogte van de Boerslaan. Het synergetisch effect daarvan op het
autoverkeer zou enorm zijn.
De
argumenten zijn doorstroming/capaciteitsvergroting, veiligheid, milieu,
voorkomen van sluipverkeer, en minder kosten om elders problemen op te lossen
die je met deze benadering voorkomt.
Dat zijn
gewoon rationele argumenten. Het is geen hobby of stokpaardje van KiesKatwijk
om infrastructuur zoals tunnels of parkeervoorzieningen ondergronds te bouwen.
Katwijk is echt heel erg vol en zeer compact gebouwd. Bovendien is het beleid
er bewust op gericht om zoveel mogelijk verkeer aan te trekken. Door die enorme
verstedelijking heb je niet veel keuze en zijn zaken als fietstunnels gewoon
noodzaak. Sommigen doen alsof zo’n tunneltje een soort wereldwonder is en kunnen
zich blijkbaar niet voorstellen dat zoiets in Katwijk gerealiseerd zou kunnen
worden.
Het is
teleurstellend dat sommige mensen het belang van zo’n oplossing niet zien, bijvoorbeeld omdat
ze te weinig “het complete plaatje” zien, onvoldoende onderscheid kunnen maken
tussen hoofdzaken van bijzaken en/of te weinig voorstellingsvermogen hebben of
de rationele redeneringen überhaupt niet kunnen volgen. Dat klinkt misschien
een beetje arrogant, maar als het nu eens waar zou zijn ?
Gelukkig
bleek tijdens een zelf georganiseerd ontwerpatelier van een groot aantal
fracties in de gemeenteraad dat die creativiteit en het vermogen om “het grote
plaatje” te zien er in dat gezelschap toch wel was. De visie dat je
verkeerssoorten moet scheiden en verstoringen moet oplossen door ongelijkvloerse
oplossingen bleek daar de sleutel tot een mogelijke verbetering van het
voorstel van de provincie en het college.
Het idee
van de vrije busbaan op de Zeeweg-oost van KiesKatwijk komt hierin terug maar
in een meer radicale en ook betere vorm. Als men dit kan combineren met meer
aandacht voor de fietsroutering dan hebben we een topvariant te pakken en
hebben de raadsleden bij realisatie de samenleving een grote dienst bewezen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com