KiesKatwijk stelt kritische vragen over Holland Rijnland

De Kracht van Lokale politiek


Bij toeval werd onze fractie
opmerkzaam gemaakt op een brief die door het Dagelijks Bestuur van Holland
Rijnland naar de provinciale onderhandelaars is gestuurd. KiesKatwijk stelt
vast dat deze bestuurdersclub zich blijkbaar zorgen maakt over de
woningbouwlocatie op het Vliegkamp Valkenburg. Daar is trouwens wel reden voor want het bouwavontuur zou naast de kansen die het onmogelijk maakt vooral erg veel geld gaan kosten als men er mee zou doorgaan. 
Er is echt geen enkele particuliere ontwikkelaar die hier een ondernemersrisico wil nemen. Tel uit uw winst, ik bedoel verlies, als de overheid straks nog meer van uw belastinggeld in de waagschaal gaat stellen voor een achterhaalde droom van enkele bestuurders. Beter ten halve gekeerd, dan het hele gedwaald constateerden we hier al eerder.  
Nog minder fraai vinden we het dat een aantal beroepsbestuurders in
Holland Rijnland
in het verlengde van die particuliere droom, met voorbijgaan van democratisch gekozen organen als
gemeenteraden,  op eigen houtje politiek bedrijft met het samenwerkingsorgaan,
dat hiervoor niet bedoeld is. 
In de brief zegt men o.a. het volgende:

“Deze bouwlocatie is van groot belang
voor onze
regio. Er
bestaat een sterke
lobby
vanui
t Wassenaar/ metropoolregio
Rotterdam-Den Haag
voor ontwikkeling in de Noord-Zuidrichting (verkleinen van
de locatie) of
zelfs het
schrappen van deze
locatie. Wij steunen de Ontwikkelstrategie Locatie Valkenburg van de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf.”

Holland Rijnland gaat zich in onze ogen steeds meer gedragen als een zelfstandige
bestuurlijke eenheid tussen het niveau van de gemeente en de provincie in. Die
positie heeft het samenwerkingsverband, dat in het leven is geroepen om een
aantal praktische taken uit te voeren voor de aangesloten gemeenten, helemaal
niet. De democratische legitimering van dit type samenwerkingsverbanden is
uitermate armoedig. 
In onze ogen glijdt deze organisatie af in de richting van
een speeltje voor niet gekozen beroepsbestuurders, die hiermee buiten de gemeenteraden om een
aantal zaakjes willen regelen. KiesKatwijk is van mening dat de Duin- en
Bollenstreek niet het Wilde Westen moet worden. Daar gaat het wel een beetje op
lijken gezien de actie van het DB van Holland Rijnland om zonder ruggenspraak
met de gemeenten politiek te bedrijven.

Over
deze brief hebben wij de volgende vragen gesteld aan het Katwijkse College van
B&W:
1.   Zijn de gemeenten c.q. is het
Algemeen Bestuur tevoren geconsulteerd over deze brief, die tal van politieke
standpunten bevat, waarover verschillend gedacht wordt in de regio ?2.   Zo nee, vindt u dan niet dat de
bestuurders hun bevoegdheid overtreden hebben ?3.   Waarom hebben raadsleden van de
aangesloten gemeenten geen toegang tot notulen of besluitenlijsten van het
dagelijks bestuur van deze functionele organisatie ? Wat is de ratio hierachter
?4.   Is het niet merkwaardig dat
Raadsleden van de aangesloten gemeenten geen zicht hebben op beleidsbrieven die
namens de aangesloten gemeenten worden verzonden ?5.   Vindt u het juist dat bestuurders
van een samenwerkingsverband met beperkte (uitvoerende) taak, welke aldus geen
zelfstandig bestuursorgaan of zelfstandige democratisch gekozen bestuurslaag
vormt, namens dat orgaan zonder bestuurlijke status politieke standpunten
uitdraagt ?6.   Zou een zekere terughoudendheid niet
extra op haar plaats zijn, in het geval er niet tevoren is teruggekoppeld over
de te propageren politieke standpunten, en zolang de bevoegde gezagen van de
deelnemende gemeenten daar geen uitspraken over hebben gedaan ?7.   Zou het gezien de economische crisis
en haar gevolgen niet eerder voor de hand liggen om een heroverweging te vragen
van het oude provinciale standpunt dat de locatie Valkenburg een
woningbouwlocatie zou moeten worden ?8.       Zou uw College deze kwestie in dier
voege bij Holland Rijnland aan de orde willen stellen, en daarbij willen
bevorderen dat er een corrigerende brief richting coalitieonderhandelaars wordt
gestuurd ? 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com