KiesKatwijk wijst locatie permanent AZC af.

De Kracht van Lokale politiek


Het ziet er naar uit dat een
meerderheid in de gemeenteraad het huidige AZC een definitieve status wil
geven. KiesKatwijk is daar op tegen omdat we het gebied van het huidige AZC
niet geschikt achten om er permanente bewoning toe te staan. Gek genoeg vond de
gemeente dat tot voor kort zelf ook want in het Masterplan Valkenburg heeft het
gebied een heel andere functie. Er gebeurt dus precies wat wij al voorspeld
hebben. Nog voordat er begonnen is om een bestemmingsplan te maken voor het
gebied wordt er al afgeweken van de in het Masterplan vastgelegde
uitgangspunten.
Welk doel dient dit nu ?
Als de
gemeenteraad zijn eigen uitgangspunten verloochent en meegaat met die gedachte
zou daar straks een klein woonwijkje voor pakweg 600 personen kunnen verrijzen.
Vervolgens kan dat wijkje dienen als een bruggenhoofd en kostendrager voor de
woningen waar het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) het nodige geld mee wil verdienen.
De RVB-plannen, die zijn samengevat in het Masterplan, zijn op dit moment
zonder buitengewone kunstgrepen financieel niet haalbaar. Als men eerlijk en
consequent zou zijn dan zou men het AZC gewoon op het voormalige vliegveld en
op een plek waar een woonfunctie is voorzien realiseren. Iedereen is toch
gelijk voor de wet, lees het (toekomstige) bestemmingsplan ?
Blijkbaar
niet dus, want die woonlocatie wordt afgewezen “omdat de het RVB dat niet wil”.
Ik zou haast zeggen laten we dan eens een referendum houden om te horen “wat de
bevolking wil”. Ook het gebied Katwijkerbroek wordt door de gemeente voor
asielzoekers ongeschikt geacht omdat dit een bedrijfsterrein is, en er dus in
principe geen woonfunctie is toegestaan. Prima, dat is consequent en
voorspelbaar gedrag. Maar eh, waarom wil men daar dan wel het wonen van
arbeidsmigranten toestaan ?
Gelijke behandeling staat voorop
KiesKatwijk
houdt niet van draaien en wil voorspelbaar zijn. Wonen doen we alleen in
gebieden die daarvoor bestemd zijn. Iedereen is voor de wet gelijk en dus
zullen we ons tegen een permanent AZC en tegen arbeidsmigranten in
Katwijkerbroek verzetten. Wat ons betreft kan de bestaande situatie van een
tijdelijk AZC op de huidige locatie overigens nog voor jaren gehandhaafd
blijven. Dat moet voor COA voldoende zekerheid bieden en voor vluchtelingen
maakt het niks uit. Katwijk is nu de enige gemeente in Zuid Holland met een AZC
en blijkens het gemeentelijk onderzoek hebben we nauwelijks ruimte voor zo’n
instelling. Laat men dus de komende jaren gebruiken om elders locaties te
vinden in gemeenten met meer mogelijkheden. Katwijk is nu al teveel versteend.
Een kwestie van geld
Het is
gewoon een kwestie van gezond ruimtelijk beleid, welke functies kunnen het
beste in welke gebieden worden toegestaan. KiesKatwijk wil op het Vliegkamp
Valkenburg liefst een combinatie van natuur, recreatie en werkgelegenheid.
Wonen kan overal elders beter en goedkoper. Probleem is dat bij de grondeigenaar geld centraal
staat, aan wonen kun je meer verdienen dan aan natuur of aan bedrijfsterrein.
Moet Katwijk de wereld redden ?
KiesKatwijk
begrijpt niet waarom een herenafspraak met het COA over een langjarige
vestiging van asielzoekers in de huidige legeringsgebouwen niet voldoende kan
zijn. De denkfout die veel gemeenteraadsleden maken is dat het alleen aan
Katwijk zou zijn om de problemen van het COA op te lossen. Dat is een
