KiesKatwijk ziet graag een Tunnel bij de N206

De Kracht van Lokale politiek

Het onderwerp tunnel is niet nieuw. Al meer dan 10 jaar spreken zowel de bewoners als de gemeenteraad over dit onderwerp. Nu er een vraag van de provincie ligt om mee te denken over een variant voor een extra busbaan bij de N206, lijkt het KiesKatwijk opportuun om wederom de tunnel weer uit te kast te halen.

Meekoppelkansen of betaalkansen?

De gemeente heeft de samenwerking met de provincie bestempeld als meekoppelkansen. Daarvoor zal de gemeente ruim 1,5 miljoen euro uit de reserves moeten trekken om mee te betalen aan een stukje groenversterking en een metershoge geluidswand. Dit om de fijnstof en geluidshinder terug te dringen. Voor KiesKatwijk is dit geen meekoppelkans maar een meebetaalkans. De geluidsnormen zijn veel te hoog en ook de fijnstof is buiten de gestelde richtlijnen. Het is aan de provincie om hier actie op te ondernemen. Met andere woorden: Provincie los deze problemen zelf op, maar laat niet de gemeente Katwijk deels opdraaien voor deze maatregelen waarbij we 1,5 miljoen euro zouden moeten inleggen.

Provincie aan zet

KiesKatwijk is er van overtuigd dat als wij niet meebetalen aan deze oplossing de provincie gedwongen zal worden om een goede oplossing te presenteren zodra ze starten met het PIP (provinciaal inpassings Plan). Bij de uitvoering van de PIP zal er gekeken moeten worden naar geluid, fijnstof en stikstofmitigatie, zaken die nu al niet in orde zijn en dus zal de provincie zelf gedwongen worden deze problemen aan te pakken. Misschien gaan dan de ogen open dat een Tunnel de beste oplossing is!

Bewoners , omwonenden en Oranjevereniging

De Rijnlandroute stopt bij de kruising N441. Vanaf dat punt moeten er ad hoc oplossingen worden gezocht om bussen en overig verkeer zo goed mogelijk door te geleiden naar Katwijk, Noordwijk en de rest van de Bollenstreek. Om een extra busbaan aan te leggen moet een deel van de Duinvallei gebruikt worden. Op dit stuk hebben momenteel veel mensen een stukje grond in gebruik met een contract tot 2028. Zo ook de Oranjevereniging. Deze hebben al aangegeven niet blij te zijn met de communicatie en het eventueel verdwijnen van de ruimte voor het evenementen terrein. KiesKatwijk steunt de gebruikers van die gronden en ook de OV. Afspraak is afspraak!

Geen steun voor het voorstel, wel voor aangepaste voorstel

In de raadsvergadering van donderdag 17 februari heeft KiesKatwijk tegen het voorstel gestemd om 1,5 miljoen uit te trekken om mee te betalen aan een stukje groen en een geluidswand. Het is het probleem van de provincie om de inpassing van de busbanen zo goed mogelijk te regelen. Bewoners hebben reeds aangegeven dat een geluidswand geen oplossing kan bieden. Om deze redenen gaat KiesKatwijk dus niet mee met het voorstel van B&W.

Wel heeft KiesKatwijk samen met andere partijen een motie gemaakt en meegewerkt aan amendementen. Deze zijn allemaal gesteund door de gemeenteraad. KiesKatwijk heeft samen met de andere partijen het college opgedragen om eerst goed en duidelijk onderzoek te laten doen en de lobby naar de provincie op te starten voor een Tunnel. Maar laten we niet vooraf al 1,5 miljoen euro uitgeven aan iets dat geen echte oplossing is.

De volledige bijdrage in het eerste termijn kunt u hier terugkijken

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com