Naïviteit is verleden tijd

De Kracht van Lokale politiek


Gemeentepolitiek in verwarrende
tijden
Met de
regelmaat van de klok worden we opgeschrikt door soms bizarre gebeurtenissen en
uitingen van gewelddadigheid. Zeer recent weer de aanslag in Nice en de
staatsgreep in Turkije. Het lijkt er op dat we in een tijdsgewricht zijn
aangeland waarin tegenstellingen van allerlei aard, en tussen allerlei groepen
en ook op allerlei onverwachte plekken, tot uiting komen in gewelddadigheden.
Het betreft wereldwijde ontwikkelingen maar het is zeker interessant en zelfs
noodzakelijk om na te denken over mogelijke consequenties voor de lokale
politiek.
Love en peace
Dit soort
conflicten, en de gewelddadige uitingen er van, zijn natuurlijk van alle
tijden, alleen in West-Europa hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog blijkbaar
in een soort vreedzame luchtbel geleefd. Serieuze sociale onrust was iets dat
zich vooral in ontwikkelingslanden of in het Midden-Oosten afspeelde. In
Nederland ging sociale onrust hooguit over koopkrachtplaatjes en misschien over
een demonstratie op het Malieveld. Verder was er vooral veel love en peace.
Zevenklapper
Toegegeven,
we hebben in Duitsland even de Rote Armee Fraktion gehad. En in ons land zaten
rond Eindhoven een halve man en een paardenkop in de Rode Jeugd. Maar dat was
het wel zo’n beetje. Ja er is eens een zevenklapper afgegaan onder het venster
van staatssecretaris Aad Kosto en we hebben twee politieke moorden gehad. Maar
die daden leken toch vooral het werk van eenlingen die we kunnen karakteriseren
als “verwarde mannen”. Ideologie speelde hier overigens wel een belangrijke rol.
Dat was voor zover wij weten niet het geval bij de aanslag met een personenauto
destijds te Apeldoorn.
Verwarde mensen
Uit de
eerste berichtgeving lijkt ook bij de aanslag te Nice de oorzaak eerder te
liggen bij de geestelijke gezondheid
van de dader en is er geen sprake van een georganiseerde vorm van terrorisme. Daar
hebben we meteen een eerste linkje naar de (lokale) politiek. Google maar eens
op “verwarde man” en je schrikt van het aantal incidenten.
Inmiddels
hebben het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het “Aanjaagteam verwarde personen
geïnstalleerd. Er is dus echt iets aan de
hand
want de overheid begint meestal pas met nadenken als de problemen al uit de hand zijn gelopen. Het probleem
heeft natuurlijk heel veel te maken met bezuinigingen op de geestelijke
gezondheidszorg en met de terugtredende overheid.
Verwarde politici
De
gemeenten (lees VNG, lees beroepspolitici) hebben met graagte, en vooral op
grond van machtsmotieven, een aantal taken op het sociale domein van het Rijk
overgenomen. Het dealtje was natuurlijk bedoeld als leuke bezuiniging maar werd
heel anders geframed en verkocht. Ik herinner me nog het sleutelwoord “keukentafelgesprek
uit de reclamecampagne. “Dichter bij de mensen” was de slogan. Ik heb er nooit
in geloofd maar sommige partijen hadden er baat bij om naïef te zijn en dus
kregen we van hen weer de gebruikelijke zalvende verhalen vol met
gemeenplaatsen en clichés. 
Maar hebben
de gemeenten ook voldoende instrumenten om werkelijk iets te kunnen betekenen in het
sociale domein ? Verwarde mannen en bejaarden met een natte luier of
onvoldoende huishoudelijke hulp zijn de symptomen dat er hier soms iets mis is.
Ziet u de
link met de lokale politiek ? En ook met de Katwijkse politiek ? Hierover later
in een volgende blog meer. De terugtredende overheid is dus onderdeel van het probleem. Daarom moet
je ook niet vreemd opkijken als er zaken soms flink uit de hand lopen.
Gaat de wal het schip keren ?
De overheid
is onderdeel van de problemen maar natuurlijk niet de hoofdoorzaak.
Hoofdoorzaken van sociaal-maatschappelijke problemen zijn o.a. te vinden in de economische
crisis, de enorme transformaties en stille revoluties die plaatsvinden als
gevolg van technologische ontwikkelingen, de massale migratiestromen en de
enorme uitbuiting en scheve welvaartsverdeling. De 62 rijkste mensen op onze planeet bezitten evenveel als de 3,5 miljard
armste mensen van de wereld. Daar komt kort samengevat dus rotzooi van. Uiteindelijk
ook in Katwijk.
De overheden
vormen op zichzelf een probleem in die gevallen dat er niet adequaat wordt
opgetreden tegen de problemen en uitdagingen van de veranderende werkelijkheid.
Dat geldt zowel voor de VN, voor de EU, voor de Staat der Nederlanden als voor
de gemeente Katwijk.
Investeren in mensen
Om die
reden hebben we in Katwijk, samen met anderen, sterk aangedrongen op een
effectief integratie programma. Om dezelfde reden hebben we in het verleden ook
sterk aangedrongen op het verhogen van het opleidingspeil in Katwijk. Allemaal
investeringen in mensen die zich op termijn terugbetalen of die bij mislukking zullen
leiden tot grote maatschappelijke problemen.
De
ontwikkelingen rond de recente staatsgreep in Turkije laten op gemeentelijk
niveau zien dat we leven tussen mensen die soms weinig begrip hebben van
democratisch waarden. Dat komt omdat ze er niet mee opgegroeid zijn, en soms
zelfs nooit buiten hun beperkte subcultuur zijn getreden. De opvoedingspraktijk,
satelliettelevisie en de woonsituatie in getto’s zijn zeer bepalend. Ook uitsluiting
en discriminatie vanuit de samenleving vervullen een negatieve rol. Soms beheerst
men niet eens de Nederlandse taal en het is dan ook niet gek dat men met die
achtergrond vervolgens heel andere waarden en opvattingen tussen de oren heeft
dan de gemiddelde autochtoon. 
Daar moeten we dus iets mee in de
gemeentepolitiek. Ik neem aan dat de relevantie en urgentie hiervan geen uitleg
behoeft.
Omdat we
dit zo’n belangrijk onderwerp vinden hebben we verleden jaar al onze
opvattingen in de nota “Gelijke monniken, gelijke kappen” neergelegd. Helemaal geen moeilijk stuk. Gewoon
gezond verstand politiek, zoals u van KiesKatwijk gewend bent.
Jaap
Haasnoot

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com