KiesKatwijk wil een ondertunnelde N206

De Kracht van Lokale politiek

Foto: Leidsch Dagblad

Die tunnel moet er komen!

Het doel van KiesKatwijk sinds vele jaren is dat de N206 op het hele grondgebied van Katwijk ondertunneld wordt. Bij Valkenburg is de strijd verloren maar op de rest van het traject is nog een wereld te winnen. Onze strategie was om te wachten totdat de Tjalmaweg open gaat. Daarna krijg je problemen bij de verkeerslichten waarop die snelweg eindigt. Op dat moment heb je een goed klimaat om ook maatregelen op de rest van het traject te eisen. Maar omdat er nu op stel en sprong busbanen moeten komen voor het R-net is nu het moment aangebroken om opnieuw de strijd aan te gaan voor ondertunneling.

De geschiedenis herhaalt zich

Katwijk blundert weer

De merkwaardige aanvliegroute die door de gemeente Katwijk wordt gekozen om een slecht project te promoten is in onze ogen zorgwekkend. Het echte probleem is niet dat er busbanen nodig zijn maar dat de Rijnlandroute slechts voor een deel in het huidige project is opgenomen. De N206 is over het complete grondgebied van de gemeente Katwijk gewoon de Rijnlandroute, ook al valt hij voor een deel buiten de scope van het project met dezelfde naam. Het wegvak van de afslag bij de N441 tot de grens van Noordwijk krijgt dezelfde of zelfs grotere problemen als die er op traject van de Tjalmaweg spelen. Alleen zijn er tot op heden geen maatregelen bedacht die de “Rijnlandroute fase 2” betreffen.

De provincie liet ons tot nog toe in de steek

Het vorige college in Katwijk heeft die problemen aan de Rijnlandroute ook wel onderkend en een onderzoek en nota gepubliceerd om van de Tjalmaweg geen doorstroomweg te maken maar een soort stadsweg. Dat onderzoek zat steengoed in elkaar, en het regioverkeer zou in dat plan via de Pioniersbaan, later Zuidelijke Randweg Bollenstreek genoemd, met een extra afslag op de A44 worden aangesloten. De provincie heeft niet het risico willen lopen om vertraging te krijgen op het bouwproces van de Rijnlandroute en de regio liet ons stikken.

Dit college keert zich tegen de eigen inwoners

Nu komt het huidige college met een heel raar plan. Ze doen aan koppelverkoop. Er is een lokkertje van wat groen en een geluidsscherm en of we dan effe de Duinvallei willen asfalteren met alle gevolgen van dien. Allerlei burgerinitiatieven die daar groeien en bloeien, inclusief het evenemententerrein van de Oranjevereniging, worden om zeep geholpen. Het is een aanslag op de fijne sociale weefsel van de lokale gemeenschap die allemaal onzichtbaar met die activiteiten zijn verbonden. Moet dat allemaal kapot voor een busbaan? Gemeentebelangen die ons continu verveelt met groene praatjes maar die in de praktijk gewoon een asfaltpartij is moet zich kapot schamen.

Dit is ons recept voor de N206

KiesKatwijk vindt dat de provincie Zuid Holland, die immers de eerste verantwoordelijke is voor de provinciale weg N206, het volgende recept moet volgen:

  1. Laat het R-net, dat op de Zeeweg en het verdere traject gewoon op de openbare weg rijdt, ook op het wegvak N206 door Katwijk aan den Rijn voorlopig nog gewoon op de openbare weg rijden;
  2. Definieer het project “Rijnlandroute fase 2”, dat toch ooit eens geformuleerd zal moeten worden, en begin daar morgenochtend mee;
  3. Rijnlandroute fase 2 omvat het wegvak van de N206 vanaf de afslag N441 tot aan de grens van de gemeente Noordwijk. Dit traject omvat dus tevens de vervanging van het Zeewegviaduct en de vervanging van de Nieuwe Roversbrug door de Allernieuwste Roversbrug, die straks als vaste brug gebouwd kan worden;
  4. Leg de stroomweg N206 aan in een landtunnel, al dan niet van het type DoDo (dicht-open, dicht-open). Als Voorschoten, waar nauwelijks mensen langs het tracé van de Rijnlandroute wonen een geboorde tunnel krijgt hebben we hier in Katwijk met vele duizenden mensen pal op de Rijnlandroute toch wel een landtunnel verdiend. De Tjalmaweg is een gemiste kans en wordt een drama voorspel ik u. Laten we daar van leren en het op de rest van het traject beter doen.
  5. De financiering is eenvoudig. De scope van het project Rijnlandroute is gewoon te klein gekozen. Het is van de gekke, betreurenswaardig en zelfs schaamtevol dat we die investering van pakweg 1 miljard euro laten doodlopen op een paar verkeerslichten en het traject vervolgens als een Karrespoor dwars door Katwijkse woonwijken voortzetten. Dat is toch niet uit te leggen provincie Zuid Holland?

Voor de mensen op het gemeentefort heeft KiesKatwijk het volgende advies:

  1. Ga nou eens handelen waarvoor u bent aangesteld en dat is het dienen van de belangen van Katwijk en haar inwoners. Met dit busbanen voorstel doet u dat niet, er ontstaat een suboptimaal resultaat als ik het netjes zeg;
  2. Probeer vervolgens eens buiten de kaders te denken en probeer daarbij tevens het grote plaatje te zien. Met uw meekoppel-verkoopverhaaltje geeft u er blijk van dat ook hier nog ruimte voor verbetering is;
  3. Ga eens strategisch denken. U heeft een paar instrumenten in handen die mits juist toegepast tot een beter resultaat kunnen leiden;

Gijsbert Schrijvers
Jaap Haasnoot

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com