Laatste kans voor Katwijkse politiek

De Kracht van Lokale politiek

Laten we onze gemeente in het ongeluk storten?

Het opportunistische opzetje om het bestemmingsplan Valkenhorst er even snel door te jassen begint te verkruimelen. U kent de voorgeschiedenis. B&W heeft zonder voorafgaande instemming van de gemeenteraad contractueel allerlei schadelijke voorwaarden geaccepteerd voor deze gebiedsontwikkeling. Daardoor werden alle goede voornemens van de gemeente Katwijk om er iets moois van te maken onmogelijk gemaakt. De prachtige geplande meanderende krekenstructuur, met vele kleine stroompjes wordt een lelijke brede vaart. De auto’s die we onder de grond zouden parkeren moeten gewoon op straat komen. De twee brede viaducten over de snelweg die de barrièrewerking tussen de beide dorpsdelen moest doorbreken zijn een soort smalle plank en een fietsbrug geworden. Het ooit geplande derde viaduct was al tijden daarvoor gesneuveld. Klimaatbestendigheid doen we niet aan. Katwijk zorgt maar voor windmolens, het Rijk doet niks aan de energievoorziening want dat kost allemaal geld. Groen- en recreatievoorzieningen, hetzelfde recept, we worden afgescheept met een fooi. Het AZC mag niet op de rijksgrond op Valkenhorst maar moet op gemeentegrond in het schaarse groen van de Mient Kooltuin. En zo is er nog een hele rij van andere zaken die niet overeenkomen met wat de gemeenteraad ooit als idealen en als uitgangspunten heeft vastgesteld.

Asociaal woningbouwprogramma

Het woningbouwprogramma is natuurlijk de belangrijkste misser. B&W heeft geaccepteerd dat 65% van de 5600 woningen op het voormalig vliegveld “zo duur wordt als de markt kan dragen”. Bovendien moet het merendeel van de 35% betaalbare woningen op de postzegel grond van BPD, pal naast de toekomstige snelweg worden gepropt. Op die manier kan het Rijk de winst zo hoog mogelijk houden. De coalitiepartijen stonden vooraan om dit plan van allerlei loftuitingen te voorzien en daar sloten partijen als PvdA en D66 zich volmondig bij aan. Achteraf begint men te zeuren over een groenstrookje. Maar dat is natuurlijk een aanfluiting of symptoombestrijding. De weeffout is natuurlijk dat je die 5600 woningen niet fatsoenlijk over het hele vliegveldterrein verspreid hebt. De BPD postzegel nog verder inkrimpen leidt alleen maar tot minder ruimte en leefbaarheid voor de toekomstige bewoners langs het toekomstige fijnstofriool N206.

Zwak bestuur en een gebrekkige organisatie

Maar het ergste moet nog komen. Het huidige rampencollege had bij het ondertekenen van het contract geen enkel zicht op de financiële gevolgen en heeft toch getekend. Ze hadden geen idee waarvoor ze hebben getekend. Dat is verwijtbaar disfunctioneren. Het kostenverhaal is bovendien ongelooflijk slecht geregeld. Als de plannen doorgaan gaat Katwijk failliet en dat gaat elke inwoner merken in zijn portemonnee. En daar blijft het niet bij. Alle holle retoriek van “omkijken naar elkaar” kan straks in de prullenmand. 

Financiële boobytrap

KiesKatwijk en Hart Voor Katwijk waren lang roepende in de woestijn. Een eerste incomplete impactanalyse die op ons aandringen is uitgevoerd liet schrikbarende uitkomsten zien en is snel weer in het archief gestopt. De enorme financiële lasten die naar nu pas blijkt op ons afkomen zijn bewust niet meegenomen in de Katwijkse meerjarenbegroting. Een meerjarenbegroting waarover de provincie ook zonder deze financiële boobytrap al de alarmbel heeft geluid. Het is dus nog erger dan de provincie op dit moment kan vermoeden. 

Na de verkiezingen de zondvloed

De financiële specialisten van de coalitiefracties die ik op de gevaarlijke situatie heb gewezen hebben mijn mails niet beantwoord. Het college doet net of er niets aan de hand is onder het motto “na de verkiezingen de zondvloed”. Dit kan zo niet goed aflopen. 

Maar de eerste scheuren dienen zich aan in het verbond van wegkijkende partijen. De PvdA leden hebben recent in hun politieke programma vastgelegd dat er meer betaalbare woningen op Valkenhorst moeten komen. Een blamage voor de lokale PvdA-fractie die keihard is teruggefloten door de leden. Matthijs kan nu niet meer voor het bestemmingsplan stemmen. Wie volgt? KiesKatwijk gaat nu medestanders krijgen, overigens uitsluitend omdat de verkiezingen er aan komen. Tot nog toe werden wij door niemand gesteund! Nog zeer onlangs werd ons verzoek om de besluitvorming uit te stellen totdat alle financiële gevolgen in beeld zijn van tafel geveegd door bijna alle partijen. Onprofessioneel, en onwijs onverantwoordelijk. Donderdag brengen wij een herkansingsmotie in. Kijken of er nu wel meer mensen in de gemeenteraad zijn die de kamikazepolitiek van dit college willen stoppen. Eerst alle informatie, dan pas besluiten!

De kiezer is gewaarschuwd. Hier blijkt bij uitstek hoe belangrijk het is wie er in het gemeentehuis aan de touwtjes trekt!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com