Gemeenteraad Katwijk kiest voor de juiste weg

De Kracht van Lokale politiek


Motie KiesKatwijk
aangenomen
De
motie die tot doel heeft om een provinciale snelweg op het tracé van de
Tjalmaweg tegen te houden is gisteravond door een overgrote meerderheid in de
gemeenteraad aangenomen en omarmd. In de voorgaande bijdrage op deze blogsite
hebben we u al verteld dat er nog meer elementen in de Visie Regionale Bereikbaarheid
zitten die van groot belang zijn voor onze inwoners. 
De Pioniersbaan die het sluip-
en vrachtverkeer van de Brouwersstraat moet halen is daar een onderdeel van. En
het is ook de bedoeling om de verkeersintensiteit van de Rijnlandroute te
verminderen, voor zover deze door onze woonkernen loopt. In de Katwijkse opzet
wordt de toekomstige Tjalmaweg dus geen doorgaande snelweg in een betonnen bak
met vier meter hoge geluidsschermen. Er komt een lommerrijke stadsweg met 50
km/uur als snelheidslimiet met uitsluitend bestemmingsverkeer voor Katwijk. Het
doorgaande verkeer naar de regio gaat via de Pioniersbaan.
Het kan altijd nog
gekker
Je
zou denken dat niemand in de gemeenteraad op het idee zou kunnen komen om tegen
die alternatieve inpassing van de Tjalmaweg te stemmen. Toch waren er nog twee
partijen die liever kiezen voor een snelweg met een enorm hoge
verkeersintensiteit vlak langs onze wijken.
Het eerste deel van de motie
Maar
laten we ons op het positieve concentreren. We trekken dus met acht partijen
één lijn om de belangen van onze inwoners te verdedigen. Dit geeft mij een goed
gevoel. Het is zo’n belangrijke kwestie dat iedereen moet kunnen snappen dat je
hier over partijgrenzen heen voorrang moet geven aan het gezonde verstand.
Alleen Gemeentebelangen en Hart voor Katwijk konden dat niet opbrengen, zij
hebben tegen de motie gestemd. Als mensen op verdedigbare argumenten een andere
mening hebben moet je daar respect voor hebben. Helaas is daar in dit geval
geen sprake van. De vage kletspraat van beide partijen liet zien dat ze er geen
biet van snappen en dat ze het grote plaatje niet zien. Ze hebben zichzelf met
hun optreden gediskwalificeerd als volksvertegenwoordiger.
Dit willen we bereiken
Verschil tussen hoofd-
en bijzaken best lastig
Dat
is zo omdat je in die functie van mensen o.a. mag vragen dat ze onderscheid
kunnen maken tussen hoofdzaken en bijzaken. De argumentatie was echt
bedroevend. Ze hebben zich enorm geblameerd en veroorzaken daarmee
maatschappelijke schade. Een unaniem gesteunde motie maakt natuurlijk veel meer
indruk bij de Provinciale Staten. 
Nogmaals, ik zeg dit niet snel. Als mensen
andere argumenten hebben of zaken anders wegen dan is dat helemaal prima. Maar
hier zagen we een pijnlijke vorm van onvermogen gedemonstreerd. 
Gelukkig
overheerst toch het positieve. Acht van de tien partijen in de raad, van PvdA
tot SGP, zien ondanks enorm verschillende achtergronden wel wat belangrijk is
voor Katwijk en de regio. Dat stemt tot dankbaarheid en blijdschap en daarmee
gaan we op prettige wijze het jaar uit. Volgend jaar gaan we in gesprek met de
provincie op basis van deze motie. Als we de Statenfracties kunnen overtuigen dan ligt het in hun macht om de snelweg tegen te houden en om een onderzoek te doen naar het betere alternatief dat wij presenteren. Niet geschoten is altijd mis. Wij wensen u
prettige feestdagen en een plezierige jaarwisseling.
Jaap Haasnoot
Anna Marie van der Plas
Jacco van Duijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com