Klimaat, duurzaamheid en groen

De Kracht van Lokale politiek

De praktijk heeft de afgelopen jaren laten zien dat men in Katwijk vooral in stenen en asfalt wilde investeren. De groene ambities zijn vooral vertaald in papieren beleidsnota’s, maar niet in geld en concrete plannen.

Desondanks kloppen sommige partijen zich voortdurend op de borst over hun groene karakter. Wij hebben er weinig van gemerkt en dat moet echt veranderen. Groen is van levensbelang en essentieel voor de leefbaarheid van onze gemeente. De passieve houding rond de kans die er lag om het Rijnpark te realiseren in Katwijk aan den Rijn is tekenend voor de houding van ons bestuur. Dat moet echt anders. KiesKatwijk heeft hiervoor jarenlang gevochten en nauwelijks steun ondervonden van andere partijen.

Jarenlang hebben wij gepoogd om de stichting Steenbreek voet aan de grond te laten krijgen in Katwijk. Slechts tegenwerking was ons deel. Duurzaamheid is een breed begrip. Wij zijn beslist geen klimaatontkenners en pleiten voor het zuinig omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. Maar je moet wel je gezonde verstand blijven gebruiken als het gaat om investeringen met belastinggeld. Helaas ontbreekt dat volkomen in Katwijk. Het project “Hoornes Aardgasvrij” is daar een goed voorbeeld van.

Het klimaatrendement van dit experiment is zeer kwestieus en de risico’s voor onze gemeente en haar inwoners zijn enorm. Niet doen dus. Als je iets goeds wilt doen voor het klimaat kun je er beter voor zorgen dat de nieuwe wijk Valkenhorst een state-of-the-art voorbeeld wordt op dit terrein. Daar is nog een wereld te winnen stellen wij vast. Als wij voldoende steun krijgen van de kiezer stoppen wij de geldverslindende onzinprojecten.

Wat zegt ons verkiezingsprogramma

 1. Duurzaamheid moet onlosmakelijk verbonden zijn aan alle bouwplannen en
  gebiedsontwikkelingen. Circulair bouwen waar mogelijk moet de norm worden.
 2. “Operatie Steenbreek” moet actief uitgevoerd worden, minder stoeptegels en meer groen vanwege waterbeheersing en biodiversiteit.
 3. KiesKatwijk is voorstander van het realiseren van projecten op het gebied van groen,
  recreatie en natuurbehoud. De vergroening moet serieus worden aangepakt. Vergroening van wijken is om meerdere redenen noodzakelijk.
 4. De energietransitie wordt gefinancierd door de landelijke overheid, het mag de Katwijker geen extra geld kosten. Het project Hoornes Aardgasvrij kent te veel risico’s en onzekerheden en het klimaatrendement is zeer twijfelachtig. Daarom willen we hier mee stoppen.
 5. De gemeente staat open voor innovaties en nieuwe technieken die duurzaamheid
  ondersteunen. Kansen en mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen (b.v. SolarRoad) worden serieus bekeken maar onze burgers zijn geen proefkonijnen voor onbewezen technieken.
 6. Lokaal lossen we het klimaatprobleem niet op. Daarom zetten we in op realistische doelen. De gemeente Katwijk moet niet voorop willen lopen bij de energietransitie. De betaalbaarheid voor de burger is een belangrijk beslis criterium.
 7. KiesKatwijk is tegen het verwijderen van gasleidingen in verband met eventueel toekomstig gebruik van waterstofgas.
 8. Geen windmolens bij het Valkenburgse Meer. Wij willen inzetten op zonnepanelen op daken.
 9. Vuurwerk heeft weinig voordelen en veel mensen en dieren ervaren overlast. Wij steunen initiatieven om die overlast terug te dringen.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com