D66 en KiesKatwijk komen met alternatief plan voor bibliotheekhuisvesting

De Kracht van Lokale politiek

Het college van B&W komt met een voorstel om de bibliotheek en K&O te fuseren, dit geheel een Cultuurbedrijf te noemen, en deze club vervolgens te huisvesten in Rijnsburg. Het prima functionerende gemeenschapscentrum De Burg wordt daar om zeep geholpen, de huurders verjaagd en het gebouw wordt daarna verbouwd. Op het Emmaplein in Katwijk komt een filiaal van de bibliotheek met een klein zaaltje. Het doel is opnieuw de aantrekkingskracht van het winkelcentrum te vergroten en de kassa van de winkeliers daardoor wat voller te krijgen. Het college legt het coalitieakkoord terzijde en wijkt daarvan af. Dit resultaat lijkt op geen enkele manier op de opdracht die de gemeenteraad twee jaar geleden aan B&W heeft gegeven. Daarom komen D66 en KiesKatwijk met een alternatief voorstel.

Bron: Leidsch Dagblad 19 november 2020:
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20201118_88079964

 

De
precieze gang van zaken in de afgelopen jaren rond de besluitvorming
betreffende de huisvesting
van een nieuwe hoofdvestiging voor de
bibliotheek is ondoorzichtig en lastig in beeld te krijgen. De
kwestie
loopt al lang, om precies te zijn sinds de gemeentelijke fusie van 2006. De
uitgangspunten en doelstellingen voor het project zijn diverse malen aan
verandering
onderhevig geweest. Ook heeft zich regelmatig wisseling van deelnemende
partners voorgedaan.Twee jaar geleden was er al ongeveer 1 miljoen euro verspijkerd aan ambtenarenuren op dit project dat men maar niet van de grond krijgt.

Enkele
recente sleutelmomenten zijn de volgende. Op 13 oktober 2016 besloot de
gemeenteraad dat de Noordzeepassage de beoogde locatie zou zijn
voor
de Nieuwe Toekomstgerichte Bibliotheek. Omdat er teveel ruimte in dat te
verbouwen gebouw aanwezig was
werd besloten om ook de Muziekschool aldaar
te vestigen. Op 17 mei 2018 werd er door de gemeenteraad ingegrepen en werd een
initiatiefvoorstel aangenomen om twee locaties te onderzoeken. Naast de
Noordzeepassage moest nu ook de locatie Baljuwplein worden onderzocht. Dit
initiatiefvoorstel bleek een rechtstreeks resultaat te zijn van
college-onderhandelingen die op dat moment tussen enkele partijen plaatsvonden,
en die overigens op dat moment nog niet afgerond waren. Het gewenste onderzoek
moest resulteren in een voorstel voor de beste optie. De tekst van het later
verschenen coalitieakkoord op dit dossier luidde als volgt:

In het centrum
van Katwijk aan Zee komt binnen vier jaar een kennis- en cultuurcentrum. De
kosten hiervoor zijn maximaal 11 miljoen euro.

Vijf
maanden later kwam B&W op 18 oktober 2018 met een voorstel om de
Noordzeepassage te kiezen als de meest gewenste locatie. Dit voorstel werd door
de volledige gemeenteraad afgestemd nadat B&W in een last-minute-advies
zelf adviseerde om dit voorstel niet goed te keuren. Het voorstel bleek
onhaalbaar en men zag geen mogelijkheid om het alsnog haalbaar te maken.
Aanleiding om de handdoek in de ring te gooien was het feit dat de VVE van het
gebouw Noordzeepassage niet instemde met de plannen.

Vervolgens
werd voortgeborduurd op de gedachte dat de muziekschool en de bibliotheek van
dezelfde huisvesting gebruik zouden moeten maken. Dit leidde tot de gedachte
van een organisatorische fusie tussen Bibliotheek, Muziekschool en
K&O. Dit initiatief werd van het etiket “Cultuurbedrijf” voorzien. Vanwege
allerlei lastigheden werd er gedurende de rit overgeschakeld naar een concept
waarbij in eerste instantie alleen de bibliotheek en K&O zouden samengaan. Ik
voorspel dat we nooit meer wat horen van die fusie van cultuurbedrijf en
muziekschool omdat het een ongelooflijk slecht doordacht plan is.

Op 26
november zal er door de gemeenteraad in een commissie worden gesproken over wat
met enige bombarie een businesscase wordt genoemd voor dit cultuurbedrijf. In
feite gaat het om het principebesluit om de gefuseerde bibliotheek en K&O
organisatie straks te voorzien van een gezamenlijke huisvesting.

Het B&W
voorstel voor het cultuurbedrijf voldoet niet aan de door de gemeenteraad
geformuleerde eisen. Het hoofdkantoor is niet gevestigd in Katwijk aan Zee. Er
komt daar slechts een filiaal van de bibliotheek (met een klein zaaltje) in een
verbouwde winkel aan het Emmaplein. Het uitstekend lopende communitycenter De
Burgt wordt rücksichtlos om zeep geholpen. De bibliotheek is onder zware druk
gezet en is tegelijk een worteltje voorgehouden. De zoveelste bezuiniging wordt
verlaagd met 30.000 euro.

Op deze
manier komt er geen Kennis- en Cultuurcentrum van de grond met enig gewicht,
enige uitstraling of voldoende maatschappelijke impact. Om die reden hebben D66 en KiesKatwijk een alternatief voorstel ontwikkeld. Hierbij wordt de 60 jaar oude Groen van Prinstererschool afgebroken en komt daar nieuwbouw voor 2 scholen en een kennis- en cultuurcentrum. Deze combinatie levert tal van voordelen, en minder nadelen en risico’s op. Je krijgt op die manier ook veel meer resultaat voor het te investeren bedrag. Hierover binnenkort meer.

Bij dit college, en de politieke partijen die het
steunen, weegt het belang van de winkeliers van het winkelcentrum Zeezijde op
een of andere manier altijd zwaarder dan het belang van cultuur en educatie. Ik
zou wel eens willen weten hoe dat komt.

Jaap Haasnoot

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com