Mene Tekel

De Kracht van Lokale politiek

Nepplan Verkeersveiligheid is fopspeen

Schaarste en beleidsarmoede

Recent verscheen er een artikel in het economenblad ESB van een hoge pief in de Haagse ambtenarij die de open deur intrapt dat het “schaarstedenken” centraal zou moeten staan in het beleid. De man heeft natuurlijk volkomen gelijk. Ik raad elk raadslid aan om dat artikel te lezen want het kan 1 op 1 vertaald worden naar de Katwijkse situatie. Alhoewel, laat ook maar zitten want er wordt toch niks gedaan met die kennis.

Gemeenteraad is overbodig

De meeste raadsleden zullen die schaarsteproblematiek nog niet door hebben omdat ze hun rol vooral zien als het afstempelen van alles wat er uit het gemeentefort komt onder het motto “politieke vrienden eerst”. Dat is een verkeerde rolopvatting want raadsleden hebben een eed afgelegd om “de belangen van Katwijk en haar inwoners te dienen”. De belangen van de eigen inwoners zouden dus het ijkpunt moeten zijn.

De hoofdtaak van een raadslid is niet het kritiekloos en principeloos afdekken en ondersteunen van wrakkig beleid dat hier veel te vaak wordt geproduceerd. Een navrant voorbeeld daarvan was het afstempelen door SGP en CU van het dure voorstel voor een kinderburgemeester. Ze kraakten dit voorstel van DURF terecht helemaal af. Maar ze stemden er toch schaamteloos mee in onder het motto “politieke vrinden eerst”. Deze afstempelraad heeft zichzelf daarmee overbodig gemaakt. En dus kan het autoritair opererende college van B&W zich van alles permitteren. Als u mij niet gelooft kijk dan even naar mijn raadscollege Tawfik:

Helemaal mee eens

Actieplan is vooral lucht

Deze week hebben we weer een treffend voorbeeld van armoedig beleid op de agenda van de gemeenteraad staan. Met veel bravoure, het gebruik van veel te veel woorden die als rookgordijn moeten dienen, en de productie van een onleesbaar raadsvoorstel wordt er een “Actieplan Verkeersveiligheid 2023-2026” aangeprezen. Het is eigenlijk zonde om er veel woorden aan te spenderen want er is hier weer eens een volkomen lege huls geproduceerd. Op een later moment ga ik er misschien nog wel iets over zeggen. Het komt er op neer dat er 1 schamele ton per jaar wordt uitgegeven aan de verkeersveiligheid. De helft daarvan wordt opgesoupeerd door “communicatieprofessionals”. Het “actieplan” omvat niets extra’s zoals de ronkende titel suggereert. Het is gewoon het reguliere budget voor onderhoudsdingetjes uit de begroting dat in een dure bonbondoos als verpakking is gestopt.

Gedragsbeïnvloeding

De helft van dat geld wordt zoals gezegd tamelijk nutteloos besteed aan communicatie uitingen die duur als “gedragsbeïnvloeding” worden aangeprezen. Is dit een kerntaak? Zitten we soms in China? Ik denk dat er daarnaast alleen al een ton is verbrand aan ambtenarenuren om dit werkstukje te produceren en er over te vergaderen. Erg interessant, maar zitten onze inwoners daar nu op te wachten? Het antwoord is natuurlijk een hartgrondig neen. Gaat dit mensenlevens redden en de veiligheid en leefbaarheid verhogen? Nee natuurlijk, maar het houdt wel het veel te grote smaldeel aan communicatiemedewerkers van de straat.

Geen geld voor de eigen inwoners

De kern van de zaak is de schaarste waarmee ik het artikel begon. Het geld in Katwijk is op. In de vorige afleveringen heb ik uitgelegd dat dit komt door het Gat van Valkenhorst. Een kwestie die de meeste raadsleden niet doorgronden omdat ze de feiten niet bestudeerd hebben of het niet snappen. Dat gaat naar verwachting om meer dan 100 miljoen euro’s die niet aan de bevolking van Katwijk ten goede kunnen komen. Wij kunnen die enorme uitgave als relatief kleine gemeente niet aan en dus moeten onze inwoners voor deze beleidsblunder de prijs betalen. Dat gaat in de vorm van hoge belastingen en zeer karige voorzieningen. Een paar ton voor verkeersveiligheid voor de eigen inwoners en meer dan 100 miljoen euro voor Valkenhorst t.b.v. expats en de regio. Zo rolt dat in Katwijk.

Mene Tekel

Die sterk stijgende belastingen en het steeds weer nee verkopen als er voorzieningen voor de eigen inwoners worden gevraagd zijn de tekenen aan de wand. Er is bijvoorbeeld wel geld voor een peperduur regionaal hoge temperatuur warmtenet waar we in Katwijk weinig aan hebben. Kleedkamers voor Valken ‘68 wordt lastig. Verkeerde prioriteiten. Na ons de zondvloed. Het is daarnaast ook een teken aan de wand dat men het verwachte verlies op de Gebiedsontwikkeling Valkenhorst geheim wil houden voor raadsleden. Een ander punt is dat men onnodige flauwekulzaken als participatie en de kinderburgemeester in de strijd gooit om als afleiding voor het volk en de gemeenteraad te dienen. Die verspilde tijd en energie mag ook een paar centen kosten, zelfs meer dan er aan verkeersveiligheid wordt uitgegeven. Wat een drama! Volgende keer meer over de inhoud van het Nepplan Verkeersveiligheid, waar trouwens ook de Binnensluis weer in figureert. Nou dan weet u het wel….

Het kan allemaal zoveel beter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com