misvatting, Katwijk kan en hoeft de wereld niet te redden, het betreft een
landelijk probleem. Wat ons betreft is het een probleem dat ook op de schaal
van de provincie Zuid Holland kan worden bekeken en opgelost. Het principe dat
daarbij tussen gemeenten gehanteerd moet worden is “draagt elkanders lasten”,
waarbij wat ons betreft de breedste gemeentelijk schouders de meeste lasten
voor hun rekening kunnen nemen. Dat is beslist geen Nimby gedrag want Katwijk
gaat wat ons betreft voorlopig gewoon door met zijn gidsfunctie door de komende
jaren 1200 asielzoekers op de huidige wijze te huisvesten.
Emotiepolitiek
Je moet dit
soort problemen naar onze mening dus als beleidsmakers op een zakelijke wijze
analyseren. KiesKatwijk doet dat zonder het menselijk aspect uit het oog te
verliezen. Het blijkt echter dat de meeste partijen in Katwijk een vorm van
emotiepolitiek bedrijven. Ten eerste wil men kost wat het kost niet
geassocieerd worden met het gedachtengoed van de PVV, en daarom is men bang om
tegen een permanent AZC te stemmen. Ten tweede denkt men alleen maar op de
schaal van Katwijk, terwijl de oplossing minimaal op provinciale schaal moet
worden gevonden. Ten derde vindt men het fijn om een goede daad te verrichten
met gemeentelijke middelen en instrumenten.
Ego’s
In de
betogen kwam namelijk voortdurend het woord “humaan” aan de orde, en ik heb zelfs de formule “omzien naar elkaar” gezien. Prachtig voor
de bühne en voor het eigen ego. Maar het is echt gevaarlijk om in de politiek
met moreel-ethische begrippen te zwaaien, waarbij bovendien impliciet een
zakelijk beleid als “inhumaan” wordt bestempeld. Emotiepolitiek leidt meestal
tot slechte resultaten voor mensen. KiesKatwijk wil de bestaande situatie
gewoon handhaven en wil geen uitzondering maken op de normale regels die voor
iedereen gelden. Ook wij zijn humaan en daarom willen we vanuit de belangen van
onze eigen bevolking de lasten eerlijker over alle gemeenten verdelen. Voor de
vluchtelingen maakt dat niks uit.
Goedkope huurwoningen
Het COA
benadrukte laatst de verrijking die statushouders voor onze samenleving kunnen
betekenen. Allemaal prachtig, maar naast baten zijn er ook lasten en problemen,
dat moeten we niet ontkennen. Katwijk levert al jaren een grotere bijdrage dan
welke andere gemeente in Zuid Holland. Laten we daarom onze energie richten op
het realiseren van echt goedkope en qua concept vernieuwende huurwoningen, zowel
voor de eigen bevolking als voor statushouders. Dat zou nog eens humaan zijn.
Rationeel afwegen is blijkbaar
lastig
Ten slotte
het volgende. Bij het beoordelen van raadsvoorstellen is het nuttig om in ieder
geval de volgende vragen te beantwoorden in de meningsvormende fase:

  1. Wie heeft
    er om dit beleid gevraagd c.q. in wiens belang wordt dit voorstel gedaan of wie
    wordt er beter van ?
  2. Welk probleem lost dit voorstel op ?
  3. Welke nieuwe problemen roept dit voorstel op ?
  4. Wat levert een kosten-batenafweging op ?

Het laatste met dien verstande dat
kosten en baten niet alleen in geld moeten worden gemeten maar ook in termen
van maatschappelijke kosten en opbrengsten. Lijkt me een leuke opgave om deze
vragen eens op de casus van het AZC los te laten. Voor ons staat het vast dat
de vluchtelingen niet beter worden van het permanent maken van de status van
het huidige “tijdelijke” AZC. Dus waarom doen we het dan ?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com