“Nieuwe Bestuursstijl” gemeente Katwijk gekenmerkt door dom houden van de volksvertegenwoordiging en de inwoners

De Kracht van Lokale politiek

Hoogbouw
op de Broekweg ?
Op 13 mei
kwam er bij raadsleden die zich geabonneerd hebben op de persberichten van de
gemeente Katwijk een mailtje binnen.
Uit de cryptische
tekst kon je opmaken dat er plannen zijn gemaakt voor het gebied tussen het
vliegveld en de Tjalmaweg. Die grond is blijkbaar deels in eigendom van de
grootste projectontwikkelaar van Nederland, de BPD. Dat bedrijf is onderdeel
van de Rabobank. 
Je kunt er van op aan dat als de gemeente en BPD afspraken ondertekend
hebben de plannen al redelijk concreet zijn. Ze weten dus al wat voor type
woningen en in welke hoeveelheden er daar gebouwd zullen worden. En er zullen
ook allerlei afspraken gemaakt zijn over voorzieningen, parkeren, wegen etc. Na
op een paar knoppen gedrukt te hebben kreeg ik de mededeling dat er vrijdag wat
geheime stukken op het systeem van de gemeenteraad zijn geplaatst. Daar mag ik
dus op dit moment niks over zeggen maar de aanpak is dezelfde als bij de deal
met het Rijksvastgoedbedrijf. Burgers (minimale inspraak) en gemeenteraad
worden monddood gemaakt c.q. laten zich monddood maken.
Ik herinner
me dat met name het CDA en anderen in de gemeenteraad allerlei ideeën had over
hoe dat gebied er uit moest zien. Of er hoogbouw moest komen en waar het vele
groen dat men in gedachten had gesitueerd zou moeten worden.
Gemeenteraad
als afstempelautomaat
Nou laat ik u
uit de droom helpen beste naïeve raadsleden. U wordt helemaal niets gevraagd. U
kunt zich maar beter concentreren op tuincentra, stoeptegels en andere
prullaria. Het gaat precies hetzelfde als met die andere grote
projectontwikkelaar op Valkenburg, het Rijksvastgoedbedrijf. B&W regelt de
zaakjes met de heren in privaatrechtelijke contracten en de gemeenteraad wordt
als afstempelautomaat gebruikt om alleen bij zaken waar dat echt niet anders kan
deze van een goedkeuringsstempel te voorzien. Die belangrijkste besluiten zijn op
dit moment allemaal al genomen, alleen de gemeenteraad is de laatste die ze zal
horen.
Ieder
krijgt het bestuur dat hij verdient
Dat heeft de
gemeenteraad natuurlijk helemaal aan zichzelf te danken. KiesKatwijk en Hart
voor Katwijk stonden alleen in hun pogingen om nog iets van zeggenschap te
regelen bij het grootste en meest belangrijke onderwerp dat sinds de Tweede
Wereldoorlog in de gemeenteraad langs gekomen is. Maar de gebiedsontwikkeling
was blijkbaar voor het overgrote deel van de raad teveel moeite of te moeilijk.
Men brabbelde onzin of verkocht drogredeneringen en alibi’s. Men sprak zijn
treurnis uit en hoopte van alles. Maar dat is geen besturen dames en heren.
Ondertussen gaat de karavaan vrolijk verder en wordt er door de gemeenteraad
wat geblaft over een tuincentrum. Man, man, man….
Jan Salie
geest
Alle ideeën
over ruimtelijke kwaliteit op het gebied van “Nieuw Babylon”, welke voorzieningen,
de betaalbaarheid van woningen, hoogbouw of laagbouw, publiek groen of particulier
groen, die ik in de afgelopen jaren in de gemeenteraad voorbij heb horen komen
waren allemaal praatjes voor de vaak. Als het er op aankomt tekent de gemeenteraad
in meerderheid gewoon bij het kruisje, men volgt de coalitie en spant zich niet in of gebruikt het eigen denkvermogen niet. 
De discussies in de
commissies worden door sommige partijen overgelaten aan burgerraadsleden of
nieuwe raadsleden die niet allemaal voldoende ingevoerd zijn in de materie. Dat is al veelzeggend. Het
algemene gedragskenmerk is volgzaamheid en jaknikkerij gelardeerd met het uitspreken
van zorgen. Maar nogmaals, dat is geen professioneel besturen.
Ook de
provincie Zuid Holland speelt een rol
Misschien moeten
we daarom blij zijn dat de provincie ook onderdeel van het spel is geworden. Maar
qua democratie is de situatie daar vooralsnog niet veel beter. De Statenleden
wordt alleen gevraagd of ze 600 extra huizen op Valkenburg een goed idee
vinden. Verder krijgen ze onvoldoende informatie. Daar heb ik dus met mijn andere pet
op eerst maar eens een paar vragen over gesteld. Het pijnpunt is steeds
hetzelfde. Er wordt van alles geritseld en geregeld achter de schermen maar de
volksvertegenwoordiging wordt dom gehouden.

 Jaap Haasnoot

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com